Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: екстрена медична допомога

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ)  опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямком «Екстрена медична допомога (на догоспітальному етапі)».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Екстрена медична допомога (на догоспітальному етапі)»

Обсяг послуг (специфікація), які будуть надаватися за договором:

 1. Забезпечення цілодобового прийому звернень за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги та при особистому зверненні громадян України, а також іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту.
 2. Оцінка стану здоров’я пацієнта (дорослого та дитини), в тому числі визначення імовірності інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, який спричиняє коронавірусну хворобу (COVID-19), із визначенням потреби у госпіталізації, та встановлення попереднього діагнозу із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до стандартів надання екстреної медичної допомоги на місці події, під час транспортування та при особистому зверненні пацієнтів до підрозділу екстреної (швидкої) медичної допомоги.
 3. Надання екстреної медичної допомоги на місці події, під час транспортування та при особистому зверненні пацієнтів до підрозділу екстреної (швидкої) медичної допомоги, відповідно до стандартів надання екстреної медичної допомоги пацієнтам, які перебувають у загрозливих для життя станах.
 4. Надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру та ліквідації їх наслідків.
 5. Організація медичного сортування постраждалих, залучення додаткових бригад до надання екстреної медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайної ситуації з великою кількістю постраждалих.
 6. Надання екстреної медичної допомоги при нещасних випадках, у тому числі зумовлених дією диму, вогню та полум’я, електричного струму, блискавки, пов’язаних із транспортними засобами, наслідках злочинного нападу тощо.
 7. Транспортування та забезпечення медичного супроводу пацієнтів, які потребують госпіталізації та медичного спостереження, з місця події до закладів охорони здоров’я.
 8. Транспортування осіб, в яких визначена ймовірність інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 та які потребують стаціонарного лікування, як осіб з підозрою на коронавірусну хворобу (COVID-19) з місця події до закладу охорони здоров’я, який визначений для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19) відповідно до затвердженого клінічного маршруту у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
 9. За умов, якщо пацієнт із ймовірним інфікуванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) не потребує госпіталізації, надання йому необхідної медичної допомоги та рекомендацій щодо самоізоляції. Передача інформації про такого пацієнта лабораторним центрам відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 10. Забезпечення перевезення пацієнтів між закладами охорони здоров’я при наявності медичних показань за потреби медичного супроводу.
 11. Забезпечення медико-санітарного супроводу осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона.

Цілодобове консультування пацієнтів лікарем екстреної медичної допомоги по телефону, зокрема щодо питань, пов’язаних із коронавірусною хворобою (COVID-19).

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Екстрена медична допомога (на догоспітальному етапі)»

Умови надання послуги: за місцем перебування пацієнта.

Підстави надання послуги:

 • самозвернення (або звернення третіх осіб);
 • за зверненням лікуючого лікаря.

Вимоги до організації надання допомоги:

 1. Прийом, обробка та передача інформації бригадам екстреної медичної допомоги про звернення громадян України та інших осіб за медичною допомогою для надання їм екстреної медичної допомоги.
 2. Проведення диспетчером усного опитування осіб, які звернулися за допомогою, із проведенням сортування і визначення можливостей інфікування інфекційним захворюванням, зокрема коронавірусом SARS-CoV-2, який спричиняє коронавірусну хворобу (COVID-19), відповідно до алгоритму опитування. При виявленні підозри на коронавірусну хворобу (COVID-19) передача інформації членам виїзної бригади екстреної медичної допомоги має відбуватися без затримок, щоб вони могли забезпечити використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) до прибуття на місце події.
 3. Забезпечення цілодобової інформаційної підтримки та координації дій бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги і закладів охорони здоров’я з надання екстреної медичної допомоги населенню за принципом екстериторіальності в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці вищого рівня.
 4. Цілодобове консультування бригад екстреної медичної допомоги лікарем-консультантом або диспетчером за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
 5. Заповнення облікової документації, ведення статистичного обліку і звітності в електронному вигляді, а також її зберігання.
 6. Дотримання принципу екстериторіальності у роботі бригад екстреної медичної допомоги.
 7. Забезпечення функціонування тільки однієї активної центральної оперативної диспетчерської (ЦОД) у структурі диспетчерської Центру екстреної медичної допомоги (ЦЕМД), в рамках якої приймаються усі виклики з однієї адміністративно-територіальної одиниці вищого рівня.
 8. Організація підключення ОДС до ІАС «Централь 103», передача всієї оперативної інформації в режимі онлайн та надання інформації про наявні ресурси мережі екстреної медичної допомоги у визначені Регламентом функціонування ІАС «Централь» терміни.
 9. Забезпечення автоматизованих робочих місць для персоналу ЦОД.
 10. Дотримання планового алгоритму дій при транспортуванні пацієнта до закладу охорони здоров’я (наприклад забезпечення потрапляння пацієнта прямо до місця для огляду).
 11. Дотримання протиепідемічних заходів, зокрема:
  1. a. якщо диспетчер ОДС запідозрив, що пацієнт може мати інфекційне захворювання, зокрема коронавірусну хворобу (COVID-19), використання працівниками екстреної медичної допомоги відповідних ЗІЗ до прибуття на місце події;
  2. b. забезпечення кожного члена бригади екстреної медичної допомоги ЗІЗ у кількості, необхідній для одноразового їх використання при візиті до пацієнта з урахуванням необхідності заміни елементів ЗІЗ у разі пошкодження або значного забруднення;
  3. c. обмеження контактів із пацієнтом до моменту, поки він не одягне захисну маску для запобігання поширення інфекції;
  4. d. під час транспортування обмеження кількості персоналу, який перебуває поряд з пацієнтом, щоб мінімізувати ризик поширення інфекції;
  5. e. повідомлення бригадою екстреної медичної допомоги, що транспортує пацієнта з підозрою або підтвердженим діагнозом інфекційного захворювання, зокрема коронавірусної хвороби (COVID-19), працівників закладу охорони здоров’я для вжиття ними необхідних заходів інфекційного контролю до прибуття пацієнта;
  6. f. ізолювання пацієнта від контакту з іншими людьми — наскільки це можливо;
  7. g. відмова у супроводі членами сім’ї пацієнта та інших контактних осіб, які могли інфікуватися. У разі обов’язкового супроводу забезпечення захисту у вигляді лицевої маски;
  8. h. ізолювання кабіни водія від салону, де перебуває пацієнт, або використання транспортних засобів, в яких салон і кабіна водія розділені та мають окремий повітропотік, під час транспортування повітропотік в обох відділеннях транспортного засобу має бути у нерециркуляторному режимі, щоб максимально зменшити поширення потенційно інфікованих частинок через повітря;
  9. i. якщо в автомобілі є задній витяжний вентилятор, використання його, щоб спрямувати потік повітря в напрямку від кабіни водія через салон, де надається допомога пацієнту, до задньої частини транспортного засобу.
 12. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного надання ними допомоги пацієнтам, які не перебувають у невідкладному стані.
 13. Взаємодія з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
 14. Взаємодія із суб’єктами громадського здоров’я.
 15. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
 16. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

Вимоги до складу бригади екстреної медичної допомоги:

 1. Організація роботи виїзних бригад: лікарських, фельдшерських та бригад парамедиків у кількості відповідно до нормативів, затверджених МОЗ України.

Вимоги до переліку обладнання:

 1. Наявність автомобілів швидкої медичної допомоги типу В і типу С відповідно до стандартів ДСТУ 1789:2015 у кількості, необхідній для забезпечення надання екстреної медичної допомоги на території обслуговування.
 2. Устаткування та обладнання автомобілів відповідно до галузевих стандартів.
 3. Забезпечення бригад екстреної медичної допомоги виробами медичного призначення та лікарськими засобами відповідно до галузевих стандартів.

Інші вимоги:

 1. Наявність чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.
 2. Наявність чинної ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.
 3. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним із наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
 4. Подання даних до електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Індикатори якості надання медичної допомоги:

 1. 90% пацієнтів із підозрою на гостре порушення мозкового кровообігу надано необхідний обсяг допомоги на догоспітальному рівні і доставлено до найближчого закладу охорони здоров’я за принципом екстериторіальності, який уклав договір з НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій на надання медичної допомоги за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».
 2. 90% пацієнтів із підозрою на гострий коронарний синдром надано необхідний обсяг допомоги на догоспітальному рівні і доставлено до найближчого закладу охорони здоров’я за принципом екстериторіальності, який уклав договір з НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій на надання медичної допомоги за пакетом «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда».
 3. 90% викликів екстреної медичної допомоги виконуються відповідно до встановлених нормативів МОЗ україни.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua

23 сентября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *