Мультирезистентний туберкульоз, прихований перебіг

Резюме. Наведено аналіз світового спалаху лікарсько-стійкого прихованого туберкульозу (Lancet, 2019)

Актуальність

Туберкульоз (ТБ)  належить до найпоширенішої інфекції, яка призводить до найбільшої кількості смертей серед усіх інфекційних захворювань. Згідно з даними ВООЗ, на 2014 р. до 23% населення світу могло становити потенційно заражене мікобактеріями туберкульозу (МБТ). У сучасній клінічній класифікації такі припустимо інфіковані особи позначаються як особи з прихованою туберкульозною інфекцією (ПТБІ). Вважається, що ПТБІ становить імунодефіцитний стан без активних клінічних проявів інфекції. Небезпека стану полягає у тому, що за відсутності специфічного антибактеріального лікування ПТБІ у майже 10% випадків перетворюється на активну форму ТБ. Іншою проблемою органів охорони здоров’я є збільшення частки лікарсько-стійкої ПТБІ до антибактеріальних препаратів першої лінії (рифампіцин, ізоніазид), що спричиняє стрімке поширення ТБ серед населення. У рамках всесвітньої боротьби з ТБ тенденція збільшення частки лікарсько-стійкої ПТБІ стає наріжним каменем стратегії подолання ТБ та вимагає пошуку ефективних підходів. Це стало причиною огляду.

Методи

Дослідження результатів захворюваності на ПТБІ, отриманих зі 138 країн, з метою визначення критеріїв груп ризику та пошуку нових засобів із протитуберкульозною дією.

Результати

Згідно з даними ВООЗ, на 2014 р. загальна кількість осіб із ПТБІ  становила 19,1 млн осіб (діапазон значень — 16,4–21,7 млн), з них за 2015 р. активну форму ТБ було визначено у 1,9 млн осіб. Лікарсько-стійкі штами МБТ були виявлені приблизно у 2% досліджених (діапазон значень — 1–1,4). Причому чисельність дітей віком ≤15 років з лікарсько-стійкою ПТБІ була більшою за такі самі показники у дорослого населення та становила 2–9% (коефіцієнт ризику 2,65, діапазон значень 2,11–3,25).

Дослідники зауважили, що на тлі загальносвітової тенденції підвищення частки лікарсько-стійкого ТБ серед осіб зі ПТБІ найбільше виокремлюється регіон Центральної Азії та Східної Європи. У ньому поширення зазначеної форми ТБ-інфекції становило ˃5% з найвищими показниками у Казахстані (17,5% всіх пацієнтів із ТБ) та Росії (8 млн осіб).

Аналіз вікової категорії показав, що найбільшу кількість ПТБІ виявлено серед населення віком 28–35 років. Частка дітей віком ≤15 років із ПТБІ, формою, викликаною лікарсько-стійкими штамами МТБ, у європейському регіоні становила 14,1% (діапазон значень 13,1–5,2). Отримані результати підтвердили необхідність пошуку нових лікарських засобів із протитуберкульозною дією.

Висновки

Таким чином, спостерігається тенденція поширення ПТБІ серед працездатного населення. Це вимагає проведення подальших досліджень для оновлення стандартизації діагностики та пошуку нових засобів для лікування пацієнтів з інфекцією.

  • Knight G.M., McQuaid C.F., Dodd P.J. et al. (2019) Global burden of multidrug-resistant tuberculosis: trends and estimates based on mathematical modelling. Published. DOI: http://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30307-X
    (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(19)30307-X).

Юлія Жарікова

23 сентября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *