Чи впливають профілактичні заходи, спрямовані проти поширення COVID-19, на інші інфекційні захворювання?

Резюме. Соціальне дистанціювання, яке є рекомендованим заходом профілактики щодо поширення COVID-19, пов’язане зі зниженням поширення цього та інших інфекційних захворювань серед дитячої популяції

Актуальність

Фізичне дистанціювання, яке також називають «соціальним дистанціюванням», — рекомендований захід з метою профілактики поширення COVID-19. Як відомо, соціальне дистанціювання значно вплинуло на життя не лише дорослого населення, а й дітей, включно з їх присутністю у навчальних закладах, обмежуючи їх контакти з однолітками. Окрім зменшення поширення COVID-19, очікується, що ця рекомендація також вплине на зменшення поширення інших інфекційних захворювань серед дитячої популяції.

Проведено дослідження, в якому оцінювали вплив фізичного дистанціювання на 12 інфекційних захворювань (гострий середній отит, бронхіоліт, грип, ларинготрахеїт (круп), гастроентерит, нестрептококовий фарингіт, пневмонія, синусит, інфекційні захворювання шкіри та м’яких тканин, стрептококовий фарингіт та інфекція сечовивідних шляхів у дітей), які часто діагностуються на ланці первинної медичної допомоги у дітей різного віку.

Дизайн дослідження

Використовуючи бази даних медичних записів педіатричних пацієнтів із закладів первинної педіатричної допомоги штату Массачусетс, США, проаналізовано вплив соціального дистанціювання на 12 інфекційних захворювань, найпоширеніших серед дітей. У дослідженні оцінювали частоту захворюваності серед дітей віком 0–17 років. Дані оцінювали за календарний період 2019 та 2020 рр., починаючи з 1 січня.

Результати

Поширеність кожного стану була значно нижчою у 2020 р. після введення соціального дистанціювання, ніж очікувалося для всіх аналізованих діагнозів, порівняно з попередніми роками (р

Обговорення

Соціальне дистанціювання при пандемії COVID-19, запроваджене у штаті Массачусетс, зумовило істотне зниження поширення інфекційних захворювань серед дитячої популяції, що, ймовірно, пов’язано з одним або двома факторами. По-перше, зі зменшенням поширення самого захворювання, по-друге, зі зменшенням кількості звернень за медичною допомогою при виникненні захворювання.

Незначне зниження частоти інфекцій сечовивідних шляхів, захворювання інфекційної, але загалом не контагіозної природи, все ж свідчить про те, що наявні два фактори, включно з меншою кількістю звернень за амбулаторною медичною допомогою.

Хоча не дивно, що передача інфекційних захворювань зменшилась із введенням соціального дистанціювання, однак, ці ж дані вказують на те, наскільки передача поширених інфекційних захворювань може бути модифікована, якщо усунути тісний контакт із дітьми. При цьому ж три з досліджуваних інфекційних захворювань такі, як грип, ларинготрахеїт (круп) та бронхіоліт, практично зникли, що свідчить про ступінь впливу близьких контактів між дітьми на їхню захворюваність.

Особливо варта уваги траєкторія грипу. Відповідно до даних дослідження, діагноз «грип» у 2020 р. перевищив показники за 2019 р., але його поширеність значно знизилися із введенням карантинних заходів. Цей висновок дещо відрізняється від результатів дослідження, проведеного в Японії, до якого було залучено усі вікові групи. Відповідно до результатів японського дослідження, зниження захворюваності на грип після початку карантинних заходів у сезон грипу було не таким вираженим, як у вищенаведеному дослідженні. Така різниця в даних може бути пов’язана з тим, що у країнах був різний час введення карантинних заходів протягом сезону грипу, різних заходів профілактики або тому, що в японське дослідження були включені пацієнти всіх вікових груп, тоді як американське дослідження включало лише пацієнтів педіатричного профілю.

Висновки

Ризик поширення інфекційних агентів під час контакту зазвичай нівелювався через інші переваги соціальної взаємодії. Поточний природний експеримент, пов’язаний із COVID-19, дозволив чітко оцінити масштаби впливу соціальних контактів на захворюваність дітей, що, можливо, вплине на подальші стратегії, спрямовані на зниження поширення інфекційних захворювань у міру зростання соціальної взаємодії в майбутньому.

Нагадаємо, що нещодавно в цифровому форматі відбулася Міжнародна конференція «Інфекційний контроль. Від вакцинації до лікування», одне з головних питань якої стосувалося необхідності проведення рутинної вакцинації під час пандемії COVID-19.

  • Hatoun J., Correa E.T., Mary S. et al. (2020) Social Distancing for COVID-19 and Diagnoses of Other Infectious Diseases in Children. Pediatrics, 146(4) e2020006460. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2020-006460.
  • Sakamoto H., Ishikane M., Ueda P. (2020) Seasonal influenza activity during the SARS-CoV-2 outbreak in Japan. JAMA, 323(19): 1969–1971.

Анна Хиць

4 ноября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *