Liki24 UA

Первинний склерозуючий холангіт та змінений мікробіом кишечнику: чи існує зв’язок?

Резюме. Наведено огляд результатів дослідження щодо оцінки особливостей мікробіому у пацієнтів із первинним склерозуючим холангітом порівняно зі здоровими особами або пацієнтами, які мають запальні захворювання кишечнику

Актуальність

Первинний склерозуючий холангіт (ПСХ) (склерозуючий холангіт, сімейний великовогнищевий фібросклероз) — хронічне холестатичне захворювання, яке характеризується деструктивним запаленням, склерозом внутрішньо- й позапечінкових жовчних проток із тенденцією до прогресування, що призводить до їх пошкодження. У термінальній стадії ПСХ характеризується розвитком біліарного цирозу та портальної гіпертензії, що в подальшому призводить до передчасної смерті внаслідок печінкової недостатності. Наявні дані свідчать, що у 80% пацієнтів із ПСХ діагностують також запальні захворювання кишечнику (ЗЗК), що вказує на те, що ПСХ є типовим захворюванням осі кишечник—печінка.

Результати попередніх досліджень свідчать, що пацієнти з ПСХ мають змінений мікробіом кишечнику [1–3]. Однак ці результати не продемонстрували зв’язку між зміненим мікробіомом та прогресуванням захворювання до цирозу печінки. Проведено дослідження, мета якого — оцінити та охарактеризувати особливості мікробіому у пацієнтів із ПСХ [4].

Методи та результати дослідження

Дослідниками проведено генетичний аналіз фекальних зразків (секвенування) з метою характеристики мікробіому у пацієнтів з ПСХ, порівняно зі здоровими особами (контрольна група) та пацієнтами зі ЗЗК. Загалом у дослідженні взяли участь 387 пацієнтів, з яких 136 мали підтверджений діагноз ПСХ (з яких 58% також мали ЗЗК), 158 здорових пацієнтів (контрольна група) та 96 пацієнтів, які мали ЗЗК без ПСХ.

Результати аналізу продемонстрували, що у пацієнтів із ПСХ відзначалася:

  • менша кількість бактеріальних генів порівняно з контрольною групою (р
  • вища частота штамів Clostridium та менша поширеність Eubacterium spp. та Ruminococcus obeum;
  • значна кількість генів, які відповідальні за синтез вітаміну В6 та амінокислот з розгалуженими ланцюгами.

Однак у дослідженні не виявлено, що пацієнти з ПСХ мають вищу концентрацію В6 та амінокислот із розгалуженими ланцюгами (р

Висновок

Результати проведеного дослідження продемонстрували, що мікробіом пацієнтів із ПСХ має певні функціональні відмінності порівняно зі здоровими особами або пацієнтами зі ЗЗК. Зміни мікробіому можуть свідчити на користь того, що мікробіота чинить вплив на процеси розвитку та прогресування ПСХ.

Нагадуємо, що результати нещодавнього дослідження продемонстрували, що низьковуглеводна дієта є ефективною стратегією боротьби з надмірною масою тіла у пацієнтів із цукровим діабетом.

  1. Kummen M., Holm K., Anmarkrud J.A. et al. (2017) The gut microbial profile in patients with primary sclerosing cholangitis is distinct from patients with ulcerative colitis without biliary disease and healthy controls. Gut., 66: 611–619.
  2. Sabino J., Vieira-Silva S., Machiels K. et al. (2016) Primary sclerosing cholangitis is characterised by intestinal dysbiosis independent from IBD. Gut., 65: 1681–1689.
  3. Lemoinne S., Kemgang A., Belkacem K B. et al. (2020) Fungi participate in the dysbiosis of gut microbiota in patients with primary sclerosing cholangitis. Gut., 69: 92–102.
  4. Kummen М., Thingholm L.B., Rühlemann M.C. et al. (2021) Altered Gut Microbial Metabolism of Essential Nutrients in Primary Sclerosing Cholangitis. Gastroenterology, 1–15. DOI:https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.12.058.

Анна Хиць,
Редакція журналу «Український медичний часопис»

17 февраля, 2021
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *