Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми атеросклерозу як системної патології»

Резюме. Проходитиме 20 березня 2014 р. в Харкові

20 березня 2014 р. в конференц-залі ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми атеросклерозу як системної патології».

Початок заходу — о 10:00.

До участі в конференції запрошуються вчені та висококваліфіковані фахівці різних спеціальностей (терапевти, кардіологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, хірурги, невропатологи, ендокринологи, клінічні фармакологи), а також лікарі загальної практики — сімейної медицини.

Наукова програма передбачає пленарні доповіді та постерну сесію з обговоренням широкого кола питань.

Тематичні напрямки конференції:

  • атеросклероз як мультидисциплінарна проблема;
  • фактори ризику та предиктори атеросклерозу;
  • гендерні та вікові особливості атеросклерозу;
  • сучасні клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики атеросклеротичних уражень;
  • коронарний атеросклероз;
  • атеросклеротичні ураження периферичних судин;
  • атеросклероз та супутні захворювання внутрішніх органів;
  • первинна та вторинна профілактика атеросклерозу;
  • сучасні медикаментозні та хірургічні методи лікування атеросклерозу.

Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації від 11 вересня 2013 р. за № 706 і на неї розповсюджується наказ МОЗ України, НАМН України № 450/42 від 7 липня 2006 р. Згідно з наказом це запрошення є підставою для відрядження.

Форми участі в конференції:

1. Усна доповідь і публікація тез.

2. Стендова доповідь і публікація тез.

3. Публікація тез.

Для участі у конференції необхідно до 14 лютого 2014 р. надіслати заявку за реєстраційною формою (додається) і текст тез для публікації в матеріалах конференції. Після відправлення матеріалів необхідно обов’язково пересвідчитися в отриманні Вашого повідомлення.

Вимоги до оформлення тез:

1. Текст друкується в редакторі тільки MS Word 2003 (із розширенням «.doc» чи «.rtf»), у форматі А4 з полями з усіх сторін 25 мм без малюнків та графіків українською, російською чи англійською мовою.

2. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після зазначення повного терміна.

3. Обсяг тез — 1 сторінка, шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал — 1,0.

4. Першим автор може бути не більше 3 разів.

Структура тез: назва великими напівжирними літерами, прізвище та ініціали авторів напівжирними літерами, повна назва установи курсивом, далі — текст роботи. Назва файла складається з прізвища та ініціалів першого автора, порядковий номер тез і через дефіс назва міста, де проживає автор, наприклад: ІвановСМ1-Київ, ІвановСМ2-Київ тощо.

Реєстраційні анкети авторів подаються окремими файлами. Назва файлів (кожного учасника) — подібно до назви файла тез, наприклад: РК1 ІвановСМ-Київ і т.д. Без реєстраційної анкети тези прийматися не будуть.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не відповідає вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. Тези друкуються без редакційної та коректорської правки!

Тези і реєстраційні анкети учасників конференції надсилати за адресою: ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», просп. Постишева, 2 А, Харків, 61039, Україна або на e-mail: [email protected] з позначкою «Конференція».

Телефони для довідок та спілкування:

Факс/тел.: (057) 373-90-28.

Прес-служба «Українського медичного часопису»

16 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *