Liki24 UA

Психічне здоров’я дитини контролюватиме сімейний лікар

Резюме. Відповідно до концепції реформування психіатричної допомоги дітям

Психічне здоров’я дитини контролюватиме сімейний лікарЗа даними Європейського регіонального бюро ВООЗ, понад 25% дітей європейського регіону стикаються із психічними чи поведінковими проблемами.

В Україні більшості дітей необхідна підтримка психолога чи логопеда, майже 3% дитячого населення постійно потребують психіатричної допомоги; 8,6% інвалідності, зумовленої розладами психіки, припадає на пацієнтів дитячого віку.

Незважаючи на той факт, що 30% консультацій у загальнопрактикуючих лікарів пов’язано саме з проблемами психічного здоров’я, 50% депресій в рамках первинної медико-санітарної допомоги залишаються нерозпізнаними.

У зв’язку із зазначеним, у більшості країн Європейського регіону активізуються процеси щодо створення загальних програм психічного здоров’я, орієнтованих на медико-соціальну допомогу на первинному та громадському рівнях, із включенням стратегії дій з профілактики аутизму, антисоціальної поведінки, самогубств, залежності від алкоголю та психоактивних речовин, а також епілепсії та неврологічних хвороб.

Як повідомляло наше видання, в Україні також існує нагальна потреба реорганізації психіатричної допомоги дітям.

Так, на сьогодні недостатньо розвинуті методи ранньої діагностики розладів, зокрема аутизму, шизофренії, дефіциту уваги, гіперактивності та асоційованих розладів поведінки, депресивних та тривожних розладів у дітей на всіх етапах надання медичної допомоги. Спеціалізована психіатрична допомога дітям зорієнтована переважно на медикаментозне лікування, недостатньо інтегрована із соматичною медичною допомогою, соціальними та освітянськими службами.

Протягом останніх років в Україні щорічно відмічають збільшення кількості випадків розладів харчової поведінки, що вимагають інтенсивного лікування та тривалої психотерапевтичної допомоги. У більшості дітей розлади харчової поведінки, насамперед анорексія, діагностуються переважно після виникнення соматичних ускладнень. Лише в Донецьку та Львові діють програми спеціалізованої напівстаціонарної та амбулаторної психіатричної та психологічної допомоги дітям із розладами харчової поведінки. У межах цих програм для дітей та підлітків доступні сімейна, когнітивно-поведінкова та психодинамічно орієнтована терапія. Вони себе виправдали як з боку соціально-економічного ефекту, так і з боку доступності якісного медичного обслуговування.

На державному рівні забезпечення права дитячого населення на доступну та якісну психіатричну допомогу було визначено Указом Президента України від 16 грудня 2011 р. № 1163/2011 «Про питання щодо реалізації прав дітей в Україні».

Питання належної психіатричної допомоги дітям в державі має бути вирішено в рамках реформи галузі охорони здоров’я в цілому. Зокрема, через розмежування рівнів її надання, інтеграції з первинною медичною допомогою, організації стаціонарного лікування в багатопрофільних дитячих лікарнях.

Такий шлях розв’язання проблеми передбачений Концепцією щодо удосконалення надання психіатричної допомоги дітям (далі — Концепція), затвердженою наказом МОЗ України від 30 серпня 2012 р. № 668.

Відповідно до основних положень Концепції на первинному рівні медична допомога дітям із розладами поведінки та психіки надаватиметься лікарями загальної практики (сімейними лікарями, лікарями-педіатрами) та лікарями — дитячими психіатрами на рівні закладів охорони здоров’я І рівня медичної допомоги.

Спеціалізована психіатрична допомога дітям буде надаватися на вторинному рівні медичної допомоги лікарями — дитячими психіатрами в консультативно-діагностичних поліклініках та стаціонарах багатопрофільних лікарень планового лікування, міських дитячих лікарень, в лікарнях відновного лікування, спеціалізованих диспансерах тощо.

На третинному рівні медична допомога дітям передбачає надання високоспеціалізованої психіатричної, в тому числі невідкладної та реанімаційної допомоги, дітям із розладами поведінки та психіки в умовах обласних (міських) дитячих лікарень, а також у спеціалізованих психіатричних закладах охорони здоров’я та науково-дослідних інститутах Національної академії медичних наук України.

Високоспеціалізована психіатрична допомога дітям буде надаватися при тяжких поєднаних психічних розладах, зокрема у разі подвійної діагностики психічного розладу та залежності від психоактивних речовин і алкоголю; при психічних розладах, лікування яких вимагає застосування високоспеціалізованих методів психотерапії, зокрема когнітивно-поведінкової терапії, діалектичної поведінкової терапії, міжперсональної, сімейної терапії, прикладного поведінкового аналізу; хворим із підлітковою шизофренією, іншими психотичними станами, розладами харчової поведінки, розладами зі спектру аутизму; хворим на епілепсією із поєднаними психічними та поведінковими розладами.

Екстрена та невідкладна психіатрична допомога дітям передбачатиме, зокрема, надання:

  • консультативної допомоги для вирішення питання про необхідність невідкладної госпіталізації;
  • невідкладної амбулаторної психіатричної допомоги;
  • невідкладної психологічної та загальномедичної допомоги жертвам насильства;
  • дітям із загрозливими для життя загальномедичними станами після незавершених суїцидів;
  • невідкладної інтенсивної терапії та цілодобового спостереження при загрозливих для життя розладах психіки (кататонічні стани при шизофренії, деліріозні розлади неінфекційного походження, тяжкі депресії, тяжкі екстрапірамідні побічні ефекти);
  • невідкладної психіатричної, неврологічної та інтенсивної загальномедичної допомоги при загрозливих для життя соматичних станах, зумовлених психічними захворюваннями (розлади харчування з критичним зменшенням маси тіла, серійні епілептичні напади та епілептичні статуси).

При цьому реформування психіатричної допомоги дітям має на меті удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони психічного здоров’я дітей; оснащення закладів охорони здоров’я відповідною сучасною медичною апаратурою; розробку та впровадження сучасних навчальних програм та планів з дитячої психіатрії для підготовки лікарів загальної практики-сімейної медицини, педіатрів, дитячих неврологів, практичних психологів, молодшого медичного персоналу, соціальних працівників та інші організаційні заходи.

Проте серед ризиків, які супроводжуватимуть перші етапи реформування зазначеної галузі, Концепцією передбачено тимчасове зменшення доступності психіатричної допомоги дітям через певне розбалансування роботи існуючих закладів та невідпрацьованість механізмів міжбюджетного фінансування.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами www.moz.gov.ua

22 мая, 2021
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *