Громадське обговорення клінічних протоколів: преіндукція та індукція пологівНа громадське обговорення винесено проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження та впровадження медико-­технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при преіндукції та індукції пологів (актуально до 09.10.2016 р.).

Успіх преіндукції та індукції пологів визначається наявністю стратегії їх проведення, яка включає чітку оцінку показань і протипоказань, вибір часу індукції, визначення методу чи послідовності методів, обґрунтування їх застосування в конкретній клінічній ситуації. Такий підхід до преіндукції та індукції пологів є засобом профілактики можливих ускладнень.

При проведенні преіндукції та індукції пологів слід враховувати різні фактори, включаючи особливості акушерської ситуації, механізм дії препаратів, необхідну кількість часу для досягнення ефекту.

У зв’язку з цим застосування клінічного протоколу проведення преіндукції та індукції пологів дає змогу систематизувати акушерські та перинатальні профілактичні й лікувальні технології, зокрема оперативний метод розродження. Сучасні підходи до родозбудження з попередньою обов’язковою підготовкою шийки матки є однією з резервних можливостей зниження частоти абдомінального розродження.

Слід зазначити, що преіндукція та індукція пологів досі залишаються приводом для гострої дискусії. Так, у рекомендаціях ВООЗ (2011) з метою індукції пологів пропонується мізопростол, ПГЕ1. Проте підкреслюється, що його високі дози можуть викликати надмірну стимуляцію матки та її розрив, що небезпечно для життя матері та плода. Індивідуалізація преіндукції пологів при поєднанні передчасного розриву плідних оболонок із недоношеною вагітністю є запорукою поліпшення результатів пологів для матері та плода.

Зазначені тенденції зумовлюють необхідність оптимізації підходів до індукції пологів, зокрема, індукованої підготовки шийки матки і родозбудження, а також розроблення алгоритмів їх проведення.

Нагадаємо, що наприкінці 2012 р. в Україні офіційно започатковано процес стандартизації медичної допомоги, в основу якого покладено створення медико-технологічних документів (МТД), що базуються на засадах доказової медицини з урахуванням найкращих світових практик. Виконання вимог МТД — обов’язкове для всіх практикуючих лікарів незалежно від закладу, в якому вони працюють, а також фізичних осіб — підприємців.

Ознайомитися з проектами можна за посиланням: http://www.dec.gov.ua/mtd/proekty.html

Пропозиції та зауваження необхідно надсилати впродовж 1 міс із дня оприлюднення до Департаменту медичної допомоги МОЗ України або в електронному вигляді на e-mail: [email protected]

Контактна особа — Олена Михайлівна Ліщишина.

Тел.: (044) 536-13-40

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами www.dec.gov.uа

17 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *