Рефрактерна гіперліпідемія: ефективність застосування евінакумабу

Резюме. Наведено огляд дослідження щодо оцінки ефективності та безпеки терапії внутрішньовенним/підшкірним евінакумабом у пацієнтів із рефрактерною гіперліпідемією та гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією

Актуальність

Рефрактерна гіперліпідемія (РГ) — тяжка форма гіперліпідемії, яка характеризується відсутністю відповіді на трикомпонентну фармакологічну терапію в максимально рекомендованих (або оптимальних для пацієнта) дозах на тлі модифікації способу життя. Найчастіше РГ розвивається у пацієнтів із генетичними мутаціями гена рецептора до ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) (гомозиготна сімейна гіперхолестеринемія), хоча іноді наявна і при інших дефектах (сімейна полігенна гіперліпідемія, сімейний дефіцит аполіпопротеїду (апо) В, апо-Е-2/Е-3 фенотип та ін.), а також у ряді коморбідних станів, включно при гіпотиреозі, ВІЛ-асоційованій гіперліпідемії на тлі прийому інгібіторів внутрішньоклітинних протеаз, біліарному цирозі печінки та ін.). Захворювання є достатньо рідкісним станом. Статистичні дані свідчать, що у США близько 7% дорослим пацієнтам діагностовано РГ, який визначається як рівень ЛПНЩ 190 мг/дл (4,91 ммоль/л).

Терапія РГ полягає у застосуванні так званих радикальних методів лікування, які включають методи гравітаційної хірургії крові (плазмаферез та його різновиди, імуноабсорбція, гемоперфузія), хірургічні процедури (операції часткового ілео- та портокавального шунтування і трансплантація печінки), а також генну замісну терапію. Наявні дані свідчать, що на сьогодні ефективне лікування РГ пов’язане із застосуванням екстракорпоральних методів ексфузії ЛПНЩ.

Незважаючи на призначену терапію, у пацієнтів з РГ наявні високі рівні ЛПНЩ, що, відповідно, підвищує ризик розвитку атеросклерозу у цій когорті хворих. Тож сьогодні дослідники продовжують шукати ефективне та безпечне лікування пацієнтів із РГ. Результати попереднього дослідження ELIPSE HoFH 3-ї фази продемонстрували, що терапія евінакумабом асоціювалося зі зниженням рівня холестерину (ХС) ЛПНЩ на 47,1%. Однак у дослідженні оцінювалася лише ефективність внутрішньовенного евінакумабу. Проведено дослідження, в якому оцінювали ефективність та безпеку застосування підшкірного евінакумабу у пацієнтів із РГ.

Методи дослідження

Проведено подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження, в якому взяли участь дорослі пацієнти з гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією (ГСГ) або РГ, зі скринінговим рівнем ХС ЛПНЩ >70 мг/дл та атеросклерозом або >100 мг/дл без атеросклерозу.

Первинною кінцевою точкою дослідження була вибрана зміна рівня ХС ЛПНЩ на вихідному рівні на 16-му тижні для евінакумабу порівняно з плацебо.

Результати дослідження

Загалом до дослідження було включено 272 пацієнти з ГСГ або РГ. Усіх пацієнтів було рандомізовано до таких груп: підшкірний евінакумаб у дозі 450 мг/тиж (n=40), 300 мг/тиж (n=43) або 300 мг кожні 2 тиж (n=39) або плацебо (n=41); або внутрішньовенне введення евінакумабу в дозі 15 мг/кг маси тіла кожні 4 тиж (n=39) або 5 мг/кг кожні 4 тиж (n=36) або плацебо (n=34).

Згідно з результатами дослідження, на 16-му тижні терапії відмінність рівня ХС ЛПНЩ від вихідного рівня між групами становила: –56% для підшкірного евінакумабу в дозі 450 мг/тиж, –52,9% — для підшкірного евінакумабу в дозі 300 мг/тиж та –38,5% у групі підшкірного евінакумабу в дозі 300 мг кожні 2 тиж (р

Зниження рівня ХС ЛПНЩ на фоні внутрішньовенного введення евінакумабу в дозі 15 мг/кг становила –50,5% та –24,2% для 5 мг/кг порівняно з групою плацебо.

Висновки

Результати проведеного дослідження свідчать, що терапія евінакумабом значно знижує рівень ХС ЛПНЩ у пацієнтів із РГ.

Результати нещодавно проведеного дослідження продемонстрували, що скринінгові програми та багатофакторна програма профілактики не асоціювалися зі зниженням частоти падінь/переломів серед осіб похилого/старечого віку.

  • Ference B.A., Ginsberg H.N., Graham I. et al. (2017) Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies: a consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur. Heart J., 38: 2459–2472.
  • Raal F.J., Rosenson R.S., Reeskamp L.F. et al. (2020) Evinacumab for homozygous familial hypercholesterolemia. N. Engl. J. Med., 383: 711–720.
  • Rosenson R.S., Burgess L.J., Ebenbichler C.F. et al. (2020) Evinacumab in Patients with Refractory Hypercholesterolemia. N. Engl. J. Med., 383: 2307–2319.

Анна Хиць

22 декабря, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *