Розроблено порядок укладання договорів за програмою медичних гарантій

Резюме. Відповідний проект постанови Уряду винесено на громадське обговорення

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (далі — проект постанови).

Проект постанови розроблено на виконання статті 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 р. № 2168-VIII.

Про що документ?

Відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

1) Порядок укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, що додається.

2) Типову форму договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з додатками, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я до початку реалізації пілотів на інші види медичної допомоги, але не пізніше 1 січня 2019 р., розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України проекти додатків до договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та особливості укладення таких договорів для інших видів медичної допомоги.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що відповідно до статті 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII, типова форма договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, порядок його укладення, зміни та припинення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пунктом 4 Прикінцевих положень Закону № 2002-VIII Кабінету Міністрів України доручено протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону, та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням у дію відповідних положень цього Закону.

Згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII закупівля послуг за договорами про медичне обслуговування населення, що надаються відповідно до закону, звільнена від дії Закону «Про публічні закупівлі».

Затвердження порядку укладення договорів про медичне обслуговування населення дозволить реалізувати один із найважливіших кроків у реформуванні охорони здоров’я в Україні. Затвердження порядку укладення та типової форми договору встановить для закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики, основи для прозорої та справедливої співпраці з Національною службою здоров’я України (далі — НСЗУ) у сфері надання медичних послуг. Затвердження порядку та типової форми договору також дозволить більш ефективно контролювати надання медичних послуг надавачами та їх оплату, адаптувати програму медичних гарантій під потреби населення.

Відповідно до Порядку, запропонованого проектом постанови, для замовлення медичних послуг для населення НСЗУ буде публікувати на офіційному сайті оголошення, в якому буде міститися перелік послуг, що будуть замовлені, та основні вимоги до надавачів таких послуг. Після публікування оголошення надавач медичних послуг, що бажає укласти договір з НСЗУ, має подати заявку на укладення договору із додатками. У разі прийняття рішення про відповідність поданої заявки вимогам, що містяться у оголошенні, НСЗУ надсилає повідомлення про намір укласти договір із зазначенням обсягу замовлення медичних послуг відповідному надавачу медичних послуг. Після узгодження умов договору він укладається в електронній формі в Системі. Після підписання договору (електронними підписами сторін) він публікується на сайті НСЗУ.

Порядок укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, запропонований проектом постанови, містить у собі положення про:

  • порядок подання заявки та перелік супровідних документів, які має надати надавач медичних послуг НСЗУ через Систему для укладення договору;
  • строки розгляду заявки на укладення договору НСЗУ;
  • порядок узгодження умов договору і опублікування його на сайті НСЗУ;
  • порядок зміни умов договору;
  • порядок припинення договору.

Проектом постанови передбачається, що основний текст договору про медичне обслуговування населення буде типовим, в той час як особливості окремих договорів будуть визначатися в додатках до договорів.

Типова форма договору містить у собі основні положення договору, такі як предмет, права та обов’язки сторін, звітність надавача медичних послуг, порядок припинення та зміни умов договору, порядок розрахунків за договором, відповідальність сторін за порушення умов договору, порядок вирішення спорів тощо.

Відповідно до умов договору, надавач послуг зобов’язаний буде щомісячно подавати звіти НСЗУ про обсяг наданих за договором послуг і відповідно до інформації, що міститься у таких звітах, отримувати оплату за надані медичні послуги.

Серед додатків до договору про медичне обслуговування населення проектом постанови пропонуються такі:

1. Додаток «Спеціальні умови Договору щодо надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою», які визначають максимальне навантаження на лікарів первинної ланки за їхньою спеціалізацією, стандарти, яких має дотримуватися працівник надавача медичних послуг під час виконання договору, суму оплати медичних послуг, інші вимоги до надання медичних послуг на рівні первинної медичної допомоги.

2. Додаток «Місця надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою», в якому буде закріплений перелік місць надання медичних послуг надавачем, графік їх роботи та засоби зв’язку із місцями надання медичних послуг.

3. Додаток «Підрядники, залучені до надання медичних послуг за Договором» буде визначати перелік залучених надавачем медичних послуг суб’єктів господарювання (що здійснюють господарську діяльність з медичної практики і отримали відповідну ліцензію), місце надання послуг такими підрядниками та графік їх роботи.

Куди надавати пропозиції?

Пропозиції та зауваження до проекту постанови просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Управління координації центрів реформ (e-mail: [email protected], [email protected]).

Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна, тел.: (044) 253-33-31.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua

12 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *