Регулярність і тривалість менструального циклу та ризик передчасної смерті: чи існує зв’язок?

Резюме. У публікації наведено результати дослідження щодо асоціації між нерегулярним/тривалим менструальним циклом у підлітковому віці та протягом усього життя до менопаузи та передчасною смертністю жінок

Актуальність

Незважаючи на сучасні досягнення медицини, тягар передчасної смертності, яку Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначила як смертність у віці серцево-судинні та онкологічні захворювання. Так, згідно з даними ВООЗ, станом на 2016 р., серцево-судинні та онкологічні захворювання — провідна причина смерті, що спричиняє більше 57% (17 млн) смертей на рік. З метою зменшення тягаря неінфекційних хвороб Організація Об’єднаних Націй поставила глобальну мету щодо зниження рівня передчасної смертності внаслідок неінфекційних захворювань до 2030 р.

Як відомо, регулярність і тривалість менструального циклу відображає нормальну функцію осі гіпоталамус-гіпофіз-яєчники, що є вкрай важливою ознакою загального стану здоров’я жінок. Нерегулярні/тривалі менструальні цикли, які часто пов’язують із порушеннями у роботі осі гіпоталамус-гіпофіз-яєчники, є поширеними серед жінок репродуктивного віку. Крім того, деякі дані пов’язують порушення менструального циклу з підвищеним ризиком розвитку раку яєчника, ішемічної хвороби серця, цукрового діабету (ЦД) 2-го типу та психічних захворювань, що, ймовірно, пов’язано з гормональним дисбалансом, хронічним запаленням та порушенням обміну речовин (наприклад інсулінорезистентність, дисліпідемія, та метаболічний синдром). Однак дані щодо асоціації між порушення менструального циклу та смертністю є обмеженими.

Проведено дослідження з метою оцінки асоціації між нерегулярним/тривалим менструальним циклом у підлітковому віці та протягом усього життя до менопаузи та передчасною смертністю жінок.

Дизайн дослідження

Проаналізовано дані проспективного Дослідження Здоров’я Медсестер (Nurses ‘Health Study) II (1993–2017 рр.), що включало 116 429 жінок (середній вік — 25–42 роки) в пременопаузі без зазначення в анамнезі серцево-судинних захворювань, раку або ЦД.

На початковому етапі дослідження (1989 р.) в учасниці була відома інформація про тривалість менструального циклу у віці 14–17 та 18–22 років. У 1993 р. учасниць (віком 29–46 років) попросили повідомити про поточну тривалість/регулярність менструального циклу.

З дослідження були виключені жінки, які не повернули анкети-опитувальники для подальшого дослідження (n=860), досягли менопаузи (n=5454), померли (n=139) або яким було встановлено діагноз: рак (n=2363), серцево-судинні захворювання (n=78) або ЦД 2-го типу (n=351) до 1993 р. Крім того, з дослідження також було виключено 27 662 жінки, які не надали повної інформації про менструальний цикл в анкеті-опитувальнику.

Як первинна кінцева точка була вибрана смертність від усіх причин і передчасна смертність.

Результати

Загалом до аналізу було включено 79 505 жінок, які відповідали всім критеріям включення у дослідження. Період спостереження становив 24 роки.

За період спостереження відзначено 1975 передчасних смертей, з яких 894 смерті — внаслідок онкологічного захворювання і 172 0151 внаслідок серцево-судинного захворювання.

Результати дослідження продемонстрували, що у жінок із нерегулярним менструальним циклом наявний вищий ризик смерті. Смертність на 1000 людино-років становила 1,05 за наявності регулярного менструального циклу у віці 14–17 років, порівняно з 1,23 з нерегулярним менструальним циклом (підвищений ризик на 18%, коефіцієнт ризиків (КР) 1,18, 95% довірчий інтервал (ДІ) 1,02–1,37). Смертність у групі віком 18–22 роки становила 1 та 1,37 відповідно (підвищений ризик на 37%, КР 1,37, 95% ДІ 1,09–1,73). Смертність у групі віком 29–46 років становила 1 та 1,68 відповідно (підвищений ризик на 39%, КР 1,18, 95% ДІ 1,14–1,70).

Крім того, у дослідженні визначено, що у жінок віком 18–22 та 29–46 років із тривалістю менструального циклу >40 днів наявний вищий ризик передчасної смерті (КР 1,40, 95% ДІ 1,17–1,689) порівняно з жінками, тривалість циклу в яких становила 26–31 день (КР 1,34, 95% ДІ 1,06–1,69).

Смертність була вищою у жінок, які мали статус курця.

Висновки

Результати проспективного дослідження продемонстрували, що жінки з нерегулярним/тривалим менструальним циклом у підлітковому/репродуктивному віці мають підвищений ризик передчасної смерті. Крім того, смертність була вищою у жінок, які мали статус курця.

Нагадуємо, що 13 жовтня 2020 р. відбувся онлайн-вебінар «Кардіологічний пацієнт з коморбідною та супутньою патологією — погляд експертів різних спеціальностей», в якому були піднятті найважливіші питання щодо менеджменту пацієнтів із коморбідною патологією.

  • Bao Y., Bertoia M.L., Lenart E.B. et al. (2016) Origin, Methods, and Evolution of the Three Nurses’ Health Studies. Am. J. Public., 106: 1573–1581. doi:10.2105/AJPH.2016.303338.
  • Solomon C.G., Hu F.B., Dunaif A. et al. (2002) Menstrual cycle irregularity and risk for future cardiovascular disease. J. Clin. Endocrinol. Metab., 87: 2013–2017. doi:10.1210/jcem.87.5.8471. pmid:11994334.
  • Wang Y.-X., Arvizu M., Rich-Edwards J.W. et al. (2020) Menstrual cycle regularity and length across the reproductive lifespan and risk of premature mortality: prospective cohort study. BMJ, 371. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3464.
  • WHO (2018) Global status report on noncommunicable diseases 2018 (www.whoint/nmh/publications/ncd-profiles-2018/en/).

Анна Хиць

28 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *