Укладення договорів з НСЗУ: розпочалася друга хвиля

Резюме. Вона триватиме до 3 серпня 2018 р.

25 липня 2018 р. розпочалася друга хвиля укладення договорів з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). До 3 серпня 2018 р. медичні заклади можуть подати заяви про укладення договорів з НСЗУ. Таким чином, вони зможуть отримувати оплату за медичні послуги за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». На підписання договорів можуть розраховувати ті заклади, які автономізувалися та виконали всі сервісні вимоги. НСЗУ рекомендує всім закладам встигнути подати заяви до 31 липня, щоб вони мали час виправити помилки і внести необхідні зміни. Подробиці про подання документів викладені в офіційному оголошенні, яке ми пропонуємо до уваги читачів.

Оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення № 2 від 25 липня 2018 р.

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», пункту 6 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, НСЗУ оголошує про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — Договір) на умовах, викладених нижче:

  • Медичні послуги з програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), які повинні надаватися згідно з Договором

Медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги (далі — ПМД), передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 р. № 504.

  • Спеціальні умови надання медичних послуг за Договором

Особливості реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для ПМД на 2018 р., застосовні тарифи та коригувальні коефіцієнти, встановлені Порядком реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 407. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір із НСЗУ на визначених в оголошенні умовах (далі — Заявник), має відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391. Оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги на одного лікаря встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 р. № 504, та становить відповідно: для сімейного лікаря — 1800 пацієнтів; для терапевта — 2000; для педіатра — 900. Інша кількість може бути встановлена в Договорі відповідно до cпеціальних умов, передбачених у Додатку 1 до Договору.

Спосіб подання заяв про укладення Договору

Заявник подає до НСЗУ заяву та додатки до заяви в електрон­ній формі згідно з формами, визначеними нижче (далі — Заява та додатки).

Важливо

До розгляду приймаються Заява та додатки, подані виключно в електронній формі одним файлом у форматі DOC або DOCX із накладеним електронним цифровим підписом (далі — ЕЦП). Файл із Заявою та додатками повинен бути скріплений ЕЦП керівника закладу охорони здоров’я або особи, уповноваженої ним на підписання Заяви та додатків відповідною довіреністю. При перевірці ЕЦП керівника повинні обов’язково відображатися такі реквізити:

− код ЄДРПОУ;
− правильна назва закладу охорони здоров’я;
− ПІБ керівника.

Якщо Заява та додатки подаються від імені ФОП, то на документ може бути накладений ЕЦП Заявника як фізичної особи. При перевірці ЕЦП ФОП повинні обов’язково відображатися такі реквізити:

– ідентифікаційний код;
– ПІБ заявника.

Назва файла повинна містити тільки код ЄДРПОУ (або РНОКПП — для ФОП) Заявника. Заява та додатки повинні бути надіслані електронним листом на адресу електронної пошти: [email protected]. Тема листа має містити слово «Заява», код ЄДРПОУ (або РНОКПП — для ФОП) та скорочену назву (або прізвище та ініціали ФОП) Заявника.

Строк подання Заяв про укладення Договору

Строк подання Заяви та додатків спливає о 18 годині 00 хвилин за Київським часом 3 серпня 2018 р. Заяви про укладення договору, подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

З метою забезпечення можливості заявникам вчасно виправити помилки в поданих документах НСЗУ рекомендує подавати Заяви та додатки не пізніше 31 липня 2018 р.

Перелік додатків до Заяви (форми додаються)

Додаток 1. Скановані копії документів, що підтверджують повноваження особи на підписання Договору від імені Заявника, а саме:

  • для юридичних осіб;

– статут;
– довіреність, видана суб’єктом господарювання або власником, на укладення договору з НСЗУ (за наявності);
– рішення власника юридичної особи про надання права уповноваженій особі підписати договір (у разі потреби — якщо в статуті є обмеження права укладати договори).

Якщо обов’язки керівника виконує (або виконуватиме на момент підписання договору) інша уповноважена особа, то додатково подається також сканована копія відповідного наказу про призначення в.о. керівника;

– нотаріально посвідчена довіреність, видана ФОП на укладення Договору (за потреби). Якщо довіреність не подається, то додатки для ФОП починаються з додатку 2.

Додаток 2. Відомості про чинну ліцензію, видану Заявнику на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Додаток 3. Відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання зазначених у цьому оголошенні медичних послуг (відомості про місця надання медичних послуг та залучених осіб Заявника).

Додаток 4. Листи від органів місцевого самоврядування, з місцевих бюджетів яких здійснюється фінансування Заявника, з переліком усіх закладів охорони здоров’я, які надають ПМД та фінансуються із цих місцевих бюджетів. Додаток 4 подається тільки комунальними закладами охорони здоров’я.

У разі якщо Заявник отримує фінансування на забезпечення надання ПМД з кількох місцевих бюджетів, зазначені листи подаються від усіх відповідних органів місцевого самоврядування.

Додаток 5. Лист від органу місцевого самоврядування, з місцевого бюджету якого здійснюється фінансування Заявника, із зазначенням кількості наявного населення на території обслуговування Заявника станом на 01.01.2018 р.

Додаток 5 подається тільки комунальними закладами охорони здоров’я.

Додаток 5 подається тільки у випадку, якщо Заявник є одним з кількох надавачів ПМД у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.

Сумарна кількість наявного населення на територіях обслуговування всіх заявників у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці має дорівнювати кількості наявного населення цієї адміністративно-територіальної одиниці.

Увага: якщо Ваш заклад не подає додатки 4 або 5 до заяви, то їх потрібно вилучити з переліку додатків у формі заяви!

Важливо

На виконання пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 407 «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік» договори з комунальними закладами охорони здоров’я будуть укладені до 15 серпня 2018 р. на строк з 1 жовтня по 31 грудня 2018 р.

За роз’ясненням з приводу укладення Договорів за цим оголошенням звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або телефонуйте за номерами: (044) 229-92-54, 221-06-82, 221-06-95.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

8 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *