Медична освіта: розроблено Порядок проведення єдиного кваліфікаційного іспиту

Резюме. Та критеріїв оцінювання результатів

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України повідомляє про оприлюднення проекту Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів.

Обґрунтування прийняття акта

Проект наказу розроблено на виконання пункту 5 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 р. № 334, з метою визначення основних засад розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», умов та строків його проведення, а також критеріїв оцінювання результатів.

Єдиний державний кваліфікаційний іспит

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (далі — кваліфікаційний іспит) складається з тестових компонентів та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (далі — практичний (клінічний) іспит)*.

Тестові компоненти кваліфікаційного іспиту включають:

  • інтегрований тестовий іспит «КРОК» (далі — іспит «КРОК»);
  • іспит з англійської мови професійного спрямування**;
  • міжнародний іспит з основ медицини.

Практичний клінічний іспит

Практичний (клінічний) іспит проводиться в один етап екзаменаційною комісією, яка утворюється у закладі вищої освіти. Порядок утворення екзаменаційної комісії затверджується МОЗ. Під час утворення екзаменаційної комісії обов’язковим є врахування відсутності конфлікту інтересів у членів комісії. Заклад вищої освіти подає Центру тестування при МОЗ інформацію про складення здобувачами практичного (клінічного) іспиту та отримання сертифікатів у десятиденний строк з дня проведення іспиту.

Практичний (клінічний) іспит є одним із способів проведення контролю набуття випускником клінічної компетентності. Підхід до оцінки клінічної компетентності побудований на комплексній оцінці з використанням кінцевих станцій, на яких моделюються різноманітні види клінічної компетентності. При цьому всі учасники проходять однакові випробування з послідовним переходом від станції до станції у відповідності до розробленого графіку. Результати виконання завдань на кожній станції оцінюються чек-листом. Для проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту використовують різноманітні тренажери і симулятори, стандартизованих або реальних пацієнтів. Суть іспиту полягає в оцінці практичних та комунікативних навичок студентів.

Металошукачі, Національна поліція та відеофіксація

Слід зазначити, що для проведення іспитів планують залучати Національну поліцію України, співробітники якої будуть за допомогою металошукачів вилучати мобільні пристрої та інші гаджети. Також запланована відеофіксація проведення іспитів.

Куди надавати пропозиції

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом науки, інновацій, освіти та кадрів МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді за адресами:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7; e-mail: [email protected]

Контактна особа: Кучерук Ірина Леонідівна, тел.: (044) 253-45-69.

Нагадаємо, у розділі електронних петицій на сайті Президента України зареєстровано петицію про відміну змін до іспиту «Крок».

Детальніше про стратегію розвитку медичної освіти.

*Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит проводиться з 1 січня 2019 р.

**До 1 вересня 2019 р. оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua

27 сентября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *