Liki24 UA

Науково-практична конференція «Ендокринна патологія у віковому аспекті»

Резюме. Відбудеться у Харкові 1–2 листопада 2012 р.

Науково-практична конференція «Ендокринна патологія у віковому аспекті»1–2 листопада 2012 р. у Харкові проходитиме Науково-практична конференція «Ендокринна патологія у віковому аспекті», організована ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» спільно з ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України та Харківським національним медичним університетом МОЗ України. Захід відбудеться згідно з Реєстром проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і наукових семінарів на 2012 р.

Пріоритетні програмні питання:

  • вплив вікового фактора на формування та характер перебігу ендокринної патології;
  • сучасні підходи до діагностики, лікування та реабілітації хворих із ендокринною патологією дитячого, підліткового, репродуктивного та похилого віку;
  • удосконалення медичної допомоги населенню з ендокринною патологією з урахуванням вікових особливостей структури та перебігу ендокринопатії.

Місце проведення конференції: Харківський національний медичний університет (просп. Леніна, 4, корпус «Б»).

Проїзд: ст. метро «Університет», «Держпром», «Наукова».

Умови публікації матеріалів конференції:

Тези українською чи російською мовами надіслати до 20 вересня 2012 р. на e-mail: [email protected] або на оптичному диску за адресою: 61002, Харків, вул. Артема, 10. Текст друкується в редакторі MS Word 2003, обсяг тез — до 3 сторінок A4, шрифт Times New Roman 14 пт. через 1,5 інтервала, поля — 2,0 см з усіх сторін. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після наведення повного терміну.

Тези структуровані за схемою: вступ, мета, матеріали та методи, результати, висновки, назва — великими літерами, з нового рядку — ініціали, прізвища авторів, курсивом — назва установи, міста. Обов’язково надати дані про авторів — ПІБ авторів (повністю), місце роботи, посада, контактні телефони, e-mail. Зазначити — доповідь або лише публікація. Тези повинні містити результати власних спостережень, не включати малюнків і таблиць, не більше двох тез одного автора, в автурі яких він на першому місці. Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не відповідатиме наданим вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.

Друк матеріалів у збірнику тез безкоштовний.

Оргкомітет забезпечує видання тез і рекламних матеріалів, а також демонстрацію матеріалів доповідачів технічними засобами.

Контактні телефони оргкомітету:

(057) 700-45-39, тел./факс: (057) 700-45-38

Прес-служба «Українського медичного часопису»

22 мая, 2021
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *