Громадське обговорення клінічних протоколів: герпетична інфекція

Резюме. Державний експертний центр МОЗ України чекає на пропозиції медичної спільноти

Громадське обговорення клінічних протоколів: герпетична інфекціяНа громадське обговорення винесено проект наказу Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України «Про затвердження та впровадження медико-­технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при герпетичній інфекції (актуально до 23.10.2016 р.).

Герпетичні інфекції — група поширених у популяції інфекційних захворювань, викликаних опортуністичними вірусами родини Herpes viridae. Інфікованість населення нашої планети становить 90–97%, причому початкове зараження відбувається у перші 5 років життя. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, викликані герпесом захворювання посідають 2-ге місце після грипу у структурі смертності від вірусних інфекцій, а постійно хворіє на них третина населення земної кулі. При ослабленому імунному нагляді герпесвіруси призводять до розвитку уражень різноманітних органів і систем людського організму: шкіри, слизових оболонок, внутрішніх органів, нервової та імунної систем з певними видовими відмінностями, а в умовах тяжкої імуносупресії можуть розвиватися дисеміновані форми хвороби з поліорганним залученням, індукцією синдрому системної запальної відповіді і дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові.

Зважаючи на велику поширеність і часті випадки клінічно маніфестних форм герпетичних інфекцій, останні чинять виражений негативний вплив на здоров’я людини, залишаючись недооціненою причиною ускладнень, які порушують якість життя, стають причиною інвалідності та передчасної смерті пацієнтів. З огляду на пантропізм збудників, медичні фахівці всіх спеціальностей повинні вміти своєчасно виявляти первинні і реактивовані форми герпетичних інфекцій, у зв’язку з чим мають бути детально поінформовані щодо їх етіології, патогенезу, клінічних проявів, діагностики, лікування і профілактики.

Нагадаємо, що наприкінці 2012 р. в Україні офіційно започатковано процес стандартизації медичної допомоги, в основу якого покладено створення медико-технологічних документів (МТД), що базуються на засадах доказової медицини з урахуванням найкращих світових практик. Виконання вимог МТД — обов’язкове для всіх практикуючих лікарів незалежно від закладу, в якому вони працюють, а також фізичних осіб — підприємців.

Ознайомитися з проектами можна за посиланням: http://www.dec.gov.ua/mtd/proekty.html.

Пропозиції та зауваження необхідно надсилати впродовж 1 міс із дня оприлюднення до Департаменту медичної допомоги МОЗ України або в електронному вигляді на e-mail: [email protected]

Контактна особа — Олена Михайлівна Ліщишина.

Тел.: (044) 536-13-40

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами www.dec.gov.uа

15 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *