Чи ефективний габапентин у разі хронічного тазового болю у жінок

Резюме. Наведено результати дослідження щодо оцінки ефективності та безпеки застосування габапентину у жінок з хронічним тазовим болем, без ознак патології тазових органів

Актуальність

Хронічний тазовий біль (ХТБ) — поширений стан у популяції, який знижує якість життя пацієнтів, обмежує працездатність і пов’язаний зі значними прямими і непрямими економічними затратами. Відповідно до сучасних даних, ХТБ вражає 2–24% жінок в усьому світі. Серед широкого спектра факторів, що дають поштовх формуванню ХТБ, провідне місце займають такі стани, як ендометріоз. Іншими, менш поширеними причинами серед жіночої популяції, є хронічний запальний процес матки або придатків, що може викликатися TORCH-інфекціями або оперативними втручаннями, хронічним цервіцитом, ендоцервіцитом та аденоміозом. Крім того, можливі негінекологічні причини ХТБ.

На сьогодні добре відомо, що габапентин має доведену ефективність при інших формах хронічного болю, однак чи має препарат таку ж ефективність у разі ХТБ, залишається не визначеним. Проведено дослідження Gabapentin for chronic pelvic pain in women (GaPP2) з метою оцінки ефективності та безпеки застосування габапентину у жінок із ХТБ.

Дизайн дослідження

Мультицентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження GaPP2, в якому взяли участь дорослі жінки віком 18–50 років із ХТБ тривалістю >3 міс, без ознак патології тазових органів, відповідно до даних лапароскопії. Дослідження проводили на базі 39 медичних центрів Великобританії.

Пацієнтів було рандомізовано на дві групи у співвідношенні 1:1. Перша група прийому габапентину з титрацією дози до максимально переносимої 2700 мг/добу (n=153), друга група плацебо (n=153) протягом 16 тиж.

Первинною кінцевою точкою дослідження було вибрано інтенсивність ХТБ на 13–16-му тижнях.

Результати

Загалом до дослідження було включено 306 жінок з ХТБ, яких рандомізовано на дві групи.

У дослідженні не виявлено значущої відмінності між двома групами за середнім показником інтенсивності ХТБ у період 13–16-го тижнів. Середня зміна інтенсивності ХТБ порівняно з вихідним показником становила –1,1 бала за візуально аналоговою шкалою болю у групі габапентину і –0,9 бала — у групі плацебо (середнє розходження –0,18, 97,5% довірчий інтервал –0, 71…–0,35, p=0,45).

Крім того, на фоні терапії габапентином відзначали більшу кількість побічних ефектів (10 (7%) з 153 жінок групи габапентину порівняно з 3 (2%) з 153 жінок групи плацебо). Запаморочення, сонливість та порушення зору частіше відзначали на тлі прийому габапентину.

Висновок

Результати дослідження свідчать, що лікування габапентином не привело до суттєво нижчих показників інтенсивності больового синдрому у жінок з ХТБ та було асоційоване з вищими показниками побічних ефектів, порівняно з групою плацебо. Враховуючи появу все більшої кількості даних щодо неефективності терапії габапентином, важливо, щоб клініцисти розглядали інші альтернативні варіанти терапії ХТБ у жінок.

Нагадуємо, що результати попередніх досліджень продемонстрували, що жінки з нерегулярним/тривалим менструальним циклом у підлітковому/репродуктивному віці мають підвищений ризик передчасної смерті.

  • Daniels J.P., Khan K.S. (2010) Chronic pelvic pain in women. BMJ, 341c4834.
  • Horne A., Vincent K., Hewitt C.A. et al. (2020) Gabapentin for chronic pelvic pain in women (GaPP2): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet, Sept. 26. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31693-7.
  • Horne A.W., Vincent K., Cregg R. et al. (2017) Is gabapentin effective for women with unexplained chronic pelvic pain? BMJ, 358j3520

Анна Хиць

30 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *