Вимоги програми медичних гарантій: стаціонарна допомога при COVID-19 (лікарні першої хвилі)

Резюме. Необхідні для укладення договору з НСЗУ

Пропонуємо до уваги читачів вимоги Програми медичних гарантій за пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2».

Умови надання послуг: стаціонарно.

Підстави надання послуг: підозра або встановлене захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) (U07.1 «2019-nCoV гостра респіраторна хвороба»):

 • електронне направлення лікаря з надання ПМД, якого вибрано за декларацією про вибір лікаря, або лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • електронне направлення з іншого клінічного підрозділу та/або закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

   1. Наявність у закладі охорони здоров’я внутрішнього наказу щодо переліку медичних та інших працівників, які безпосередньо працюють із пацієнтами з підозрою або діагнозом COVID-19. Внутрішній наказ має спиратися на Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців, визначених цими умовами договору.
   2. Здійснення додаткових доплат (винагород) співробітникам закладу охорони здоров’я, які безпосередньо задіяні до лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19) у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок) відповідно до законодавства.
   3. Здійснення закупівлі, використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19) відповідно до галузевих стандартів (у тому числі після закінчення дії договору), крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель Міністерством охорони здоров’я України.
   4. Забезпечення розділення потоків пацієнтів із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) та пацієнтів з іншими захворюваннями.
   5. Проведення сортування пацієнтів у спеціальній зоні із визначенням потреби у госпіталізації із проведенням додаткового обстеження (пульсоксиметрія, рентгенографія у разі потреби, тощо). Визначення особи із підозрою на інфікування, зокрема:
    1. особи з ознаками і симптомами, характерними для коронавірусної хвороби (COVID-19) (лихоманка та/або ознаки респіраторної інфекції: кашель, задишка, утруднене дихання та ін.);
    2. особи, включно з медичним персоналом, які протягом останніх 14 днів до появи симптомів перебували у контакті з пацієнтом із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19);
    3. особи, які протягом останніх 14 днів до появи симптомів прибули із країн/областей, де виявлено COVID-19.
   6. Забезпечення ізоляції пацієнтів із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19), які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я.
   7. Наявність відділення/палат інтенсивної терапії.
   8. Наявність ліжок із можливістю проведення оксигенотерапії.
   9. Використання аналізаторів газів крові за наявності відповідного обладнання.
   10. Наявність функціональних ліжок із протипролежневими матрацами для проведення інтенсивної терапії з можливістю переміщувати пацієнта, забезпечених доступом до кисню через кисневі розетки із центрального джерела кисню та/або за допомогою концентраторів/генераторів, та/або з кисневих балонів.
   11. Забезпечення відстані між ліжками пацієнтів щонайменше 1 м.
   12. Здійснення обліку всіх осіб, які контактували з пацієнтом із підозрою або підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) під час лікування у стаціонарі, включаючи медичних працівників.
   13. Забезпечення можливості проведення таких лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду:
    1. розгорнутий клінічний аналіз крові;
    2. визначення групи крові та резус-фактора;
    3. біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін);
    4. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
    5. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
    6. аналіз сечі загальний.
   14. Забезпечення можливості проведення таких лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду, який укладено протягом 10 робочих днів з дати укладення договору:
    a. біохімічний аналіз крові (лактат, електроліти, тропонін, феритин);
    b. коагуляційний гемостаз (D-димер);
    c. бактеріологічні дослідження.
   1. Забезпечення проведення пульсоксиметрії пацієнтам за необхідністю, але не менше 2 разів на добу.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

 1. Першочергове залучення закладів, які мають:
   1. щонайменше 4 лікарів-анестезіологів та/або лікарів-анестезіологів дитячих, які забезпечують цілодобове проведення інтенсивної терапії пацієнтам із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19);
   2. щонайменше 4 лікарів-терапевтів та/або лікарів-педіатрів, та/або лікарів-інфекціоністів, та/або лікарів-інфекціоністів дитячих, які забезпечують цілодобове надання допомоги пацієнтам із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19);
   3. щонайменше 4 лікарів-терапевтів та/або лікарів-педіатрів, та/або лікарів-інфекціоністів, та/або лікарів-інфекціоністів дитячих або лікарів інших спеціальностей, які забезпечують цілодобове надання допомоги пацієнтам із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19);
   4. щонайменше 3 осіб середнього та/або молодшого медичного персоналу на кожного лікаря, які забезпечують цілодобове надання допомоги пацієнтам із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Одна медична команда складається з 1 лікаря-анестезіолога/дитячого лікаря-анестезіолога, 1 лікаря-терапевта/лікаря-педіатра/лікаря-інфекціоніста/лікаря-інфекціоніста дитячого, 1 терапевта/лікаря-педіатра/лікаря-інфекціоніста/лікаря-інфекціоніста дитячого або лікаря іншої спеціальності та 3 осіб середнього та/або молодшого медичного персоналу на кожного лікаря.

Вимоги до переліку обладнання за місцем надання послуги:

 1. Першочергове залучення закладів охорони здоров’я, які:
   1. У відділенні/палаті інтенсивної терапії:
    1. мають щонайменше 4 апарати ШВЛ, які визначені для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19), не нижче середнього класу в робочому стані;
    2. можуть забезпечити проведення високопотокової оксигенотерапії за допомогою джерела кисню, джерела повітря, змішувача, активного зволожувача та підігріву контуру вдиху;
    3. мають джерело кисню високого тиску (2–5 атм) і високої потужності (щонайменше 60–100 л/хв). Це можуть бути балони зі стислим киснем, резервуар із скрапленим киснем, киснева станція тощо;
    4. мають щонайменше один монітор пацієнта (сатурація, капнометрія/капнографія, ЕКГ, температура тіла, неінвазивне вимірювання АТ) на кожне ліжко;
    5. мають щонайменше один автоматичний дозатор лікувальних речовин на кожне ліжко;
    6. мають щонайменше один аспіратор (відсмоктувач) на кожен апарат ШВЛ;
    7. мають ларингоскоп.
   1. У місці надання послуг мають:
    1. електрокардіограф;
    2. рентгенівський апарат палатний;
    3. мішок Амбу;
    4. щонайменше один глюкометр на відділення;
    5. щонайменше один тонометр;
    6. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;
    7. справну електромережу, яка дозволить підключити все необхідне додаткове обладнання. Наявне АПКО та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Вимоги до забезпечення співробітників засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) та порядку їх використання:

   1. Забезпечення кожного медичного працівника ЗІЗ у кількості, необхідній для одноразового їх використання при візиті до пацієнта з урахуванням необхідності заміни елементів ЗІЗ у разі пошкодження або значного забруднення.
   2. Забезпечення необхідною кількістю засобів дезінфекції, які можуть бути використані для обробки медичного обладнання багаторазового використання (дезінфектанти, які зареєстровані МОЗ).
   3. Дотримання послідовності одягання та знімання ЗІЗ відповідно до рекомендацій МОЗ.
   4. Дотримання протиепідемічних заходів під час пакування і прання використаного одягу, користування та утилізації використаних ЗІЗ та інших медичних відходів, користування та обробки медичного обладнання багаторазового використання відповідно до рекомендацій МОЗ.
   5. Наявність дезінфектантів для рук при вході до закладу охорони здоров’я, на вході до кожного відділення та всередині кожної палати біля виходу з палати.
   6. Наявність всередині палати біля виходу з палати смітників для утилізації медичних відходів.
   7. Дотримання графіка проведення дезінфекційної обробки приміщень, робочих поверхонь і медичного обладнання багаторазового використання відповідно до інструкцій виробника дезінфектантів, зареєстрованими МОЗ.

Із урахуванням пункту 16 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, у разі невідповідності вимогам до організації надання послуги щодо забезпечення можливості проведення лабораторних досліджень (біохімічний аналіз крові (лактат, електроліти, тропонін, феритин); коагуляційний гемостаз (D-димер); бактеріологічні дослідження), передбачених Умовами закупівлі медичних послуг, які будуть надаватися за договором, визначених у цьому Оголошенні, суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, зобов’язується протягом 10 робочих днів з дати укладення договору забезпечити організацію надання послуги, про що ставить відмітку при заповненні заяви.

Інші вимоги:

   1. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
   2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі про підозри та підтверджені випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) із повідомленням про підтверджені випадки COVID-19 в НСЗУ в день підтвердження діагнозу, а також про госпіталізацію особи, переведення її у відділення/палату інтенсивної терапії, виписки або смерті.

Опис медичних послуг, які будуть надаватися за Договором (Специфікація) 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити такий обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

   1. Забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.
   2. Проведення тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції у пацієнта з підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України.
   3. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень, зокрема ЕКГ з метою виключення подовження інтервалу Q–T; загальний клінічний аналіз крові з підрахунком формених елементів; загальний клінічний аналіз сечі; біохімічний аналіз крові; визначення рівня глюкози крові.
   4. Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до галузевих стандартів.
   5. Надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів. Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії.
   6. Надання кисневої підтримки, інтенсивної терапії та підключення пацієнтів до апаратів ШВЛ та ЕКМО.
   7. Забезпечення моніторингу розвитку септичного шоку (синдром системної запальної відповіді).
   8. Забезпечення моніторингу та корекції лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів.
   9. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
   10. Проведення заходів із профілактики загальних ускладнень.
   11. Проведення заходів із вторинної профілактики супутніх захворювань.
   12. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.

Суб’єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua

23 сентября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *