Депутати пропонують збільшити фінансування НАМН України

Резюме. За результатами парламентських слухань «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні»

Депутати пропонують збільшити фінансування НАМН УкраїниЯк повідомляло наше видання, 16 листопада 2016 р. в Києві відбулися парламентські слухання на тему «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні».

За їх результатами 20 березня 2017 р. у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні».

У документі зокрема йдеться про необхідність збільшення фінансування Національної академії медичних наук України.

Так, Кабінету Міністрів України з метою виходу із кризового стану вітчизняної освіти і науки, запобігання відтоку випускників навчальних закладів та молодих вчених за межі України, доручено внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України у 2017 році» щодо збільшення видатків на освіту та науку:

  • Національній академії медичних наук України на 967 469,6 тис. грн. за такими бюджетними програмами:

— КПКВК 6561040 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» — на 127 549,2 тис. грн. для забезпечення оплати праці працівників наукових підрозділів підвідомчих установ та уникнення руйнації медичної науки в Україні.

— КПКВК 6561060 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України» — на 839 920,4 тис. грн., для забезпечення оплати праці — 322 306,1 тис. грн., нарахування на оплату праці — 70 907, 3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 127 859,0 тис. грн., 318 848,0 тис. грн. — Національному інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.

Також Кабінету Міністрів України доручено переглянути затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2016 р. № 266 перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, додавши до нього, зокрема, «Громадське здоров’я», «Педіатрія», «Медична психологія», «Парамедик», «Медичний технік», «Фізичний реабілітолог» та ін.

Забезпечити адаптацію європейських стандартів лікування на всіх рівнях медичної допомоги, на базі яких забезпечити затвердження нових стандартів вищої медичної та фармацевтичної освіти з відповідних спеціальностей і галузей знань охорони здоров’я та нових програм навчання у медичних навчальних закладах.

Опрацювати питання створення університетських клінік та порядку їх співпраці з науковими установами Національної академії медичних наук України.

Доручити Міністерству фінансів України вирішити питання щодо встановлення працівникам національних галузевих академій наук України доплат за статус національних відповідно до законодавства України.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами iportal.rada.gov.ua

15 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *