Народний депутат Сергій Мельничук займатиметься боротьбою з корупцією і кадровою політикою в охороні здоров’я

Резюме. Таке рішення прийнято під час засідання профільного Комітету Верховної Ради України

15 січня 2019 р. Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (далі — Комітет) обрав Сергія Мельничука головою Підкомітету з питань боротьби з корупцією та кадрової політики в охороні здоров’я.

Комітет провадить свою діяльність відповідно до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» від 04.04.1995 р. (далі — Закон), згідно з яким Комітет — це орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Комітет відповідальний перед Верховною Радою України і підзвітний їй (ч. 1–2 ст. 1 Закону).

Крім того, Комітет під час свого засідання уточнив назву Підкомітету з питань медичної освіти та науки, кадрової політики та запобігання корупції у сфері охорони здоров’я, яка частково збігалася із назвою іншого Підкомітету — з питань медичної освіти та науки.

Згідно з прийнятим рішенням, підкомітет отримав нову назву: Підкомітет з питань боротьби з корупцією та кадрової політики в охороні здоров’я. Його головою обрано народного депутата С. Мельничука.

Також депутати затвердили План роботи Комітету на лютий–липень 2019 р., окрім плану проведення конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів, які будуть організовані Комітетом або проходити за його участю.

Для чого створюються підкомітети

1. Для забезпечення основних напрямів своєї діяльності комітет створює зі свого складу підкомітети.

2. Підкомітет створюється у складі не менш як трьох членів комітету. Члени комітету можуть входити до складу кількох підкомітетів.

3. Голова підкомітету обирається на засіданні комітету відкритим голосуванням більшістю голосів від затвердженого Верховною Радою України кількісного складу комітету.

4. Предмети відання підкомітетів, їх перелік та кількісний склад визначаються комітетом (ст. 37 Закону).

Порядок діяльності підкомітетів

1. Підкомітет розглядає проекти актів Верховної Ради України і питання, передані йому на розгляд чи віднесені до його відання, на своїх засіданнях, звітує комітету щодо них.

2. Засідання підкомітетів проводяться в такому ж порядку, що і засідання комітетів, із особливостями, встановленими цією статтею.

3. Підкомітет не може без згоди голови комітету проводити засідання одночасно із засіданням комітету.

4. Голова підкомітету зобов’язаний скласти графік засідань підкомітету на кожний наступний місяць і погодити його з головою комітету, а також здійснювати підготовку засідань підкомітету.

5. Усі члени комітету незалежно від того, чи є вони членами підкомітетів, можуть відвідувати засідання будь-якого підкомітету з правом дорадчого голосу та висловлювати свою позицію з питань, що обговорюються (ст. 38 Закону).

Права та обов’язки членів комітетів

Члени комітетів мають рівні права та обов’язки.

Члени комітетів мають право:

  • вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комітетів будь-якого питання, що належить до їх відання, а також брати участь в обговоренні рішень, висновків, рекомендацій, у прийнятті їх чи ухваленні. Пропозиція члена комітету на його вимогу повин­на бути проголосована на засіданні комітету;
  • викладати у письмовій формі свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комітету;
  • брати участь у підготовці проектів актів Верховної Ради України.

Члени комітетів зобов’язані:

  • брати участь у роботі комітетів та їх підкомітетів;
  • бути присутніми на засіданнях комітетів та підкомітетів, до складу яких вони входять;
  • дотримуватися порядку на засіданнях комітетів, підкомітетів, робочих груп, слуханнях у комітетах;
  • виконувати доручення, передбачені рішеннями, рекомендаціями комітету (ст. 39 Закону).

Про С. Мельничука

Сергій Петрович Мельничук, обраний у загальнодержавному багатомандатному округу, належить до Радикальної партії Олега Ляшка (набуття депутатських повноважень — 27 листопада 2014 р.) та не входить до складу будь-якої фракції.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами iportal.rada.gov.ua, zakon.rada.gov.ua

27 сентября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *