Розроблено програму підтримки репродуктивного та статевого здоров’я нації

Резюме. Проект державної програми винесено на громадське обговорення

112301Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України інформує про початок обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації на період до 2021 року».

Метою Концепції Загальнодержавної програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації на період до 2021 року» є збереження репродуктивного та статевого здоров’я з дотриманням репродуктивних прав для досягнення благополуччя кожної людини, відтворення населення і сталого розвитку України.

Як йдеться у пояснювальній записці до документа, в Україні після тривалого періоду підвищення народжуваності (2002–2012), починаючи з 2013 р. спостерігається її зниження. Особливо відчутним воно стало у 2015 р., коли чисельність народжень знизилася порівняно з попереднім роком більше ніж на 54 тис. осіб (або на 11,6%), а кількість народжених у розрахунку на 1000 осіб зменшилася з 10,8 до 9,6.

Кризова соціально-економічна ситуація та військово-політична нестабільність також негативно впливають як на поточну дітородну активність населення, так і на здоров’я народжених дітей. Так, окрім помітного зниження частоти дітонародження у 2015 р. порівняно з попереднім роком, високою залишається малюкова смертність.

У таких умовах зростає цінність кожного народження, а збереження репродуктивного здоров’я потенційних матерів та батьків стає національним пріоритетом для відтворення людського потенціалу України.

Визнаючи стратегічне значення репродуктивного здоров’я для забезпечення сталого розвитку суспільства, Україна схвалила Програму дій Міжнародної конференції з питань народонаселення та розвитку (Каїр, 1994), Цілі розвитку тисячоліття ООН (2000–2015).

План та Цілі сталого розвитку (2016–2030). Ці стратегічні документи стали основою політики держави у сфері збереження та підтримки репродуктивного здоров’я населення. Політичним і стратегічним інструментом для реалізації міжнародних документів із розв’язання проблем репродуктивного здоров’я населення України, починаючи з 1995 р., стали національні програми, завдяки реалізації яких Україна досягла Цілей розвитку тисячоліття ООН (4, 5, 6), зокрема зниження материнської та малюкової смертності, рівнів підліткової вагітності та штучного переривання вагітності шляхом забезпечення загального доступу до отримання якісних послуг у сфері репродуктивного здоров’я.

Пропозиції можна надсилати на е-mail: [email protected] та е-mail: [email protected], а також на паперових носіях за адресою:

01601, Київ, вул. М. Грушевського, 7

Медичний департамент МОЗ України

Як повідомляло наше видання, збереження репродуктивного здоров’я починається з дитячого віку.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами www.moz.gov.ua

15 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *