МОЗ України пропонує нові зміни до первинної облікової медичної документації

Резюме. Відповідний проект наказу винесено на громадське обговорення

Міністерство охорони здоров’я України продовжує вносити зміни до форм облікової медичної документації, яка заповнюється у медичних закладах. Попередні зміни було внесено наказом від 26.01.2018 р. № 157.

Наразі на громадське обговорення виноситься Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378».

Обґрунтування

У зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я, впровадженням у заклади охорони здоров’я України наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнен­ня, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736, виникла необхідність у перегляді та внесенні змін до форм статистичної звітності та інструкцій щодо їх заповнення; № 12 «Звіт про зареєстровані захворювання за 20___ рік», № 16 «Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20___ рік», № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років за 20___ рік», № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи — підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики за 20___ рік».

Про що документ?

Документом пропонується внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276, такі зміни:

1) у пункті 1:

  • підпункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Форму звітності № 12 «Звіт про зареєстровані захворювання за 20___ рік» (річна) (додається).»;

  • підпункти 1.9, 1.10 викласти в такій редакції:

«1.9. Форму звітності № 19 «Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20___ рік» (річна) (додається).»;«1.10. Форму звітності № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи — підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики за 20___ рік» (річна) (додається).»;

  • підпункт 1.16 викласти в такій редакції:

«1.16. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 12 «Звіт про зареєстровані захворювання за 20___ рік» (річна) (додається).»;

  • підпункти 1.22, 1.23 викласти в такій редакції:

«1.22. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 19 «Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20___ рік» (річна) (додається).»;«1.23. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи — підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики за 20___ рік» (річна) (додається).»;

2) у пункті 2 слова «лікувально-профілактичних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності» замінити словами «юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб — підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики»;

3) у підпункті 5.1 пункту 5 слова «усіх лікувально-профілактичних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності» замінити словами «юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб — підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики».

2. Затвердити:

1) Зміни до форми звітності № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276;

2) Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1011/14278;

3) Зміну до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 16 «Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню до Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20___ рік», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1015/14282;

4) Зміну до форми звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20___ рік», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276;

5) Зміну до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20___ рік», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1016/14283;

6) Зміни до форми звітності № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі, за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276;

7) Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі, за 20__ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1017/14284;

8) Зміни до форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276;

9) Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1018/14285.

Куди надавати пропозиції?

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України на адресу:

01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7
E-mail: [email protected]
Тел.: (044) 253-74-28
Заболотько Валентина Миколаївна.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua

12 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *