Розпочато процес скорочення лікарняних ліжок

Резюме. Набув чинності відповідний наказ МОЗ України

Прес-служба «Українського медичного часопису» за матеріалами http://www.moz.gov.ua/Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2016 р. № 51, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2016 р. за № 269/28399 «Про затвердження Методики щодо забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення».

Згідно з наказом, протягом 1 міс структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій мають затвердити детальні покрокові плани оптимізації протягом 2016 р. ліжкового фонду закладів охорони здоров’я регіону з відповідними фінансовими розрахунками. Структурним підрозділам надається можливість самостійно регулювати кількість лікарняних ліжок для стаціонарного лікування пацієнтів.

У процесі оптимізації слід враховувати структуру і рівень захворюваності та смертності населення регіону, дотримання вимог уніфікованих клінічних протоколів щодо госпіталізації пацієнтів у стаціонар, використання у лікувальному процесі сучасних медичних технологій, а також існуючу мережу закладів охорони здоров’я, їхнє ресурсне забезпечення, якість надання медичної допомоги, територіальні особливості тощо.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій мають ухвалити рішення, які б забезпечили оптимальний баланс між економічною ефективністю та якістю і своєчасністю надання медичної допомоги населенню, враховуючи можливість створення спільних міжтериторіальних медичних закладів або відповідних профільних структурних підрозділів. Цей підхід актуальний у процесі формування та діяльності об’єднань територіальних громад.

Нагадаємо, що серед основних показників, що свідчать про неефективність використання ресурсів — забезпеченість стаціонарними ліжками цілодобового перебування відповідно до чисельності населення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у країнах Європейського регіону, де системи медичної допомоги вважаються ефективними, у розрахунку на 10 тис. населення цей показник становить 56,7 ліжок, у країнах Європейського Союзу — 52,8; найвищі показники — у Білорусі та Росії — 110,5 та 81,8 відповідно, найнижчі — у Грузії та Швеції — 25,9. В Україні цей показник становить 87,9 (дані ВООЗ, 2013), що значно перевищує відповідні європейські показники.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, встановлюється норматив забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку не більше 60 ліжок на 10 тис. населення, з урахуванням надання спеціалізованої (вторинної) та високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги, з можливістю коригувати його у бік зменшення, залежно від захворюваності та регіональних особливостей. Дія Постанови не поширюється на санаторно-курортні заклади, ліжковий фонд яких визначається відповідно до захворюваності за профілем.

Постанова ухвалена на заміну Постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 р. № 640 «Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення», за якою деякі регіони не привели показник ліжкового фонду до затвердженого нормативу (80). Тому спостерігаються великі регіональні відмінності: від 106,5 — у Чернігівській області до 66,6 — у Закарпатській лікарняних ліжок на 10 тис. населення (за даними станом на 01.01.2015 р.).

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами http://www.moz.gov.ua/

15 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *