Медична реформа: затверджено примірне положення та примірний статут регіональних центрів громадського здоров’я

Резюме. Набув чинності відповідний наказ МОЗ України

Громадське здоров’я — невід’ємна складова системи охорони здоров’я цивілізованої держави.

Згідно з Наказом МОЗ України від 2.11.2018 р. № 2012, затверджено Примірний статут центру громадського здоров’я (обласного, міст Києва та Севастополя) та Примірну структуру центру громадського здоров’я (обласного, міст Києва та Севастополя).

Ці структури створюються у вигляді комунальних некомерційних підприємств, заснованих на територіальній власності громади, і належатимуть до сфери управління відповідного органу місцевого самоврядування.

Напрямки діяльності

Предметом діяльності новостворених центрів зокрема буде:

  • епідеміологічний нагляд (спостереження) за хворобами та оцінка стану здоров’я населення;
  • виявлення пріоритетних проблем охорони здоров’я та загроз для здоров’я;
  • забезпечення готовності та планування на випадок надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я;
  • забезпечення профілактики захворювань;
  • зміцнення здоров’я населення;
  • планування кадрових ресурсів для системи громадського здоров’я;
  • стратегічне керівництво у сфері громадського здоров’я;
  • комунікація в інтересах громадського здоров’я.

Майнові права

Майно новостворених Центрів буде комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Уповноваженим органом управління, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

Новостворені Центри не матимуть права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Уповноваженого органу управління. Підприємство не має права безплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам), крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Уповноваженим органом управління.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua

27 сентября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *