Liki24 UA

Гестаційний цукровий діабет як предиктор ураження коронарних судин

Резюме. Наведено результати дослідження, в якому визначали асоціацію між анамнезом гестаційного цукрового діабету, толерантністю до глюкози у післяпологовий період і кальцифікацією коронарних судин

Актуальність

Протягом останніх десятиліть демографія вагітних змінюється, збільшується кількість жінок, які народжують у більш пізньому віці, відповідно, підвищується частота ожиріння. Обидва ці фактори призводять до зростання поширеності гестаційного цукрового діабету (ГЦД) —  важливої проблеми охорони здоров’я в усьому світі [1]. ГЦД, або цукровий діабет вагітних, характеризується порушенням вуглеводного обміну, при якому підвищуються рівні глюкози у плазмі крові натще у період вагітності. Відомо, що наявність ГЦД анамнезі є встановленим фактором ризику розвитку цукрового діабету (ЦД) 2-го типу в подальшому, що зумовлює важливість скринінгу жінок у післяпологовий період [2]. ЦД 2-го типу, як відомо, є фактором, що сприяє в 1,7–3,0 раза підвищеному ризику розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ) в майбутньому. Водночас залишається невизначеним питання, чи пов’язаний ГЦД з подальшим підвищенням ризику ССЗ в тому разі, коли жінки досягають контролю захворювання, тобто мають нормальний рівень глікемії. У зв’язку з цим проведено дослідження, мета якого — оцінка визначення асоціації між анамнезом ГЦД, толерантністю до глюкози у післяпологовий період і кальцифікація коронарних судин.

Методи та результати дослідження

Дослідниками проаналізовані дані попереднього дослідження CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults), мета якого — вивчення факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця серед пацієнтів молодого віку [3]. До дослідження були відібрані дані 1133 жінок без ЦД на момент включення, які мали як мінімум одну вагітність за період спостереження. Період спостереження — 1986–2011 рр.

Із 1133 жінок 139 (12,3%) повідомили про ГЦД (середній вік на момент включення у дослідження становив 47,6 року). Кальцифікація коронарних судин відзначалася у 25% (34/139) жінок із ГЦД та у 15% (149/994) — без ГЦД.

Висновок

Дослідниками встановлено, що у разі відсутності ГЦД в анамнезі ризик кальцифікації коронарних артерій підвищувався пропорційно ступеню вираженості порушень вуглеводного обміну, а у пацієнток з ГЦД ризик кальцифікації був вищим, незалежно від рівня глікемії [4].

Нагадуємо, що нещодавно Американська діабетична асоціація (ADA) випустила оновлені рекомендації щодо менеджменту пацієнток з ГЦД.

  1. Tarry-Adkins J.L., Aiken C.E., Ozanne S.E. (2019) Neonatal, infant, and childhood growth following metformin versus insulin treatment for gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med., 16: e1002848.
  2. Vounzoulaki E., Khunti K., Abner S. et al. (2020) Progression to type 2 diabetes in women with a known history of gestational diabetes: systematic review and meta-analysis. BMJ, 369: m1361 (https://doi.org/10.1136/bmj.m1361).
  3. Gunderson E.P., Jacobs D.R., Chiang V. et al. (2009) Childbearing is associated with higher incidence of the metabolic syndrome among women of reproductive age controlling for measurements before pregnancy: the CARDIA study. Am. J. Obstet. Gynecol., 201: 177.e1–177.e9. doi: 10.1016/j.ajog.2009.03.031.
  4. Gunderson E.P., Sun B., Catov J.M. et al. (2021) Gestational Diabetes History and Glucose Tolerance After Pregnancy Associated With Coronary Artery Calcium in Women During Midlife The CARDIA Study. Circulation, 143.

Анна Хиць,
Редакція журналу «Український медичний часопис»

23 февраля, 2021
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *