Liki24 UA

Укладення договорів за пакетом «Вакцинація від COVID-19»

Резюме. Роз’яснення НСЗУ

23 лютого 2021 р. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) оприлюднила оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг за напрямом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Згідно з оголошенням та відповідно до нормативно-правових актів, НСЗУ укладатиме договори за цим пакетом із медичними закладами, які будуть у переліку, визначеному керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня внаслідок розповсюдження COVID-19.

На першому етапі вакцинації у цих закладах будуть сформовані мобільні команди. Відповідно до Дорожньої карти вакцинації від COVID-19, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України, спершу мобільні команди виїжджатимуть до колективів медиків, зокрема тих, які працюють у закладах, що надають медичну допомогу пацієнтам із коронавірусом. А також до працівників соціальної сфери, освітян, військовослужбовців тощо.

У перший місяць роботи на одну мобільну команду НСЗУ виплачуватиме 8 тис. грн. Ці кошти мають спрямувати для забезпечення готовності до проведення вакцинації, зокрема закупівлі необхідних витратних матеріалів та засобів індивідуального захисту.

Далі оплату надавачі послуги отримуватимуть за результатами роботи. Тобто за фактичну кількість провакцинованих осіб: 25 грн за першу дозу введеної вакцини і 60 грн — за другу.

Важливо! Інформацію про здійснену вакцинацію надавачі вноситимуть до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), і тільки на підставі цієї інформації НСЗУ здійснюватиме оплату за фактично надані послуги.

Мобільна команда має складатися щонайменше з одного лікаря та двох медичних сестер чи медичних братів. Додатково рекомендується залучати особу, яка вноситиме дані в ЕСОЗ, та водія за потреби.

Вимоги для укладення договору з НСЗУ

Щоб укласти договір на пакет вакцинації, заклад повинен відповідати вимогам, а саме:

  • входити у визначений перелік керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня внаслідок розповсюдження COVID-19;
  • забезпечити дотримання холодового ланцюга при транспортуванні та зберіганні вакцин;
  • мати оснащене місце проведення вакцинації від COVID-19, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я щодо організації та проведення профілактичних щеплень;
  • проводити вакцинацію з розділенням потоків пацієнтів і дотриманням правил епідеміологічної безпеки;
  • забезпечити проведення двох раундів вакцинації для кожного пацієнта, якщо інше не передбачено інструкцією виробника вакцини від COVID-19.

Наразі НСЗУ чекає, поки керівник робіт погодить перелік закладів, які братимуть участь у процесі вакцинації. Щойно це відбудеться, почнуть укладати договори із надавачами послуг за напрямом «Вакцинація від COVID-19». Заклади, які буде визначено у переліку керівника робіт, отримають повідомлення — запрошення подати пропозицію.

Подання пропозицій та їх розгляд

1. Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 15 березня 2021 року.

Пропозиції на укладення договору, зокрема з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.

3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до ЕСОЗ актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію);
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

Важливо!

Пропозиція суб’єкта господарювання про укладення договору повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

УВАГА! У разі якщо після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до ЕСОЗ.

Примітка: внесення до ЕСОЗ актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в ЕСОЗ.

4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 23 березня 2021 року включно.

Важливо!

Відповідно пункту 11619 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 р. та I кварталі 2021 р., затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 120),  НСЗУ укладає договори за напрямом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із надавачами медичних послуг, визначеними у переліку керівника робіт, для забезпечення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — вакцинація), яка здійснюється командами, що створюються із співробітників надавача медичних послуг, які створюються як мобільні команди або команди, які безпосередньо працюють у пунктах щеплень, починаючи з місяця, в якому вакцина від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, буде офіційно зареєстрована в Україні.

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватися за Договором  

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати нижченаведеним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем перебування  особи.
Підстави надання послуги: самозвернення особи, яка належить до цільової групи з вакцинації, визначеної чинними нормативно-правовими актами, за умови попередньої реєстрації з погодженням часу і місця вакцинації з надавачем.

Вимоги до організації надання допомоги:

1. Наявність закладу у переліку, визначеному керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
2. Наявність у закладі охорони здоров’я внутрішнього наказу щодо створення медичних команд з вакцинації, які безпосередньо задіяні в процесі вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до чинних нормативно-правових актів.
3. Оплата, отримана за умовами договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій за пакетом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», використовується на організацію процесу вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
4. Закупівлі, зокрема засоби індивідуального захисту, для організації вакцинації  від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, здійснюються через електронну систему публічних закупівель, відповідно до законодавства про публічні закупівлі.
5. Забезпечення суворого дотримання холодового ланцюга при транспортуванні та зберіганні вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до інструкцій  виробників вакцин та чинних галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
6. Організація проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у постійних та/або в тимчасових пунктах щеплень із розділенням потоків пацієнтів і забезпеченням дотримання правил епідеміологічної безпеки.
7. Оснащення місця проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я щодо організації та проведення профілактичних щеплень.
8. Наявність облаштованого місця для гігієнічної обробки рук з водою і милом та дозатора з антисептиком для обробки шкіри рук.
9. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
10. Забезпечення працівників, залучених до вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, засобами індивідуального захисту, відповідно до чинних нормативів, затверджених МОЗ України.
11. Проведення первинного огляду особи з цільової групи з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначеної чинними нормативно-правовими актами, а також виявлення протипоказань до здійснення вакцинації.
12. Наявність набору з лікарськими засобами і медичними виробами, необхідними для надання першої медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я при виникненні у пацієнтів невідкладних станів.
13. Внесення та передача інформації про вакцинацію до ЕСОЗ, відповідно до такого обсягу даних із заповненням усіх полів: код, виробник, серія, термін придатності вакцини, кількість введеної вакцини з одиницями вимірювання, порядковий номер дози, опис протоколу, автор протоколу, етап вакцинації, кількість доз по протоколу, протидія загрозам.
14. Передача інформації про побічні реакції після застосування вакцин до ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» та відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров’я.
15. Дотримання вимог законодавства щодо поводження з медичними відходами.
16. Забезпечення утилізації вакцин, які неправильно зберігалися, згідно з вимогами чинних наказів МОЗ України з обов’язковим внесенням відповідних медичних записів.
17. Дотримання політики Світового банку щодо запобігання та боротьби з шахрайством та корупцією, як визначено в «Настанові щодо запобігання та боротьби з шахрайством і корупцією у проєктах, що фінансуються за рахунок позик Міжнародного банку реконструкції і розвитку та кредитів і грантів Міжнародної агенції розвитку (в редакції від 1 липня 2016 р.).
18. Невідкладне повідомлення про випадки домашнього насильства, зокрема до кол-з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.

Вимоги до складу мобільної команди з вакцинації:
1. Лікар — щонайменше одна особа, яка пройшла спеціальну підготовку та володіє правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень та систематично проходить інструктаж з правил проведення вакцинації.
2. Сестра медична — щонайменше 2 особи, які пройшли спеціальну підготовку та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень та систематично проходять інструктаж з правил проведення вакцинації.

Вимоги до переліку обладнання в розрахунку на один пункт щеплення:
1. При проведенні вакцинації у тимчасовому пункті щеплення:

— сумка-холодильник (термоконтейнер) із термометрами та відповідною кількістю холодових елементів залежно від обсягу вакцин (один для зберігання основного запасу вакцин, інший — на робочому столі для зберігання відкритого флакона) — 2 одиниці;
— столик, що за розмірами здатний вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін’єкційні матеріали і контейнер для безпечної утилізації шприців;
— контейнер для безпечної утилізації шприців;
— термометр для вимірювання температури у приміщенні;
— безконтактний термометр;
— глюкометр;
— тонометр;
— дихальний мішок;
— набір з лікарськими засобами і медичними виробами, необхідними для надання першої медичної допомоги, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, при виникненні у пацієнтів невідкладних станів.

2. При проведенні вакцинації у постійному пункті щеплення:

— холодильник для зберігання вакцин;
— термометр у холодильнику на другій полиці (місце, найбільш чутливе до холоду);
— термометр для валідації показань термометра в холодильнику;
— сумка-холодильник (термоконтейнер) із двома комплектами холодових елементів (4 елементи в кожному комплекті) та термометр;
— столик, що за розмірами здатний вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін’єкційні матеріали і контейнер для безпечної утилізації шприців;
— контейнер для безпечної утилізації шприців;
— термометр для вимірювання температури у приміщенні;
— безконтактний термометр;
— глюкометр;
— тонометр;
— дихальний мішок;
— набір з лікарськими засобами і медичними виробами, необхідними для надання першої медичної допомоги, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, при виникненні у пацієнтів невідкладних станів.

Опис медичних послуг, які надаватимуться за Договором (Специфікація) 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наступний обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:
1. Інформування особи щодо процедури вакцинації, порядку введення вакцин та отримання інформованої згоди особи перед проведенням вакцинації у встановленому законодавством порядку.
2. Проведення медичного огляду особи з цільової групи з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначеної чинними нормативно-правовими актами, а також виявлення протипоказань до здійснення вакцинації, зокрема проведення опитування щодо схильності особи до алергій.
3. Консультування особи, яка планує вакцинуватися, щодо подальших дій та можливих побічних реакцій, а також порядку дій особи у разі їх виникнення.
4. Здійснення вакцинації осіб  від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за умови належності їх до цільової групи з вакцинації, визначеної чинними нормативно-правовими актами, з дотриманням вимог інфекційної безпеки, а також за відсутності протипоказань до здійснення вакцинації.
5. Спостереження за станом особи після проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, протягом щонайменше 30 хвилин, якщо інше не передбачено інструкціями виробників вакцини, і фіксація інформації щодо несприятливих подій після імунізації відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
6. Фіксування в електронній медичній картці пацієнта факту проведення вакцинації.
7. Забезпечення проведення двох раундів вакцинації для кожної особи, якщо інше не передбачено інструкцією виробника вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
8. Інформування пацієнта про дату, час та місце проведення наступної вакцинації та допомога при реєстрації на наступний візит, якщо така потрібна.
9. Надання першої медичної допомоги особі у разі виникнення невідкладного стану і виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Суб’єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391.

Подати пропозицію  за напрямом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», можна перейшовши за посиланням.

Під час заповнення заяви необхідно:
—  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб — підприємців — необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань);
— вибрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
— банківські реквізити суб’єкта господарювання (IBAN).
— зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг, відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору, укладеного з підрядником.
— зазначити  кількість команд з вакцинації;
— зазначити кількість пацієнтів, яким одна медична команда з вакцинації готова провести вакцинацію протягом місяця.

УВАГА! Помилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проєкті договору, несе суб’єкт господарювання.
Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі — пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції

Додаток 1.  Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія  документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.
Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
— ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 року;
— витяг з наказу МОЗ України, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 року.

Проєкт додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг

 Протягом десяти календарних днів з дати підписання проєкту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно зі специфікацією.

Важливо!

Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк до 31 березня 2021 року.

У разі наявності будь-яких запитань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) —  (044) 299-04-86, (044) 299-04-97).
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) —  (057) 341-42-97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим) — (048) 753-13-86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.) — (032) 259-30-18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) — (098) 041-13-45.

Офіційне оголошення

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua,

25 февраля, 2021
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *