Медична освіта: університети отримали незалежність у формуванні навчальних планів

Резюме. Опубліковано відповідний наказ МОЗ України

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України наказом від 18.09.2018 р. №1696 скасувало низку наказів, які регламентували зміст навчальних планів з підготовки фахівців у закладах вищої медичної освіти.

Про що наказ

Наказом МОЗ України від 18.09.2018 р. № 1696 визнаються такими, що втратили чинність:

 1. наказ МОЗ України від 7 червня 1995 року № 101 «Про введення в дію освітньо-професійних програм та нових навчальних планів підготовки медичних спеціалістів I та II рівнів акредитації»;
 2. наказ МОЗ України від 3 квітня 1996 року № 70 «Про зміни до навчального плану підготовки лікарів у навчальних закладах МОЗ України»;
 3. наказ МОЗ України від 16 квітня 1997 року № 116 «Про зміни до Навчального плану підготовки лікарів-стоматологів у вищих медичних закладах освіти III–IV рівнів акредитації МОЗ України»;
 4. наказ МОЗ України від 25 липня 2003 року № 352 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «стоматологія»;
 5. наказ МОЗ України від 21 січня 2004 року № 36 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «фармація»;
 6. наказ МОЗ України від 31 січня 2005 року № 52 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації України за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа»;
 7. наказ МОЗ України від 17 травня 2006 року № 281 «Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації України, затвердженого наказом МОЗ України від 31.01.2005 № 52»;
 8. наказ МОЗ України від 2 червня 2006 року № 353 «Про затвердження та введення навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю 5.110102 «Сестринська справа»;
 9. наказ МОЗ України від 20 червня 2006 року № 407 «Про затвердження та введення навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 5.110106 «Стоматологія» (кваліфікація — гігієніст зубний)»;
 10. наказ МОЗ України від 29 грудня 2007 року № 887 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «медична психологія»;
 11. наказ МОЗ України від 17 травня 2008 року № 258 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «клінічна фармація»;
 12. наказ МОЗ України від 17 травня 2008 року № 259 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «технологія парфумерно-косметичних засобів»;
 13. наказ МОЗ України від 19 травня 2008 року № 265 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «технологія фармацевтичних препаратів»;
 14. наказ МОЗ України від 10 липня 2009 року № 503 «Про затвердження та введення навчальних планів за напрямом підготовки 6.120101 «Сестринська справа»;
 15. наказ МОЗ України від 21 червня 2012 року № 455 «Про затвердження навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» за спеціальністю «лікувальна справа», які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «лікувальна справа» та «сестринська справа», для навчання у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України»;
 16. наказ МОЗ України від 27 серпня 2013 року № 761 «Про затвердження навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар-стоматолог» за спеціальністю «Стоматологія», які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «Стоматологія» та «Стоматологія ортопедична», для навчання у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України».

Для чого скасовано застарілі норми

Можливість самостійно формувати навчальні плани розширить автономію університетів. Це ще один крок до інтеграції української системи вищої освіти в Європейський освітній простір, — пояснюють у МОЗ України.

Так, пункт 4 статті 10 Закону України «Про вищу освіту» передбачає, що за кожною спеціальністю заклад вищої освіти на підставі відповідної освітньої програми розробляє навчальний план. Цей план визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форму проведення навчальних занять тощо. Водночас весь цей час медичні університети не могли повною мірою скористатися своїм правом: низка застарілих наказів, датованих починаючи з 1995 р., не дозволяла їм суттєво відступати від «типових» навчальних планів.

Яких стандартів мають дотримуватися заклади вищої медичної освіти

Університети мають дотримуватися єдиних стандартів вищої освіти, їхні освітні програми повинні пройти акредитацію. Водночас формування навчальних планів має належати до компетенції закладів вищої медичної освіти і не має регламентуватися Міністерством. Заклади вищої медичної освіти повинні мати змогу швидко реагувати на розвиток медицини, адаптувати свої навчальні плани, враховуючи передові світові тенденції.

Докладніше про зміни у вищій медичний освіті.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua

27 сентября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *