Вірусні гепатити: розроблено Стратегію профілактики, діагностики та лікування

Резюме. Відповідний проект розпорядження Уряду винесено на громадське обговорення

Вірусні гепатити (далі — ВГ) внаслідок їхнього значного поширення (зокрема серед певних груп населення), особ­ливості шляхів передачі (контагіозність вірусних гепатитів В (ВГВ) та С (ВГС)більша, ніж ВІЛ), складність діагностування (поширеність безсимптомного перебігу хвороби та її позапечінкові прояви, обмежений доступ до тестування), негативні наслідки розвитку хвороби (цироз печінки, гепатоцелюлярна карцинома), а також низький рівень усвідомлення як загального населення, так і медичних працівників, щодо проблеми разом з обмеженим доступом до лікування становлять серйозну проблему для системи охорони здоров’я.

Незважаючи на значне поширення ВГ, доступ до їх діагностики та лікування залишається незадовільним — лише 9% осіб із хронічним ВГВ та 20% осіб із хронічним ВГС у світі знають про свій діагноз, з них — лише 8% осіб із хронічним ВГВ та 7,4% осіб із хронічним ВГС відповідно отримують доступ до лікування.

Глобальна стратегія ВООЗ

З метою вирішення проблем, пов’язаних із ВГ, ВООЗ розробила Глобальну стратегію сектору охорони здоров’я по вірусному гепатиту на 2016–2021 роки — «На шляху до ліквідації вірусних гепатитів», в якій встановила ключові цілі до 2020 та 2030 р., а саме:

 • зменшення кількості нових випадків хронічного гепатиту В та С на 30% до 2020 р. та на 90% — до 2030 р.;
 • зменшення кількості смертей на 10 та 65% у 2020 та у 2030 р. відповідно.

Досягнення зазначених цілей передбачається шляхом:

 • підвищення рівня охоплення дітей послугами імунопрофілактики ВГВ (три дози вакцини);
 • запобігання передачі ВГВ від матері до дитини, що включає охоплення вакцинацією, дородове тестування та застосування противірусних препаратів у вагітних із наявним ВГВ;
 • забезпечення безпеки крові та її компонентів, ін’єкцій та хірургічних втручань;
 • впровадження програм зменшення шкоди для осіб, які застосовують психоактивні речовини ін’єкційно (забезпечення доступу до стерильного ін’єкційного інструментарію та ефективних методів лікування залежності від психоактивних речовин);
 • розширення доступу до діагностики та лікування ВГВ та ВГС із використанням сучасних і найефективніших методів діагностики та лікарських засобів.

Ситуація з ВГ в Україні

Приєднання України до Глобальної стратегії елімінації ВГ є надзвичайно актуальним з огляду на те, що, за оціночними даними, близько 5% населення країни інфіковано ВГС та орієнтовно 1–2,5% — ВГВ, у той час як більшість хворих не знають про свій статус, та, відповідно, не отримують лікування.

У результаті відсутності ефективної системи епіднагляду, недостатнього рівня політичної та фінансової підтримки заходів щодо профілактики, діагностики та лікування пацієнтів з ВГ, низького рівня усвідомлення населення проблеми ВГ та відсутності консолідованої національної позиції щодо плану дій з елімінації ВГ питання розбудови системи надання допомоги у зв’язку з ВГ в Україні стоять надзвичайно гостро.

Так, в Україні існує низка чинників, що спричиняють нові випадки захворювання та смертей внаслідок ВГ:

 • низький рівень вакцинації від ВГВ дітей (57% дітей віком до 1 року охоплено трьома дозами вакцини), медичних працівників та представників ключових груп населення;
 • недостатнє фінансування та охоплення профілактичних програм та програм зменшення шкоди, особливо замісної підтримувальної терапії, впровадження яких ставить на меті запобігання новим випадкам інфікування серед ключових груп;
 • низький доступ до послуг з діагностики ВГ (у зв’язку з високою вартістю доступність окремих досліджень лише у приватних лабораторіях), обмеженість фінансування та відсутність національної стратегії тестування, яка б забезпечувала всебічний доступ до нього;
 • застаріла та неефективна система інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та закладах побутового обслуговування (де може відбуватися контакт з кров’ю, таких як косметологічні салони та кабінети, місця проведення татуювань, пірсингу тощо), що призводить до нових випадків інфікування;
 • недостатній скринінг донорської крові та неналежне застосування її компонентів;
 • низький доступ до лікування у зв’язку з обмеженим фінансуванням централізованих закупівель лікарських засобів та обмеженим доступом до препаратів, які могли би бути придбані за прийнятною ціною за кошти пацієнтів тощо.

З метою зупинення подальшого поширення ВГ, запобігання новим випадкам інфікування ВГ, зниження смертності від хвороб, зумовлених ВГ, необхідно забезпечити широкомасштабні та комплексні заходи профілактики, діагностики, лікування, догляду та підтримки людей, які живуть із ВГ, шляхом розроблення «Стратегії профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С до 2030 року», проект розпорядження Уряду про схвалення якої винесено на громадське обговорення 26 липня 2018 р.

Мета стратегії

Досягнення протягом 2019–2030 рр. зниження захворюваності на ВГВ та ВГС, зниження показників інвалідності та смертності від хвороб, викликаних ВГВ та ВГС, через впровадження дієвої системи заходів щодо профілактики, діагностики та лікування.

Водночас реалізація проекту розпорядження «Про схвалення Стратегії профілактики діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С до 2030 року» сприятиме профілактиці нових випадків захворювання, виявленню нових та наявних випадків і забезпеченню загального доступу населення до лікування, покращенню здоров’я та збільшенню тривалості життя.

Фінансування реалізації стратегії

Фінансове забезпечення реалізації стратегії планується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються на відповідний рік, благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Куди надсилати пропозиції

Зауваження та пропозиції надсилати протягом п’яти днів з моменту публікації на сайті (26.07.2018 р. — Прим. ред.) для громадського обговорення до:

 • Департаменту громадського здоров’я МОЗ України на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: головний спеціаліст Управління громадського здоров’я МОЗ України І.В. Чибісова (e-mail: [email protected]);
 • Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» на адресу: 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 19. Контактна особа: Ірина Іванчук (e-mail: [email protected], тел.: (097) 971-77-58).

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua

8 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *