Опубліковано нову доповідь ЄРБ ВООЗ про стан застосування антибіотиків

Резюме. У країнах Східної Європи та Центральної Азії.

43671 травня 2017 р. на офіційному сайті Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ЄРБ ВООЗ) з’явилося повідомлення про нову доповідь щодо споживання антибіотиків у країнах Східної Європи та Центральної Азії.

У новій доповіді ЄРБ ВООЗ порівнюються та аналізуються дані епіднагляду про споживання протимікробних препаратів у 11 краї­нах, що не входять до Європейського Союзу, і в Косово* за період 2011–2014 рр. Ці дані зібрано за допомогою Мережі ВООЗ з питань споживання протимікробних препаратів (AMC). Згідно з доповіддю, рівні споживання у країнах, де проводили опитувальне дослідження, значно варіюються. У доповіді зроблено висновок про те, що таке варіювання не можна пояснити одними лише відмінностями у проблемах зі здоров’ям у мешканців цих країн, тому рекомендується проводити подальші дослідження.

Кількісні дані служать хорошою відправною точкою для глибшого розуміння того, як антибактеріальні препарати застосовують у клінічній практиці. Для цього необхідно проводити подальші дослідження із застосуванням квантитативних і квалітативних методів у секторах первинної медико-санітарної допомоги та в госпітальному. Тенденції, виявлені при аналізі даних про фактичне споживання, слід інтерпретувати з урахуванням місцевих факторів, таких як зміна з плином часу норм і правил (включаючи вимогу про дотримання правил стосовно лікарських засобів, що відпускаються лише за рецептами), джерел даних, використаних для оцінки споживання, місцевих особливостей у плані стійкості до протимікробних препаратів, а також потенційного впливу втручань, орієнтованих на працівників охорони здоров’я та споживачів і спрямованих на зміну чинних практик.

Види застосовуваних антибіотиків

Нова доповідь дозволяє отримати глибше уявлення про види застосовуваних антибіотиків категорії антибактеріальних препаратів для системного використання (код анатомо-терапевтично-хімічної класифікації — J01). Бета-лактамні антибіотики — найбільш широко застосовувана група антибактеріальних препаратів. Цефалоспорини та хінолони вважаються антибіотиками другої лінії і також споживаються у великих кількостях у деяких з обстежених країн. Країни також повідомили про високі рівні споживання протимікробних препаратів в ін’єкційній формі.

«Неграмотне застосування антибіотиків значною мірою спричиняє розвиток стійкості до них. Систематичний збір і аналіз даних про фактичне споживання протимікробних препаратів у часовій динаміці допомагає нам визначити ті спеціальності, в яких необхідно домогтися змін для вирішення проблеми надмірного застосування антибіотиків. Об’єднання й обмін даними, отриманими через мережу AMC, також свідчать про те, що національні уряди серйозно ставляться до стійкості до протимікробних препаратів, розглядаючи її як проблему суспільної охорони здоров’я», — заявив доктор Hans Kluge, директор відділу систем охорони здоров’я та охорони громадського здоров’я ЄРБ ВООЗ.

Централізація даних про фактичне споживання важлива для огляду тенденцій

Національний моніторинг споживання сприяє отриманню централізованих даних, що необхідно для забезпечення ефективності стратегій стосовно споживання протимікробних препаратів і стійкості до них. Діяльність у цій галузі тісно координується з Європейським центром із профілактики та контролю захворювань з тим, щоб дані були порівняними і могли бути використані при підготовці загальноєвропейського огляду тенденцій.

Мережу AMC засновано в 2011 р. з метою сприяння державам-членам ВООЗ (що не входять до Європейського Союзу) у створенні та зміцненні національних систем епіднагляду. На сьогодні в роботі Мережі AMC беруть участь такі країни: Азербайджан, Албанія, Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Республіка Молдова, Сербія, Таджикистан, Туреччина, Узбекистан, Чорногорія та Косово*. Усі вони зробили свій внесок в одержання даних про споживання протимікробних препаратів, які увійшли в доповідь. Ці дані зібрано національними експертами за різними джерелами, включаючи статистику щодо імпорту, митну і торгову статистику, а також оціночні показники щодо місцевого виробництва.

Наступна нарада мережі AMC запланована на 3–4 липня 2017 р., і в ній візьмуть участь представники 17 держав — членів ВООЗ і Косова, які спільно проаналізують дані про споживання протимікробних препаратів, починаючи з 2015 р. Вони також обговорять методи інформування лікарів та інших працівників охорони здоров’я про результати обстеження споживання протимікробних препаратів.

Безпосереднє значення для вирішення пріоритетних завдань у галузі глобальної та європейської охорони здоров’я

У 2015 р. держави — члени ВООЗ прийняли Глобальний план дій по боротьбі зі стійкістю до протимікробних препаратів. Моніторинг споживання цих препаратів є важливим компонентом плану. Моніторинг застосування лікарських засобів також належить до пріоритетних напрямів діяльності ЄРБ ВООЗ. Питання зміцнення співпраці між державами — членами ВООЗ з метою підвищення доступності лікарських препаратів і забезпечення їх відповідального призначення та застосування включені до порядку денного 67-ї Сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ, яка відбудеться у вересні 2017 р. у Будапешті, Угорщина.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами http://www.euro.who.int

13 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *