Затверджено положення і порядок формування Ради громадського контролю НСЗУ

Резюме. Опубліковано відповідну постанову Уряду

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. № 271 затверджено положення про Раду громадського контролю при Національній службі здоров’я України (НСЗУ) та порядок проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю при НСЗУ.

Про Раду громадського контролю

Так, у документі йдеться, що Рада громадського контролю при НСЗУ утворюється відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» для забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю НСЗУ.

Рада громадського контролю у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

Рада громадського контролю провадить свою діяльність на засадах верховенства права, законності та гласності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, відкритості для суспільства, а також невтручання в діяльність НСЗУ, її працівників.

Основні завдання Ради громадського контролю:

  • Здійснення громадського контролю за діяльністю НСЗУ.
  • Сприяння взаємодії НСЗУ з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства у сфері медичного обслуговування населення.
  • Забезпечення прозорості діяльності НСЗУ.
  • Інформування НСЗУ про громадську думку щодо формування та реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення та про програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

Про порядок формування Ради громадського контролю

Рада громадського контролю формується за результатами конкурсу, який проводиться шляхом рейтингового Інтернет-голосування.

До складу Ради громадського контролю не можуть входити особи, визначені частиною третьою статті 7 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Для проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю Голова НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті НСЗУ оголошення про проведення конкурсу.

В оголошенні зазначаються строк подання пропозицій щодо кандидатур для участі в конкурсі та необхідних документів, який не може бути меншим ніж п’ять робочих днів з дня опублікування оголошення, адреса електронної пошти, на яку надсилаються документи для участі в конкурсі, дата і час проведення рейтингового Інтернет-голосування.

Пропозиції щодо кандидатур для участі в конкурсі подаються громадськими об’єднаннями, статутна діяльність яких пов’язана із задоволенням та захистом прав і свобод пацієнтів, сприянням розвитку медицини, наданням медичних послуг, обігом лікарських засобів та іншими суспільними відносинами щодо надання медичних послуг.

Докладніше про медичну реформу у 2018 році.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами kmu.gov.ua

8 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *