Узаконення парамедиків: розроблено зміни до Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги

Резюме. Відповідний проект Постанови Уряду винесено на громадське обговорення

З метою забезпечення доступності, своєчасності та підвищення якості екстреної медичної допомоги, що надається населенню України, зниження рівня інвалідності та смертності внаслідок нещасних випадків, травм та отруєнь, гострих порушень життєвих функцій людини внаслідок серцево-судинних, інших захворювань, зменшення економічних втрат, спричинених тимчасовою та стійкою непрацездатністю розроблено проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги

Обґрунтування

Проект постанови розроблено на виконання пункту 27 розділу ІІІ «Розвиток людського капіталу» Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р.№ 275-р.

У зв’язку з невизначеністю механізму продовження роботи у складі парамедичної бригади фельдшерів та водіїв необхідно врегулювати питання щодо проходження перепідготовки цих осіб, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги і водіїв.

Зміни, які передбачені

Проектом постанови надано можливість при бажанні продовжити роботу у складі бригади парамедиків особам, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги та водіїв, визначено шляхи проходження перепідготовки та навчання цих осіб, забезпечено їх соціальний захист.

Проектом постанови визначено скорочену процедуру проходження перепідготовки як форми післядипломної освіти отримання професійної кваліфікації «Парамедик» за програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України, складання відповідного кваліфікаційного іспиту та отримання відповідних підтверджувальних документів.

Для соціального захисту таких осіб у проекті постанови установлюється, що фахівці, які отримали професійну кваліфікацію «Парамедик» за скороченою процедурою, мають ті ж самі права, як і фахівці, що отримали професійну кваліфікацію «Парамедик» за стандартною процедурою.

У відповідній сфері суспільних відносин діють:

  • Конституція України;
  • Закон України «Основи законодавства Укр­аїни про охорону здоров’я»;
  • Закон України «Про екстрену медичну допомогу»;
  • Закон України «Про вищу освіту»;
  • Закон України «Про освіту»;
  • Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
  • Кодекс законів про працю України.

Необхідність погодження з профспілками

Зазначається, що проект постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету та місцевих бюджетів, має вплив на працівників бригади екстреної медичної допомоги, не є регуляторним актом та потребує погодження зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

Проект постанови впливає на працівників бригад екстреної медичної допомоги та пацієнтів, які потребують екстреної медичної допомоги.

Впливи реалізації проекту постанови на ключові інтереси заінтересованих сторін зазначені в Додатку до Пояснювальної записки.

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Куди надавати пропозиції

Пропозиції та зауваження надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України або в електронному вигляді на адресу: [email protected]

Контактна особа — Олена Олександрівна Полупан, тел.: (044) 253-24-72.

Нагадаємо, парамедиків готуватимуть три роки в університеті й академії.

Також нагадаємо, що на громадське обговорення винесено проект Концепції реформування екстреної медичної допомоги.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua

8 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *