Liki24 UA

Псоріаз: чи безпечна імуносупресивна терапія у період вагтіності

Резюме. Наведено результати дослідження, в якому проводили оцінку завершення вагітності серед жінок, які отримували імуносупресивну терапію з приводу псоріазу

Актуальність

Псоріаз — хронічне імуноопосередковане запальне захворювання, яке вражає переважно шкіру та суглоби. Хронічний перебіг, часті рецидиви, короткі періоди ремісій, психоемоційна дезадаптація дозволяють розглядати проблему псоріазу не тільки як медичну, а й соціальну. Псоріаз може виникати як в дитячому, так і в дорослому віці, найчастіше у другій і третій декадах життя. Статистичні дані свідчать, що псоріаз вражає понад 7 млн дорослих осіб у США, з яких близько 50% хворих становлять жінки, і більше 75% випадків псоріазу припадає саме на віковий період

Методи та результати дослідження

Проведене когортне дослідження, в якому використано дані реєстру Psoriasis Longitudinal Assessment and Registry (PSOLAR), за період з 20 червня 2007 р. до 23 серпня 2019 р. включно, в яке увійшли 2 224 жінки репродуктивного віку (вік — 18–45 років), які перебували під спостереженням протягом 12 929 пацієнто-років (медіана — 7,2 року на пацієнта). Аналіз даних проводили включно до 23 червня 2020 р. [4].

За результатами дослідження, у 220 жінок (середній вік — 27,8 року) репродуктивного віку було 298 вагітностей, загальний коефіцієнт народжуваності становив 18,9 на 1000 жінок віком 18–45 років. Із 298 вагітностей 244 (81,9%) завершилися пологами, 41 (13,8%) — спонтанним абортом, а 13 (4,4%) — перериванням вагітності за бажанням пацієнтки.

Гестаційний вік був відомий для 243 вагітностей: 221 (90,9%) немовля було доношеним, а 22 (9,1%) народилися недоношеними. Результати народження: 231 здоровий новонароджений, 10 новонароджених із неонатальною проблемою, двоє немовлят — з уродженою аномалією та одне мертвонароджене.

Серед задокументованих вагітностей 252 — у жінок, які отримували біологічну терапію до/у період вагітності, зокрема 168 (56,4%) — у пренатальний період; 46 вагітностей зареєстровано у жінок, які не отримували біологічної терапії. В аналізі реєстру вплив цертолізумабу (непегільований препарат, який не проникає через плацентарний бар’єр) не виокремлено від інших випадків.

Висновки

Результати проведеного когортного дослідження продемонстрували, що імуносупресивна терапія псоріазу у вагітних не асоційована з підвищеним ризиком розвитку аномалій плода та мертвонародження. Результати вагітності для жінок, які отримували терапію біопрепаратами, були зіставні з такими у жінок, які її не отримували.

Нагадуємо, що результати нещодавнього дослідження спростували ефективність антидепресантів у боротьбі з хронічним больовим синдромом.

Список використаної літератури

  1. Gottlieb A.B., Ryan C., Murase J.E. et al. (2019) Clinical considerations for the management of psoriasis in women. Int. J. Womens Dermatol., 5(3): 141–150. doi:10.1016/j.ijwd.2019.04.021.
  2. Clowse M.E.B., Scheuerle A.E., Chambers C. et al. (2018) Pregnancy outcomes after exposure to certolizumab pegol: updated results from a pharmacovigilance safety database. Arthritis Rheumatol., 70(9): 1399–1407. doi:10.1002/art.40508.
  3. Kimball A.B., Guenther L., Kalia S. et al. (2021) Pregnancy Outcomes in Women With Moderate-to-Severe Psoriasis From the Psoriasis Longitudinal Assessment and Registry (PSOLAR). Pregnancy Outcomes in Women With Moderate-to-Severe Psoriasis From the Psoriasis Longitudinal Assessment and Registry (PSOLAR), Feb. 3. doi:10.1001/jamadermatol.2020.5595.
  4. Kimball A.B., Leonardi C., Stahle M. et al. (2014) PSOLAR Steering Committee. Demography, baseline disease characteristics and treatment history of patients with psoriasis enrolled in a multicentre, prospective, disease-based registry (PSOLAR). Br. J. Dermatol., 171(1): 137–147. doi:10.1111/bjd.13013.

Анна Хиць,

Редакція журналу «Український медичний часопис»

27 февраля, 2021
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *