Розроблено національний план щодо неінфекційних захворювань

Резюме. На громадське обговорення винесено відповідний проект розпорядження Уряду

Розроблено національний план щодо неінфекційних захворюваньНа громадське обговорення винесено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку».

У пояснювальній записці до документа йдеться, що його розроблено за участю експертів Бюро ВООЗ в Україні з метою впровадження Концепції розвитку системи громадського здоров’я, яку схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 1002-р., досягнення цілей сталого розвитку, визначених ООН до 2030 р., реалізації засад європейської політики «Здоров’я-2020: основ Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя», прийнятої Європейським регіональним комітетом ВООЗ у 2012 р., рекомендацій та ключових засад інших програмних і стратегічних документів, зокрема Політичної декларації ООН (2011) щодо неінфекційних захворювань, Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, Глобальної стратегії з харчування, фізичної активності та здоров’я, Глобальної стратегії та регіонального плану дій щодо скорочення шкідливого споживання алкоголю, Плану дій щодо профілактики та контролю неінфекційних захворювань у Європейському регіоні ВООЗ на 2016–2025 рр., Європейського плану дій ВООЗ з охорони психічного здоров’я, Оттавської хартії щодо зміцнення здоров’я.

Сьогодні у світі викликає занепокоєння масштабний тягар неінфекційних захворювань, що демонструє тенденцію до зростання і негативно впливає на охорону здоров’я суспільства в цілому та окремого громадянина, а також на перспективи розвитку економіки. Соціальний та економічний тягар зумовлений чотирма хворобами, які перебувають у центрі уваги держав — членів ООН: серцево-судинними захворюваннями (ССЗ), діабетом, раком та хронічними респіраторними захворюваннями; вони призводять до тривалої недієздатності, зниження добробуту родин і зменшення продуктивності, а також до величезного навантаження на системи охорони здоров’я та підвищення вимог щодо ресурсів останніх.

Тягар неінфекційних захворювань в Україні значний і спричинений високою захворюваністю та смертністю, особливо серед осіб працездатного віку. За даними Державної служби статистики України, Центру медичної статистики МОЗ України та Національної академії медичних наук України, щороку неінфекційні захворювання в Україні спричинюють 86% летальних випадків. У країні зареєстровано одну з найвищих у Європі смертність від ССЗ, що становить 772,1 летального випадку на 100 тис. чоловічого населення і 440,9 летального випадку на 100 тис. жіночого населення. Майже 80% загальної кількості летальних випадків в Україні осіб віком старше 60 років спричинено хворобами системи кровообігу, новоутворення, хворобами органів дихання. Така ситуація впливає і на середню тривалість життя (за даними 2015 р. — чоловіки — 66,3 року, жінки — 76,3 року), що значно нижча порівняно з іншими європейськими країнами.

Найкращі світові дослідження, які базуються на новітніх фактичних даних щодо соціальних детермінант і економічних аспектах громадського здоров’я та профілактики, свідчать, що неінфекційних захворювань можна запобігти шляхом запровадження належного підходу до охорони громадського здоров’я. Це передбачає визнання неперервності здоров’я населення, профілактику захворювань та санітарно-епідеміологічний нагляд, а також реалізацію орієнтованих на потреби різних груп економічно ефективних заходів у масштабах населення в цілому та щодо кожної особи зокрема.

Мета проекту акта — затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку.

Проект акта підготовлено з метою розв’язання проблем у сфері неінфекційних захворювань шляхом міжсекторального підходу з реалізації Національного плану заходів, які спрямовані на формування та розвиток системи громадського здоров’я, забезпечення пріоритетності профілактичного спрямування діяльності сфери охорони здоров’я, створення реальних передумов для покращення медико-демографічної ситуації в країні.

Прийняття проекту акта та реалізація Національного плану заходів сприятимуть:

 • стимулюванню та підтримці міжсекторального процесу розвитку політики у сфері громадського здоров’я;
 • посиленню політики та лідерських якостей для зростання ефективності управління охороною здоров’я, що підтримуватиме зміцнення здоров’я, профілактику та лікування неінфекційних захворювань;
 • впровадженню стратегії для посилення заходів санітарно-­просвітницької роботи в початкових та середніх навчальних закладах;
 • підвищенню обізнаності населення щодо факторів ризику неінфекційних захворювань, шляхів їх зменшення та заохочення до здорової поведінки відносно основних неінфекційних захворювань;
 • до 2030 р. на ⅓ знизити передчасну смертність від неінфекційних захворювань (ССЗ, раку, діабету, хронічних респіраторних захворювань та ін.) шляхом профілактики, лікування, промоції розумового здоров’я та благополуччя;
 • щонайменше на 10% зменшити зловживання алкоголем;
 • на 10% знизити поширеність неналежної фізичної активності;
 • скоротити на 30% середнє споживання кухонної солі населенням;
 • знизити до показника 18,5% поширеність споживання тютюнових виробів населенням у віці старше 15 років;
 • зупинити зростання захворюваності на ожиріння та діабет;
 • на 25% знизити смертність від ДТП.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами www.moz.gov.ua

15 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *