Liki24 UA

Українсько-російський семінар «Протеїни системи гемостазу за норми та патології людини»

Резюме. Відбудеться у Києві 18–19 жовтня 2012 р.

18–19 жовтня 2012 р. в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою вул. Леонтовича, 9 відбудеться Перший українсько-російський семінар, присвячений одній з найактуальніших проблем сучасної медицини, фундаментальної та прикладної біохімії: «Протеїни системи гемостазу за норми та патологій людини».

Протягом останніх років завдяки зусиллям вчених провідних лабораторій світу отримано дані про структуру та функції протеїнів системи гемостазу, що беруть участь у функціонуванні системи згортання крові та фібринолізу, а також у канцерогенезі. Зокрема, розшифровано механізми ензиматичного перетворення фібриногену в мономерний фібрин, його спонтанної полімеризації з утворенням тривимірної сітки, яка є каркасом тромбу, стабілізації фібринової сітки за допомогою фактора ХІІІа, активації плазміногена і руйнування полімерного фібрину плазміном. Показана ключова роль компонентів системи активації плазміногена в контролі міграції та інвазії пухлинних клітин. Результати фундаментальних досліджень дозволили розшифрувати молекулярні механізми утворення і руйнування тромбів, що супроводжують різні захворювання серцево-судинної системи та інші патології, зокрема діабет. Досягнуто значних успіхів у з’ясуванні ролі окремих компонентів системи активації плазміногену в пухлинних клітинах. У наш час широко проводяться дослідження молекулярних механізмів, що забезпечують взаємодію протеїнів системи гемостазу з клітинами крові й ендотелію, здійснюється пошук партнерів урокінази на поверхні клітин та її внутрішньоклітинних мішеней. Отримана інформація використовується у клінічній практиці для проведення антитромботичної і тромболітичної терапії, для запобігання повторним тромботичним і геморагічним ускладненням, для створення відповідних діагностичних, профілактичних і лікарських препаратів. Нинішній семінар є першою українсько-російською науковою зустріччю, на якій буде представлено теоретичні й практичні досягнення українських і російських дослідників у галузі науки про гемостаз та обговорено перспективи майбутньої співпраці.

У семінарі візьмуть участь провідні українські та російські фахівці (медики та біологи) у зазначеній галузі:

З російського боку:

 • академік РАН та РАМН, декан факультету експериментальної медицини Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова Ткачук Всеволод Арсенійович (співкерівник семінару з російського боку);
 • доктор медичних наук, професор Першого московського державного університету ім. І.М. Сєченова Бокарев Ігор Миколайович;
 • доктор медичних наук, професор Санкт-Петербурзької державної медичної академії ім. І.І. Мечникова Вавілова Тетяна Володимирівна;
 • доктор медичних наук, професор Російського науково-­дослідного інституту гематології і трансфузіології Федерального агентства з високотехнологічної медичної допомоги Папаян Людмила Петрівна;
 • доктор медичних наук, професор Інституту експериментальної кардіології Російського кардіологічного науково-виробничого комплексу Мінздоровсоцрозвитку РФ Парфенова Олена Вікторівна;
 • доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова Струкова Світлана Миколаївна;
 • доцент факультету експериментальної медицини Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова Воротніков Олександр В’ячеславович.

З українського боку:

 • академік НАН і НАМН України, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Комісаренко Сергій Васильович;
 • завідувач відділу структури і функції білка Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, член-кореспондент НАН України, професор Луговськой Едуард Віталійович;
 • завідувач відділу хімії та біохімії ферментів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Гриненко Тетяна Вікторівна;
 • головний науковий співробітник відділу структури і функції білка Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Макогоненко Євген Митрофанович;
 • провідний науковий співробітник відділу структури і функції білка Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Платонова Тетяна Миколаївна;
 • завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, член-кореспондент НАМН України, професор Пархоменко Олександр Миколайович;
 • провідний науковий співробітник Національного інституту хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, доктор медичних наук Чернуха Лариса Михайлівна;
 • провідний науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, доктор медичних наук Досенко Віктор Євгенович;
 • завідувач лабораторії сигнальних механізмів клітини Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук, професор Дробот Людмила Борисівна.

Початок засідань:

18 жовтня 2012 р. о 10:00

19 жовтня 2012 р. о 9:45

Контактна особа: кандидат біологічних наук Черниш Ірина Юріївна.

Тел.: 38 (044) 234-59-74; факс: 38 (044) 279-63-65.

Прес-служба «Українського медичного часопису»

22 мая, 2021
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *