Уряд затвердив зміни до порядку атестації наукових установ

Резюме. Опубліковано відповідну постанову Кабінету Міністрів України

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. № 288 «Деякі питання державної атестації наукових установ» Уряд ухвалив рішення стосовно регулювання деяких питань державної атестації наукових установ. Зокрема, реалізація акта створить умови для врегулювання питання щодо включення наукових установ до Державного реєстру та продовження строку дії державної атестації наукових установ.

Постановою ухвалено:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо:

  • продовження строку державної атестації наукових установ, що закінчився після 1 січня 2017 р. або закінчується до прийняття рішення щодо державної атестації таких наукових установ відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 61, стаття 1873), на період до прийняття зазначеного рішення, але не пізніше ніж до 30 листопада 2018 р.;
  • продовження до 30 листопада 2018 р. строку включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, наукових установ, що включені або претендують на включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, після 1 січня 2017 р., строк державної атестації яких продовжено відповідно до цієї постанови.

2. Абзац сьомий пункту 5 Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 61, стаття 1873), викласти у такій редакції:

«Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії державної атестації для проведення чергової державної атестації наукові установи, зазначені в абзацах другому–четвертому цього пункту, в обов’язковому порядку подають заявку та інформаційні матеріали відповідно до цього Порядку.».

3. Міністерству освіти і науки, іншим центральним органам виконавчої влади за участю Національної академії наук, національних галузевих академій наук, інших органів, організацій та установ, до сфери управління яких належать (у віданні яких перебувають) наукові установи, забезпечити першочергове проведення державної атестації наукових установ, які включені або були включені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, відповідно до Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 380 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, стаття 751).

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами kmu.gov.ua

8 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *