В Україні буде відновлено систему медицини праці

Резюме. Відповідний проект розпорядження Уряду винесено на громадське обговорення

В Україні буде відновлено систему медицини праціМіністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції відновлення системи медицини праці в Україні та здійснення профілактичних заходів щодо запобігання професійним захворюванням і професійним отруєнням у працівників, зайнятих на виробництвах зі шкідливими умовами праці» (далі — проект розпорядження).

Як йдеться у пояснювальній записці до документа, проект розпорядження» розроблено Міністерством охорони здоров’я на виконання п. 2.60 Плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1044-р., згідно з яким передбачено забезпечити розроблення та узгодження із представниками сторін соціального діалогу проекту Концепції відновлення системи медицини праці в Україні та здійснення профілактичних заходів щодо запобігання професійним захворюванням і професійним отруєнням у працівників, зайнятих на виробництвах зі шкідливими умовами праці протягом 2016–2017 рр.

Концепція відновлення системи медицини праці в Україні розроблена з урахуванням зміни центральних органів виконавчої влади, які займаються питаннями моніторингу умов праці та здоров’я працюючих, а також міжнародних угод, ратифікованих Україною.

Створення оптимальних умов праці для досягнення європейських стандартів щодо гідних умов праці та збереження здоров’я працівників є одним із основних завдань, визначених Глобальним планом дій ВООЗ з медицини праці для усіх на 2006–2025 рр., Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5, та частиною зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони.

В останні роки погіршилася ситуація щодо умов праці та стану здоров’я працюючого населення України. Кількість вперше зареєстрованих професійних захворювань у країні коливається у межах 4,5–7,0 тисяч. Загальна кількість професійних хворих в Україні становить понад 200 тис. осіб. Зменшення кількості випадків професійних захворювань до 4352 у 2014 р., 1764 — у 2015 р. не відображає реального поширення цієї патології, кількість випадків є заниженою порівняно з реально існуючими у зв’язку зі змінами у системі організації державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, реформуванням системи охорони здоров’я, некоординованою діяльністю сторін соціального діалогу у вирішенні питань з медицини та гігієни праці, відсутністю офіційно затвердженої профпатологічної служби, проведенням військових дій на Сході України тощо.

Саме медицина праці (Оccupational health) є інтегрованою, мультидисциплінарною складовою системи охорони здоров’я, що об’єднує гігієну праці, профпатологічну службу, медико-­соціальну експертизу, реабілітацію, та тісно співпрацює з охороною праці.

Сучасний стан медицини праці потребує вжиття заходів загальнодержавного рівня, оскільки стосується практично усіх видів економічної діяльності та охоплює весь виробничий потенціал країни.

Мета проекту розпорядження — визначити засади, напрями, завдання, механізми і строки відновлення медицини праці з метою створення багатопрофільної системи медичного забезпечення працівників на виробництві на основі моніторингу умов праці, оцінки професійних ризиків і управління ними, розроблення нових методів, систем і засобів діагностування професійних захворювань, профілактики і зниження загальної та професійної захворюваності, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, інвалідності й передчасної смертності, збереження та відновлення трудових ресурсів України.

Прийняття акта, на думку розробників, сприятиме створенню дієвої системи медицини праці та управління ризиками для збереження здоров’я працюючих і трудового потенціалу країни.

Зауваження та пропозиції приймаються Управлінням громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому чи електронному вигляді за адресою:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Контактні особи:

Руденко Ірина Сергіївна, тел.: (044) 253-74-53,

Дудін Олег Валеріанович, тел.: (044) 253-01-00,

e-mail: [email protected]

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами www.moz.gov.ua

13 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *