Опубліковано клінічні настанови щодо ведення ВІЛ-інфекції 2018 року

Резюме. Засновані на доказах та розроблені за участю міжнародних партнерів та громадських організацій

На сайті Реєстру медико-технологічних документів Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України опубліковано клінічну настанову, засновану на доказах, із профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування та догляду ключових груп населення та клінічну настанову, засновану на доказах «ВІЛ-інфекція у дорослих та підлітків».

Ключові оновлення клінічної настанови «ВІЛ-інфекція у дорослих та підлітків»

З чого почати: комбіновані схеми антиретровірусної терапії для пацієнтів, які раніше не отримували лікування

Затвердження трьох комбінованих препаратів із фіксованим дозуванням, які містять тенофовіру алафенамід (TAF) (пероральна депо-форма (проліки) тенофовіру) та емтрицитабін (FTC), викликало певні зміни в розділі «З чого почати: комбіновані схеми антиретровірусної терапії (АРТ) для пацієнтів, які раніше не отримували лікування». Ключові зміни наведено нижче:

 • TAF/FTC додано як варіант двох нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази (НІЗТ) до деяких Рекомендованих та Альтернативних схем. Додавання комбінації препаратів TAF/FTC до цих рекомендацій обґрунтовано даними порівняльних досліджень, які свідчать про те, що схеми із вмістом TAF так само ефективні у досягненні чи утриманні супресії вірусного навантаження, як і схеми, що містять тенофовіру дизопроксил фумарат (TDF), проте з меншою кількістю побічних реакцій щодо кісток та нирок.
 • У розділі «З чого почати: комбіновані схеми АРТ для пацієнтів, які раніше не отримували лікування», рівень доказовості даних «IІ» було розширено та включено відповідні дослідження біоеквівалентності/біодоступності або порівняння схем в рандомізованих дослідженнях заміни препаратів. Цей рівень доказовості було розширено, оскільки не всі Рекомендовані схеми було оцінено в рандомізованих контрольованих дослідженнях серед пацієнтів, які не отримували АРТ. Комісія з розробки настанови щодо АРТ для дорослих та підлітків (Комісія) формулювала свої рекомендації щодо певних схем, спираючись на дані досліджень біоеквівалентності, відповідних досліджень біологічної доступності або на екстраполяцію результатів рандомізованих досліджень із заміни препаратів, у яких оцінювалася здатність препарату чи схеми утримати супресію вірусного навантаження серед пацієнтів, у яких ВІЛ було пригнічено попередньою схемою. До цього розділу додали вказівку для лікарів щодо вибору між схемами, які містять абакавір (ABC), TAF та TDF.
 • Схему лопінавір/ритонавір (LPV/r) плюс два НІЗТ було вилучено з переліку Інших схем, оскільки схеми, що містять комбінацію з цим інгібітором протеази (ІП), передбачають більшу кількість одиниць дозування препаратів і мають вищу токсичність, ніж інші доступні зараз варіанти.

Зміна схем

Спираючись на найновіші дані, цей розділ було спрощено, щоб привернути увагу до стратегії зміни схем для пацієнтів із супресією вірусного навантаження. Стратегії було поділено на рекомендовані стратегії з хорошими підтвердженими даними, стратегії, які проходять оцінку, та нерекомендовані стратегії.

ВІЛ-інфіковані жінки

 • Комісія підкреслює, що АРТ рекомендовано всім ВІЛ-інфікованим пацієнтам, включаючи всіх ВІЛ-інфікованих жінок.
 • Комісія також наголошує на важливості раннього початку лікування ВІЛ-інфікованих жінок у період їхньої вагітності та продовження АРТ після пологів.
 • Цей розділ було оновлено з метою включення до нього нових даних щодо взаємодії антиретровірусних препаратів та гормональних контра­цептивів.

Коінфекція вірусний гепатит В/ВІЛ

 • Цей розділ було оновлено, щоб додати комбінацію препаратів TAF/FTC як варіант лікування пацієнтів із коінфекцією вірусний гепатит В (ВГВ)/ВІЛ. Обговорюються дані щодо вірусологічної ефективності TAF для лікування ВГВ в осіб без ВІЛ-інфекції та комбінації TAF/FTC — для пацієнтів з коінфекцією ВГВ/ВІЛ.
 • Комісія більше не рекомендує адефовір або телбівудин для лікування пацієнтів із коінфекцією ВГВ/ВІЛ з огляду на обмежені дані щодо безпеки та ефективності їх застосування в цій групі населення. На додаток: ці препарати більш токсичні, ніж інші рекомендовані варіанти лікування.

Коінфекція вірусний гепатит С/ВІЛ

 • Цей розділ було оновлено інформацією про потенційні фармакокінетичні взаємодії між різними антиретровірусними препаратами та доповнено нещодавно затвердженими для лікування вірусного гепатиту С (ВГС) даклатасвіром (DCV) та комбінованим препаратом елбасвіру та гразопревіру з фіксованим дозуванням.
 • Було вилучено пегінтерферон та рибавірин у зв’язку з їхньою значущою фармакокінетичною взаємодією з іншими антиретровірусними препаратами.

Коінфекція туберкульоз/ВІЛ

 • Оновлення цього розділу полягає у включенні дискусії щодо лікування латентної інфекції туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб. У цій дискусії відзначено, що 12-тижневий курс прийому рифапентину та ізоніазиду один раз на тиждень є доцільним для пацієнтів, яким призначено лікування за схемою на основі або ефавірензу (EFV), або ралтегравіру (RAL).
 • У цьому розділі наведено дані досліджень TEMPRANO та START, які демонструють можливу роль впровадження АРТ у подоланні захворюваності на туберкульоз.
 • Рекомендації та дискусію щодо термінів початку АРТ у пацієнтів з активною формою туберкульозу було спрощено.
 • З огляду на те, що рифаміцини є потенційними стимуляторами P-глікопротеїну (Pgp), а TAF є субстратом P-gp, одночасне застосування TAF та рифаміцинів не рекомендовано.

Додаткові оновлення

Зроблено менші за обсягом перегляди таких розділів:

 • Лабораторні обстеження для початкової оцінки та моніторингу стану пацієнта для АРТ.
 • Тестування на резистентність до препаратів.
 • Побічні ефекти антиретровірусних препаратів.
 • Середня оптова ціна на широковживані антиретровірусні препарати (за місяць).
 • Взаємодія препаратів.
 • Таблиці характеристик препаратів.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами mtd.dec.gov.ua

6 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *