Нічна артеріальна гіпертензія: ризики та прогнози для пацієнтів

Резюме. Наведено результати дослідження JAMP щодо асоціації між нічною артеріальною гіпертензією та серцево-судинними подіями, включно із серцевою недостатністю

Актуальність

Рівень артеріального тиску — один з основних предикторів розвитку серцево-судинних подій у майбутньому. І хоча міжнародні товариства зазначають на важливості проведення вимірювання офісного артеріального тиску, цей показник має нижчу достовірність порівняно з нічним артеріальним тиском. Так, в останніх рекомендаціях Міжнародного товариства гіпертензії (International Society of Hypertension — ISH) 2020 р. діагностика артеріальної гіпертензії (АГ) починається з вимірювання офісного артеріального тиску.

Проведено загальнонаціональне мультицентрове проспективне дослідження JAMP (Japan Ambulatory Blood Pressure Monitoring Prospective) (Японський амбулаторний моніторинг артеріального тиску), мета якого — проведення оцінки асоціації між нічною АГ та серцево-судинними подіями, включно із серцевою недостатністю.

Методи та результати

У дослідженні JAMP взяли участь дорослі пацієнти з наявними більше одного серцево-судинного фактора ризику. Загалом до дослідження було включено 6 359 пацієнтів (середній вік — 68 років; 48% — чоловічої статі), у більшості пацієнті діагностована АГ.

Усім учасникам дослідження проведено 24-годинний амбулаторний моніторинг артеріального тиску. Період спостереження становив 4,5 року.

За час дослідження відзначено 306 серцево-судинних подій, включно з 119 інсультами, 99 коронарними подіями та 8 епізодами серцевої недостатності.

У дослідженні відзначено, що наявність нічної АГ достовірно асоціювалася з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних подій (коефіцієнт ризику (КР) кожні 20 мм рт. ст., 95% довірчий інтервал (ДІ) 1,02–1,37, р=0,029) та серцевої недостатності (КР 1,25, 95% ДІ 1,00–1,55, р=0,048). Крім того, у пацієнтів з нічною АГ на 48% був підвищений ризик розвитку серцево-судинних подій (КР 1,48, 95% ДІ 1,05–2,08, р=0,024) та серцевої недостатності у 2,5 раза (КР 2,45, 95% ДІ 1,34–4,48, р=0,004), порівняно з пацієнтами без нічної АГ.

Висновки

Результати мультицентрового проспективного дослідження JAMP свідчать, що нічна АГ асоціюється з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних подій у майбутньому.

Нагадуємо, що 18 листопада 2020 р. відбувся Науково-практичний онлайн-вебінар «Лікуй інфаркт сучасно», метою якого стало обговорення всієї наявної інформації щодо гострого коронарного синдрому, включно із сучасними європейськими підходами в лікуванні пацієнтів з інфарктом міокарда та постінфарктних хворих.

  • Kario К., Hoshide S., Mizuno Н. et al. (2020) Nighttime Blood Pressure Phenotype and Cardiovascular Prognosis: Practitioner-Based Nationwide JAMP Study. Circulation, 142(19): 1810–1820. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049730.

Анна Хиць

4 декабря, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *