Відбулися Парламентські слухання з питань медичної освіти

Резюме. Рекомендації наразі доопрацьовуються

Відбулися Парламентські слухання з питань медичної освітиЯк повідомляють на сайті Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України (далі — Комітет), 22 березня 2017 р. за ініціативою Комітету відбулися парламентські слухання на тему: «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє».

Мета заходу — професійне та громадське обговорення питання реформування медичної освіти в Україні, висвітлення проблем і визначення основних стратегічних напрямів подальшого розвитку медичної освіти в контексті реформування охорони здоров’я України та розроблення пріоритетних заходів, що мають бути вжиті законодавчою та виконавчою владою України з метою розвитку вітчизняної медичної освіти.

У центрі уваги учасників парламентських слухань були питання, що стосувалися стану, проблем і перспектив розвитку всіх щаблів медичної освіти: системи вищої медичної освіти, фармацевтичної та стоматологічної освіти, підготовки медичних кадрів для потреб Збройних Сил України; молодших спеціалістів; системи післядипломної підготовки медиків. Крім того, в ході обговорення порушувалися такі актуальні питання, як підготовка менеджерів у охороні здоров’я та фахівців громадського здоров’я, кваліфікованих юристів для роботи в системі охорони здоров’я.

Учасники парламентських слухань констатували, що нині, незважаючи на досить потужну мережу вищих медичних навчальних закладів, в Україні ще не досягнуто рівня фундаментальної та клінічної підготовки лікарів, який би повною мірою відповідав сучасним міжнародним стандартам. Причинами такого стану насамперед є: повільне запровадження у навчальний процес сучасних наукових розробок і засад доказової медицини, галузевих стандартів вищої медичної та фармацевтичної освіти, адаптованих до європейських стандартів у сфері охорони здоров’я; несвоєчасний перегляд та оновлення програм підготовки спеціалістів для медичної галузі, що не встигає за розвитком сучасної медичної науки і нових медичних технологій; неефективна, надмірно централізована та застаріла система управління і фінансування в системі вищої медичної освіти; нерозвинена система університетських клінік; застаріла матеріально-технічна база навчальних закладів; зростаюча нерівність у доступі до якісної освіти; надмірна комерціалізація освітніх послуг; корупція тощо.

Упродовж усього періоду існування незалежної України в освітньому секторі накопичувалися численні проблеми системного характеру, що призводять до зниження рівня знань і умінь майбутніх спеціалістів та негативно позначаються на якості освітніх послуг, а отже, й на міжнародному іміджі та конкурентоздатності української системи вищої медичної освіти.

Обговорюючи нагальні проблеми в системі медичної освіти України, учасники парламентських слухань зазначили, що підготовка кадрів для галузі охорони здоров’я має враховувати її реальну потребу в конкретних спеціалістах і потребу пацієнтів у доступі до якісної медичної допомоги.

Учасники слухань констатували, що сучасна медицина стрімко розвивається в пошуках і впровадженні нових методів лікування, діагностики захворювань, новітніх інформаційних технологій. Тому програми підготовки майбутніх медиків мають ґрунтуватися на вимогах європейських протоколів і стандартів лікування хвороб, сучасних інформаційних технологіях, передбачати можливість опанування практичних навичок роботи із сучасним лікувально-діагностичним обладнанням. У навчальний процес до- та післядипломної підготовки медичних працівників потрібно запроваджувати використання сучасних телемедичних технологій, щоб спеціалісти мали змогу навчатися і працювати в єдиному професійному європейському просторі.

«Сьогодні вищий орган законодавчої влади країни, — як зазначила Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, — має почути думку фахівців у сфері медичної освіти та громадськості щодо головних напрямів реформування медичної освіти, сформувати дорожню карту цієї реформи, інвентаризувати, виявити і систематизувати всі проблеми у системі медичної освіти та знайти шляхи вирішення задля того, щоб система медичної освіти в Україні відповідала сучасним потребам галузі охорони здоров’я у висококваліфікованих кадрах та була інтегрованою в європейський економічний та освітній простір».

На її думку, без зміни парадигми базової середньої та вищої медичної освіти в Україні неможливо наблизити систему охорони здоров’я до світових стандартів та здійснити реформування системи охорони здоров’я в Україні.

Учасникам парламентських слухань запропоновано взяти участь у доопрацюванні винесеного на їх розгляд проекту Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє».

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами komzdrav.rada.gov.ua

15 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *