Розроблено перелік медичних закладів, які можуть встановлювати діагноз професійного захворювання

Резюме. Відповідний проект наказу МОЗ України винесено на громадське обговорення

Міністерством охорони здоров’я (МОЗ)України на громадське обговорення пропонується проект наказу МОЗ України «Про затвердження Переліку спеціалізованих закладів охорони здоров’я, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань».

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблено відповідно до статей 8 та 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я, абзацу другого пункту 64 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232, підпункту 2, абзаців двадцять третього і тридцять четвертого підпункту 8 пункту 4, підпункту 1 пункту 6 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, а також з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством.

Мета і шляхи її досягнення

Метою цього проекту наказу є врегулювання переліку спеціа­лізованих закладів охорони здоров’я, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань.

Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом, оскільки його положення не спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами чи іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання.

Перелік спеціалізованих закладів охорони здоров’я, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань

1. Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» (м. Київ) — провідна установа з питань встановлення остаточного діагнозу професійного захворювання.

2. Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут промислової медицини» (м. Кривий Ріг).

3. Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань Харківського національного медичного університету (м. Харків).

4. Державна установа «Інститут медичної радіології імені С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (м. Харків) — провідна установа з питань радіології.

5. Медичний клінічний центр професійного здоров’я Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» (м. Одеса).

6. Відділення профпатології КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» (м. Львів).

Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить врегулювати перелік спеціалізованих закладів охорони здоров’я, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань.

Куди надавати пропозиції

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу можна надсилати протягом місяця з дати публікації на адресу: МОЗ України вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601. Медичний департамент, Ольга Володимирівна Соколова, тел.: (044) 253-24-58, e-mail: [email protected].

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua

8 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *