Оголошено конкурс на Премію П.Г. Костюка для молодих вчених

Резюме. Сума премії становитиме 25 тис. грн.

6547Оголошується конкурс на щорічну Премію П.Г. Костюка, яка надається Науковим товариством імені Т.Г. Шевченка в США.

На премію можуть претендувати молоді вчені (з науковим ступенем кандидата наук), які працюють в Україні в галузі біомедичних досліджень з не більше ніж 10-річним (рахуючи з 1 січня поточного року) стажем роботи після захисту кандидатської дисертації.

Науковці, які вже отримували цю Премію, не можуть брати участі у конкурсі.

Кандидати мають представити:

  • одну сторінку CV (англійською мовою);
  • перелік рецензованих публікацій (не тез конференцій) за останні 5 років будь-якою мовою (англійська, українська, російська);
  • короткий опис (не більше півсторінки) свого конкретного внеску в кожне дослідження та поточну контактну інформацію (адреса електронної пошти) співавторів, з якими можна зв’язатися, аби дізнатися про вашу роль у роботі;
  • короткий виклад своїх наукових досягнень та цілей (англійською мовою, до двох сторінок) з обов’язковою адресацією критеріїв, що наведені нижче;
  • pdf копії однієї-двох найкращих публікацій заявника (англійською, українською чи російською мовами).

Заява має бути написана англійською мовою (шрифт не менше ніж 11pt) і організована в описаному порядку у вигляді окремого файла PDF.

Уся документація має бути надана в електронному вигляді.

Аплікацію надсилати у вигляді:

  • приєднаного файла (прізвище.pdf)
  • за адресою: [email protected]
  • до 24 жовтня 2016 р. (включно).

Будуть враховуватися такі критерії:

а) оригінальність та інноваційність ваших наукових підходів;

б) здатність зробити все можливе з наявних ресурсів;

в) значення ідеї;

г) значення отриманих результатів;

д) наукові заслуги заявника та рівень публікацій.

Кожна категорія буде оцінюватися за 5-рівневою шкалою, максимальна кількість балів 25.

Якщо два або більше кандидати набрали однакову кількість балів, вони поділять премію.

Підрахунок балів і відбір переможця здійснюватиметься донорами Фонду Костюка Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка в США (зарубіжними вченими, які працюють у сфері біомедичних досліджень).

Лауреати Премії Костюка будуть нагороджені меморіальним знаком і особистою грошовою премією (25 тис. грн.) у ході спільного засідання Вченої Ради Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України та Ради молодих вчених.

Одержувачі матимуть 20 хв для презентації своєї наукової роботи на церемонії нагородження.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами http://www.amnu.gov.ua/

15 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *