Новостворені та реорганізовані медичні заклади зможуть видавати лікарняні без акредитації

Резюме. На громадське обговорення винесено проект відповідного наказу МОЗ України

У процесі медичної реформи новостворені та реорганізовані медичні заклади мають безперешкодно видавати лікарняні.

Обґрунтування

У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України на громадське обговорення пропонує проект Наказу МОЗ України «Про внесення змін до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності» (далі — Проект наказу).

Проект наказу підготовлено відповідно до статті 69 Основ законодавства України про охорону здоров’я і з метою впорядкування організації та забезпечення єдиного порядку проведення експертизи тимчасової непрацездатності з метою приведення у відповідність підпункту 1.2 пункту 1 Положення про експертизу тимчасової непраце­здатності, затвердженого Наказом МОЗ України від 9 квітня 2008 р. № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 4 липня 2008 р. за № 589/15280 до Наказу МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2001 р. за № 1005/6196.

Мета розробки документа

Проект наказу розроблено з метою надання можливості новоствореним закладам охорони здоров’я, в яких відсутня акредитація, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я», видавати працюючим хворим листок непрацездатності з метою забезпечення їх соціальних гарантій.

Про що документ?

Документом пропонується внести до підпункту 1.2 пункту 1 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом МОЗ України від 9 квітня 2008 р. № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 4 липня 2008 р. за № 589/15280, такі зміни:

1) слово «державної» виключити;

2) доповнити новим абзацом такого змісту:

«Новостворені заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності мають право здійснювати ЕТН без акредитаційного сертифіката закладу охорони здоров’я, але такий строк не повинен перевищувати строку проходження першої акредитації закладу охорони здоров’я відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» (зі змінами)» (ЕТН — експертиза тимчасової непрацездатності. — Прим. ред.).

Куди надсилати пропозиції?

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України у мережі Інтернет. Пропозиції та зауваження щодо Проекту наказу надсилати протягом місяця з дати публікації на адресу: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, МОЗ України, Медичний департамент, Черняк Сергій Іванович, тел.: (044) 253-80-51, e-mail: [email protected]

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua

12 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *