Розпочалася вступна кампанія до вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів

Резюме. Обсяг державного замовлення не зменшено

Розпочалася вступна кампанія до вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів10 липня 2015 р. розпочався прийом документів від вступників до вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів.

Показники державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у розрізі спеціальностей, напрямів підготовки «Медицина» та «Фармація» визначено для Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2015 р. № 462 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році» та після засідання Конкурсної комісії МОЗ України за участю громадськості будуть у встановленому порядку доведені до відома керівництва 14 вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів МОЗ України. Особливо зазначаємо, що для вищих медичних закладів Донбасу обсяг державного замовлення не зменшиться порівняно з минулим роком.

Завдяки активній позиції МОЗ України, з огляду на кадрові потреби вітчизняної медицини, зокрема військово-медичної підготовки, державне замовлення на підготовку спеціалістів за медичними спеціальностями у 2015 р. не зменшено, на відміну від більшості інших освітніх галузей.

Загальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців для галузі охорони здоров’я становить:

Спеціальність (код), вид підготовки (підвищення кваліфікації) Обсяг прийому, осіб
За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Сестринська справа 5.12010102 25
За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»
Сестринська справа 6.120101 20
За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»
Лікувальна справа 7.12010001 4097
Педіатрія 7.12010002 788
Медико-профілактична справа 7.12010003 200
Медична психологія 7.12010004 5
Стоматологія 7.12010005 75
Фармація 7.12020101 20

Приймальними комісіями вищих навчальних закладів на своїх інформаційних стендах та веб-сайтах оприлюднено Правила прийому та усю необхідну документацію для вступників. Вищими медичними та фармацевтичними навчальними закладами проведено значну профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді та вступників, які завершили навчання у медичних коледжах та училищах.

Активно працюють приймальні комісії вищих медичних навчальних закладів Донбасу: Донецького національного медичного університету ім. Максима Горького та Луганського державного медичного університету, які були переведені за наказом МОЗ України до м. Червоний Лиман (Донецька обл.) та до м. Рубіжного (Луганська обл.) відповідно та успішно здійснюють освітню й проф­орієнтаційну діяльність. До їхніх приймальних комісій надійшло понад 140 заяв (120 та 20 відповідно).

Нагадаємо, що згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 р., як і в минулі роки, вступники можуть подати максимально до 15 заяв (у 5 вищих навчальних закладів, на 3 спеціальності у кожен). Особливістю цьогорічної вступної кампанії є те, що випускники під час подання заяв до приймальних комісій мають визначати рівень їхньої пріоритетності. Кожен абітурієнт вказує певний рівень пріоритетності для кожної заяви, зокрема щодо бажаної та пріоритетної спеціальності та вищого навчального закладу.

Усі заяви, що будуть подані вступником, будуть потім ранжуватися при формуванні рекомендацій на зарахування на державне замовлення на освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст» за напрямами «Медицина» та «Фармація».

За інформацією Міністерства освіти і науки України, автоматизована система, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, буде перевіряти можливість вступу за кожною з цих заяв, починаючи з першої, зіставляючи прохідний бал з фактичною кількістю балів абітурієнта. Якщо кількість балів достатня, абітурієнт отримує рекомендацію на зарахування на місце державного замовлення, при цьому решта заяв, які подав вступник, автоматично буде анульована. Якщо абітурієнту не вистачає балів для вступу за своїм першим пріоритетом, система так само перевіряє його наступні пріоритети. Вступник знатиме прохідний бал за всіма своїми пріоритетами й оцінюватиме ситуацію щодо проходження або непроходження за тим чи іншим визначеним ним пріоритетом.

Заяві вступника на участь у конкурсі за цільовими направленнями встановлюють найвищий пріоритет. Абітурієнт у рік вступу має право скористатися цільовим направленням один раз.

Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти до медичних університетів та академій закінчується о 18.00 31 липня, крім випадків, передбачених пунктами 4; 5 і 12 розділу V Умов прийому.

На особливому контролі МОЗ України знаходяться питання дотримання демократичності та прозорості проведення вступної кампанії та уваги до потреб кожного абітурієнта.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами www.moz.gov.ua

15 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *