Liki24 UA

Розроблено зміни до реалізації Програми медичних гарантій

Резюме. Відповідний проєкт постанови Уряду винесено на громадське обговорення

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (далі — проєкт постанови).

Мета

Проєкт постанови розроблено з метою удосконалення реалізації Програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до процедури звітування щодо наданих медичних послуг за договорами, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», до звітів за грудень місяць включаються медичні послуги, надані по 20 грудня включно, а медичні послуги, надані після 20 грудня, включаються до звітів за січень місяць наступного року.

При реалізації зазначених положень на практиці постали питання щодо адміністрування цього процесу в кінці бюджетного періоду з урахуванням необхідності дотримання термінів щодо подання фінансової звітності відповідно до законодавства.

Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» встановлені вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, зокрема однією з вимог є наявність умов для медичного обслуговування населення та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства.

Пунктом 14 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1073) встановлено, що суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає пропозицію яка повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем із питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

З метою визначення строків подання надавачами послуг з медичного обслуговування населення відповідних сканкопій, що підтверджують доступність будівель для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, та їх відповідність будівельним нормам і правилам, визначених законодавством, виникла необхідність внесення відповідних змін.

Крім того, проєкт постанови розроблено з огляду на необхідність вдосконалення порядку розрахунку запланованої та фактичної вартості медичних послуг при здійсненні хірургічних операцій дорослим та дітям у стаціонарних умовах, при наданні стаціонарної допомоги дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, а також внесення змін до порядку розрахунку за договорами про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я за глобальною ставкою.

Проєктом постанови здійснюється уточнення порядку оплати за договорами медичного обслуговування населення за надані медичні послуги, які можуть бути віднесені до декількох пакетів медичних послуг одночасно у ІІ–ІV кварталах 2021 року.

Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови передбачено внесення змін до:

пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій» в частині визначення строків подання надавачами скан копій доступності будівлі для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення;

пункту 4 додатка 2 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 щодо змінення умов подання звітів за медичні послуги, надані з договорами протягом грудня;

пунктів 173 та 11618 Порядку реалізації Програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та І кварталі 2021 року, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та І кварталі 2021 року»;

пунктів 12, 13 та 31 Порядку реалізації Програми державних гарантій медичного обслуговування населення у ІІ–ІV кварталах 2021 року, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. №133 «Деякі питання реалізації Програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кварталах 2021 року».

Куди надавати пропозиції

Пропозиції та зауваження щодо проєкту постанови надсилати протягом 15 днів з дати публікації на адресу МОЗ України у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат медичного забезпечення, тел.: (044) 253-6967, e-mail: [email protected]

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами moz.gov.ua

5 марта, 2021
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *