Liki24 UA

Сам собі юрист. Перший випуск Київського медико-правового кластеру

Резюме. 28 лютого 2021 р. відбулося вручення дипломів першим випускникам авторського курсу медичного права Л. Гревцовою, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри Адміністративного права Київського національного університету, директора Навчально-наукового центру медичного права, голови комітету з медичного та фармацевтичного права Асоціації адвокатів України, члена Ради директорів Всесвітньої асоціації з медичного права та засновниці Київського медико-правового кластеру

Вітальне слово автора навчального курсу Людмили Гревцової

Популярність медичного права зумовлена цілою низкою практичних проблем, з якими стикається кожен медичний працівник мало не щодня. Одна з найбільш актуальних проблем працівників медичних закладів — це, насамперед, право на безпечні умови праці, що набуло особливого значення з початком пандемії. Іншим злободенним питанням залишається право на належну оплату праці. Поступово, набуваючи нового змісту, змінюється традиційний формат взаємовідносин  лікар–пацієнт. У результаті реформування все більше лікарів долучаються до підприємницької діяльності та надають медичні послуги у форматі телемедицини, часто не підозрюючи про їх неузгодженість з чинним законодавством. Невизначеність в умовах пандемії проявила багатогранність питання відповідальності медичних працівників. Як лікарю, який ризикує своїм життям та здоров’ям, не потрапити в ситуацію, коли знання стають потенційно небезпечними? Як пацієнту уникнути страху безвідповідальності з боку медичного працівника? Ці та інші питання стали темою авторського курсу Людмили Гревцової. Досвідчений юрист та експерт в галузі медичного права впродовж місяця викладала  юридичні аспекти медичної діяльності для 27 лікарів різних спеціальностей приватних та комунальних медичних закладів. Оптимізація документообігу, підписання інформованої згоди чи відмови, адекватна реакція на скаргу пацієнта, складання правових угод — це далеко не всі складні питання, на які відповіді медичному працівнику необхідно шукати щодня.

А 28 лютого 2021 р. перші 27 лікарів отримали сертифікат як підтвердження проходження курсу та набуття нового шару знань. Подія відбулася в офлайн-форматі з дотриманням епідеміологічних обмежень. Одночасно була організована інтерактивна трансляція заходу. Аромат кави та звуки живої музики створили теплу атмосферу, яку надихала на щире спілкування у колі однодумців. Л. Гревцова розповіла, що на втілення задуму від ідеї до створення курсів юридичної грамотності для лікарів знадобилося 15 років. Усі ці роки досвідчений адвокат не припиняла брати активну участь у вирішенні суперечливих питань щодо відстоювання прав лікарів у судах, що сформувало безцінний досвід та стало основою формування експертної думки у сфері правової медицини. Результатом накопиченого правового досвіду та запиту медичної спільноти щодо розуміння правових принципів стало створення інформаційно-освітньої юридичної інтернет-платформи «Київський медико-правовий кластер». Об’єднавши зусилля фахівців права та медицини, програма освітнього курсу містила самі «гарячі» питання юридичного супроводу медичної діяльності.

На думку Л. Гревцової, складнощі юридичної ситуації полягають як у невизначеності юридичних термінів щодо медичної практики, так і у відсутності культури взаємовідносин між лікарем та пацієнтом. Усі ці обставини призводять до виникнення гострих дискусійних ситуацій, в яких виявляється незахищеність лікаря перед законом та безпорадність пацієнта в межах медичного закладу. Виникле в результаті протистояння між медичною та пацієнтською спільнотою призвело не лише до знецінення експертної думки лікаря, а й психологічно обмежило доступність фахової медичної допомоги для громадян. Взаємна нездатність до вибудовування конструктивних взаємовідносин лікарями та пацієнтами поглиблює кризу недовіри, яка лежить в основі негативного ставлення громадян до національної системи охорони здоров’я. У свою чергу, зниження якості медичних послуг при одночасному підвищенні їх вартості гальмує розвиток медичного ринку, залишаючи недоступними сучасні високотехнологічні медичні практики. Серйозною проблемою вбачаються взаємовідносини з пацієнтами, трудові відносини, представництво інтересів лікаря у суді тощо.

Однак складна ситуація не є безнадійною. Відповідно до досвіду розвинутих країн, запорукою успішності лікування пацієнта може стати інформаційна згода між лікарем та пацієнтом, що довів перший етап давно назрілого реформування медицини. Поштовхом для подальших змін стали епідеміологічні обмеження внаслідок пандемії. Наразі спричинений епідемією респіраторної інфекції бурхливий розвиток телемедицини потребує юридичного супроводу. Серед інших юридичних питань не вщухає інтерес медичної спільноти до питання щодо створення структури бізнесу, а також питання оподаткування та фінансування закладу. Впродовж місяця інтенсивного навчання команда юристів на чолі з Л. Гревцовою ділилася професійним досвідом щодо організації документообігу в медичному закладі або лікаря-підприємця, взаємовідносинами лікаря та власника закладу, правилами організації та проведення онлайн-консультування та щеплення.

Після вручення сертифікатів під час неформального спілкування була помітною зацікавленість лікарів — учасників курсу до обговорення тонкощів юридичних питань. Право, за словами одного з курсантів, виявилося «не нудним, а живим». Оксана Сегіна, лікар-педіатр з міста Рівне, розповіла про свій шлях до правової грамотності. Поштовхом до набуття юридичних знань став зростаючий обсяг папки з невирішеними питаннями. За словами лікаря, яка на той час займала посаду заступника головного лікаря з медичної частини в КНП №1«Міська дитяча лікарня» Рівненської міської ради, «болото неприємностей» складалося зі скарг пацієнтів, конфліктних ситуацій в медичному колективі, суперечливих питань щодо дотримання трудового законодавства та оплати праці медичних працівників. Стало зрозумілим, що впевнено утриматися на цій «стезі скандалів» допоможуть знання у сфері, відмінній від медичної. Поступово знання, новий досвід, перспективи розвитку медичного туризму в регіоні, а також вдале об’єднання колег-однодумців зумовили створення Рівненського регіонального медичного кластеру, серед пріоритетних напрямків діяльності якого — поширення ідеї юридичної грамотності серед лікарів та внесення відповідних змін у чинне законодавство України.

 

Спільні інтереси об’єднують. Лікарі-курсанти

Окрему увагу в авторському курсі Л. Гревцова приділила правовому підґрунтю професійної діяльності спеціалістів естетичної медицини. Хто може вважатися фахівцем естетичної медицини? Які спеціальності підпадають під юрисдикцію естетичної медицини? Як рекламувати естетичні послуги в Інтернеті? Увагу було сфокусовано на взаємовідносинах фахівця естетичної медицини з пацієнтом, колегами та регулюючими органами. За умов «розпорошеності» норм, які змальовують «юридичний пейзаж естетичної медицини, етичний кодекс фахівців естетичної медицини є більш ніж на часі».

Серед бажаючих поділитися своїми враженнями від авторського курсу були як практикуючі лікарі, так і головні лікарі та менеджери провідних приватних медичних закладів. Один з них, генеральний директор Пологового будинку «Лелека» Валерій Зукін зауважив на поточних юридичних проблемах правильної організації роботи приватної лікарні, зокрема назрілу декриміналізацію статті 140 частини ІІ Кримінального кодексу України. Враховуючи складнощі надання послуги в такій тонкій сфері, як медична, відокремлення недбалості від неможливості відіграє ключову роль під час досудового вирішення конфліктних питань, а правовий захист лікарів сприяє збереженню професійної репутації.

Олена Черненко, експерт консалтингової сфери, підняла цікаве питання медичних стартапів, основною метою яких є трансформування та адаптація традиційної медичної системи до нових умов. Постійний пошук найбільш ефективних методів лікування та профілактики на тлі відчутного подовження тривалості життя людей вимагають застосування високотехнологічних рішень, що зумовлює постійний процес винайдення та експериментальних методів лікування. Пошук нового невід’ємно пов’язаний із відмовою від рутинної експлуатації схем та засобів лікування, особливо не доведеної ефективності. Прагнення нового, гнучкість, допитливість та самостійність — такими побачили учасники заходу лікарів нової генерації. Приємне враження справив спеціальний приз за більшу кількість поставлених запитань упродовж курсу, який отримав Валерій Баладига,  молодий лікар-уролог, КНП «Консультативно-діагностичний центр» Подільського району м. Києва. Підсумовуючи виступи численних доповідачів, Іван Сорока, президент Українського медичного клубу, висловив загальну думку, підсумувавши про назрілу необхідність прийняття дієвого закону стосовно лікарського самоврядування.

Представниця Київського правового медичного кластеру і Тетяна Воронцова, голова Громадського об’єднання «Рівне-ТакМед» підписують Меморандум

Друга частина заходу була присвячена підписанню Меморандуму про співпрацю Київського медично-юридичного кластеру з Українським медичним клубом, Асоціацією стоматологів, Радою експертів естетичної медицини, Національною спілкою медичних сестер приватної практики, Міжрегіональним медичним кластером міста Рівне, приватним консалтинговим підприємством «МЕДКАПІТАЛГРУП» та Громадським об’єднанням «Спілка непереривної освіти». У найближчих планах Київського медико-правового кластеру — провести щонайменше 10 освітніх вебінарів, у яких висвітлюються юридичні особливості роботи лікарів — фізичних осіб-підприємців, лікарів  первинної ланки, онкологів, стоматологів та медичних сестер. Минулі роки свідчать про слабкий прогрес у царині права та зокрема у сфері медичної юриспруденції. Тому головна мета Меморандуму спрямована на те, щоб зробити ринок медичних послуг таким, який би враховував інтереси як лікаря, так і пацієнта, тобто цивілізованим.

Ю.В. Жарікова,
Редакція журналу «Український медичний часопис»

4 марта, 2021
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *