МОЗ України пропонує зміни до правил обігу лікарських засобів

Резюме. Зокрема йдеться про електронний рецепт

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України «Порядок обігу лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців» розроблено МОЗ України на виконання статті 21 Закону України «Про лікарські засоби», частини першої статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я, абзацу десятого розділу «Шляхи і способи розв’язання проблем» Концепції розвитку системи громадського здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р, Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р, Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р, з метою врегулювання порядку обігу лікарських засобів та медичних виробів, запровадження компонентів електронної системи обміну медичною інформацією, впровадження електронних рецептів, визначення вимог до них.

Обґрунтування

Впровадження електронної форми рецептів підвищить прозорість і підконтрольність операцій щодо призначення лікарських засобів, обліку операцій з відпуску лікарських засобів, вартість яких підлягає державному відшкодуванню.

На сьогодні питання обігу лікарських засобів, в тому числі тих, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори та є сильнодіючими або отруйними лікарськими засобами, як у медичних, так і в аптечних закладах, регулюється низкою нормативно-правових актів, що незручно для суб’єктів господарювання.

Крім цього, назріла необхідність переглянути, концептуально оновити і осучаснити аспекти базового документа з обігу лікарських засобів, який впорядковує виписування рецептів, порядок відпуску лікарських засобів і медичних виробів з аптек, облік та знищення документів з питань обігу лікарських засобів, які відповідно до законодавства підлягають додатковим заходам контро­лю.

Про що документ

Розроблений проект наказу МОЗ України «Порядок обігу лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців» (далі — проект наказу МОЗ України) об’єднує всі правила та вимоги до обігу лікарських засобів, в тому числі й ті, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини чи прекурсори або є сильнодіючими чи отруйними лікарськими засобами, та медичних виробів як у медичних закладах, так і аптечних закладах.

Проектом наказу МОЗ України передбачено:

  • затвердити оновлені відповідно до сучасних вимог:

правила виписування рецептів на лікарські засоби та медичні вироби;
порядок відпуску лікарських засобів та медичних виробів з аптек та їх структурних підрозділів;
переліки отруйних та сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами;

  • на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» затвердити:

форми Журналів з питань придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я та ФОП, а також інструкцій щодо їх заповнення;
інструкцію про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та замовлень;
порядок розрахунку норм обсягів зберігання лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, у закладі охорони здоров’я у цілому, а також у розрізі його відділень, постів, кабінетів;
інформаційний лист для хворого чи особи, яка здійснює за ним догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника) про правила поводження з лікарськими засобами, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори, недопущення їх немедичного використання;
листок призначення лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, хворим, які отримують лікування у стаціонарних або амбулаторних умовах.

Крім цього, проектом наказу МОЗ України передбачено визнати такими, що втратили чинність, накази МОЗ України, які оновлені та об’єднані в один представлений нормативно-правовий акт.

Водночас для суб’єктів господарювання, на які будуть поширюватися норми, зазначені у проекті наказу МОЗ України, передбачено перехідний період для їх впровадження.

Таким чином, проект наказу МОЗ України розроблено з метою уникнення дублювання окремих положень з питань обігу лікарських засобів, в тому числі, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори або є отруйними та сильнодіючими лікарськими засобами, для зручності дотримання законодавства з питань обігу лікарських засобів на практиці та необхідності дотримання однозначного тлумачення норм актів з означеного питання.

Мета розробки документа

Метою проекту наказу МОЗ України є удосконалення порядку обігу лікарських засобів, в тому числі, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини або є отруйними та сильнодіючими лікарськими засобами, та медичних виробів у закладах охорони здоров’я незалежно від їх форм власності й підпорядкування, що займаються медичною практикою, оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами і медичними виробами, впровадження електронних рецептів та визначення вимог до них.

Куди надавати пропозиції?

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу МОЗ України можна надсилати протягом місяця з дня опублікування за адресою:

МОЗ України, 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: [email protected], Шемет Анна Миколаївна. Контактний телефон: (044) 200-06-68.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua

8 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *