Як народні депутати дбали про здоров’я українців протягом 8-ї сесії

Резюме. Звіт Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

За період роботи 8-ї сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітетом з питань охорони здоров’я проведено 14 засідань Комітету (з них одне виїзне), на яких розглянуто 98 питань, у тому числі проектів законодавчих актів, контрольних та інших питань.

За звітний період Комітетом опрацьовано та підготовлено до розгляду Верховною Радою України 10 законопроектів, з яких Комітет визначено головним, з них один прийнято у другому читанні і в цілому як Закон.

Ухвалені закони

17 травня 2018 р. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», спрямований на розвиток в Україні трансплантації та пов’язаної з нею діяльності і створення правового підґрунтя для її застосування.

Законопроекти у першому читанні

На розгляд Парламенту внесено 9 законопроектів для розгляду в першому читанні:

  • проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (№ 8464);
  • проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права лікаря на відмову від аборту через міркування совісті (№ 6747);
  • проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» щодо вдосконалення державного нагляду (контролю) (№ 8156); проект Постанови Верховної Ради України про парламентські слухання на тему: «Шляхи подолання епідемії туберкульозу в Україні» (жовтень 2018 р.) (№ 8141);
  • проект Закону про врегулювання питань в окремих галузях охорони здоров’я (№ 7480); проект Постанови Верховної Ради України про визнання роботи першого заступника міністра охорони здоров’я України, тимчасово виконуючого обов’язки міністра охорони здоров’я України Супрун Уляни Надії незадовільною та звернення до Кабінету Міністрів України щодо звільнення її з займаної посади (№ 5642);
  • проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від інфекційних хвороб (№ 7198);
  • проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання первинної та профілактичної медичної допомоги дітям (№ 7197); проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення оздоровлення дітей та реабілітації інвалідів (№ 7185).

Інші законопроекти

Слід зазначити, що до порядку денного восьмої сесії було включено 28 законопроектів, з підготовки яких Комітет визначено головним, з них 4 — для другого розгляду у другому читанні. Серед них законопроекти, що є вкрай важливими для визначення засад державної політики охорони здоров’я та її сталого розвитку і стосуються реформування системи медичного обслуговування населення, фінансування охорони здоров’я, організації надання домедичної допомоги, посилення соціальних гарантій працівників охорони здоров’я, розбудови системи громадського здоров’я, удосконалення законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, виробництва та обігу лікарських засобів тощо. Однак, незважаючи на звернення Комітету до Погоджувальної ради щодо необхідності забезпечення розгляду підготовлених Комітетом законопроектів, переважна більшість з них не виносилася на розгляд Парламенту протягом роботи 8-ї сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

Міжнародні зобов’язання України

Важливою є робота Комітету з напрацювання законодавчих актів, розробка яких передбачена міжнародними зобов’язаннями України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами — членами, з іншої сторони. Так, за звітний період народними депутатами України — членами Комітету розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України низку проектів законів (№ 8464, 2162-д, 8250, 8250-1, 8250-2), актуальність яких зумовлена їх спрямованістю на забезпечення виконання положень зазначеної Угоди в частині обміну найкращими практиками і здійснення спільних заходів у рамках підходу «охорона здоров’я у всіх політиках» та поступової інтеграції України в європейські мережі охорони здоров’я (ст. 426, 427, 428 Угоди). Комітет ініціював включення цих законопроектів до оновленої Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2018—2019 роки.

Також за звітний період Комітетом опрацьовано 26 законопроектів, з підготовки яких Комітет не є головним, та надано пропозиції щодо них профільним парламентським комітетам.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами rada.gov.ua

6 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *