Liki24 UA

Про спеціальний медичний огляд управлінців

Резюме. Затверджено наказ МОЗ України

До відома закладів охорони здоров’я доводиться наказ Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України від 02.03.2012 р. № 147 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрований Міністерством юстиції за № 476/20789 від 02.03.2012.

Наказ стосується осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (далі — особи-претенденти), а саме посад у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, у територіальних органах чи підрозділах міністерств, у органах влади Автономної Республіки (АР) Крим, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів.

Зазначений документ прийнято на зміну наказу МОЗ України від 10 січня 2000 р. № 2 «Про затвердження форми та Порядку видачі медичної довідки про стан здоров’я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій» і затверджує наступне:

 • Порядок проведення медичних оглядів осіб-претендентів.
 • Форму первинної облікової документації № 123-1/о «Картка про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» (далі — форма № 123-1/о) та інструкцію щодо її заповнення.
 • Форму первинної облікової документації № 133/о «Медична довідка про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» (далі — форма № 133/о) та інструкцію щодо її заповнення.
 • Форму первинної облікової документації № 133-1/о «Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я претендента на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» (далі — форма № 133-1/о) та інструкцію щодо її заповнення.
 • Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я осіб-претендентів.

На виконання зазначеного наказу МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щорічно затверджують за заявковим принципом перелік закладів охорони здоров’я, які проводять медичні огляди осіб-претендентів та подають його до МОЗ України.

МОЗ України веде реєстр закладів охорони здоров’я, які проводять медичні огляди осіб-претендентів, а також здійснює їх підключення до свого інформаційного ресурсу (ІР) — http://www.ema-moz.gov.ua з метою ведення на ньому перелічених вище форм первинної медичної документації в електронному вигляді.

Обмін інформацією між підприємствами, установами та закладами сфери охорони здоров’я на ІР проводиться з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Доступ медичних установ до зазначеного ІР надається на договірних засадах в установленому законодавством порядку.

Створення, ведення, адміністрування, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення та безперервний доступ закладів охорони здоров’я до зазначеного ІР забезпечує Державне підприємство «Навчально-методичний центр проблем гігієни МОЗ України».

Медичний огляд осіб-претендентів проводиться в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування (далі — заклад), які мають ліцензію на медичну практику, акредитовані в установленому законодавством порядку та мають доступ до ІР МОЗ України. Медичні огляди осіб-претендентів, проведені в медичних установах, не внесених до реєстру закладів, вважаються недійсними.

Відповідно до Порядку проведення медичних оглядів осіб-претендентів медичний огляд здійснюється перед прийняттям на роботу (службу) особи-претендента з метою встановлення її придатності до роботи (служби) за обраною професією.

Медичний огляд проводиться за наявності:

1. Паспорта громадянина України.

2. Довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у разі встановлення особі групи інвалідності.

3. Медичної довідки про проходження обов’язкових поперед­нього та періодичного психіатричних оглядів (форма № 122-2/о).

4. Сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма № 140/о).

Медичні огляди осіб-претендентів проводяться медичними комісіями (далі — комісія). До складу комісії входять: лікар-терапевт (голова комісії), лікар-хірург, лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-психіатр, лікар-нарколог. У разі ознак вагітності особи додатково проводиться огляд акушером-гінекологом.

Перелік лабораторних і функціональних обстежень включає: загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, електрокардіографію, а також індивідуальні додаткові обстеження, у тому числі рентгенологічні, що призначаються лікарями-членами комісії.

Комісія має право на запит медичної документації від закладів і на залучення медичних працівників, участь яких не передбачена переліком спеціалістів, що входять до складу комісії.

Лікар-психіатр проводить медичний огляд відповідно до Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом МОЗ України від 17 січня 2002 р. № 12, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 р. за № 94/6382, та наказом МОЗ України і Служби безпеки України від 13 травня 2002 р. № 174/136 «Про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці та за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 р. за № 458/6746.

Лікар-нарколог проводить медичний огляд відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. № 1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення».

Комісія враховує відомості про стан здоров’я особи, які містяться в медичних формах первинної облікової документації, що видавалися закладами, і термін дії яких не закінчився на дату медичного огляду.

При вирішенні питання про придатність до роботи особи при медичному огляді комісія керується медичними протипоказаннями, визначеними чинним законодавством.

Дані медичних обстежень заносяться лікарями до медичної картки амбулаторного хворого згідно з формою № 025/о та завіряються їх особистими підписами.

На підставі записів у формі № 025/о, внесених лікарями, що проводили огляд, голова медичної комісії заповнює в електрон­ному вигляді перелічені вище форми, розміщені на ІР МОЗ України: форму № 123-1/о; форму № 133/о; форму № 133-1/о.

Нагадаємо, що на виконання Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 р. № 33/2012, відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціальній перевірці, окрім стану здоров’я, підлягають відомості щодо:

 • притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
 • факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;
 • достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
 • наявності в особи корпоративних прав;
 • освіти, наявності наукового ступеня, ученого звання, підвищення кваліфікації;
 • громадянства;
 • інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами www.president.gov.ua,
www.rada.gov.ua, www.moz.gov.ua

22 мая, 2021
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *