Розроблено нові Ліцензійні умови медичної практики

Резюме. Проект постанови Кабінету Міністрів України винесено на громадське обговорення

Розроблено нові Ліцензійні умови медичної практикиНа громадське обговорення винесено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» (далі — Проект), розроблений з метою забезпечення спрощеного доступу до ринку для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють діяльність із надання первинної медичної допомоги.

Як ідеться у пояснювальній записці до Проекту документу, на сьогодні чинною редакцією Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (далі — Ліцензійні умови), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285, передбачено, що первинна медична допомога може надаватися за місцем проживання (перебування) пацієнта. Водночас однією з умов отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики є зазначення у заяві про отримання ліцензії даних щодо фактичного місця провадження медичної практики.

Таким чином, виникає логічна невідповідність різних положень Ліцензійних умов, оскільки наявність або відсутність фактичного місця провадження медичної практики не впливає на надання первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) пацієнта. Крім того, створюється зайве регулювання для суб’єктів господарювання, оскільки вони повинні виконувати вимоги, які не є обґрунтованими з погляду організаційних, кадрових або технологічних потреб для надання первинної медичної допомоги.

З метою усунення зазначеної невідповідності та покращення доступу до ринку надання первинної медичної допомоги Проектом пропонується виділити фізичних осіб — підприємців в окрему категорію здобувачів ліцензії на надання первинної медичної допомоги та виключити для них положення, пов’язані з вимогою щодо обов’язкового надання даних стосовно фактичного місця провадження медичної практики. Скасування цієї вимоги охоплює лише первинну медичну допомогу та не стосується вторинної, третинної та інших видів медичної допомоги, а також не знижує рівня вимог щодо якості надання медичної допомоги населенню.

Проектом також встановлюється правило про отримання юридичною особою статусу закладу охорони здоров’я з моменту отримання нею ліцензії на здійснення діяльності з медичної практики.

Крім того, Проектом скасовується вимога щодо зберігання протягом дії ліцензії документів, копії яких подавалися до органу ліцензування, а також визначаються кваліфікаційні вимоги для осіб, які надають первинну медичну допомогу.

Також документом пропонується затвердити, що первинну медичну допомогу можуть надавати особи, які відповідають таким кваліфікаційним вимогам:

  • наявність повної вищої освіти (магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія»;
  • спеціалізація (інтернатура, курси спеціалізації) за одним із наступних фахів: «Загальна практика — сімейна медицина», «Терапія», «Педіатрія»;
  • наявність чинного сертифіката лікаря-спеціаліста.

Також для лікарів первинної ланки пропонується скасувати необхідність дотримуватися локальних клінічних протоколів.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами http://moz.gov.ua

15 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *