Liki24 UA

Вимоги ПМГ-2021: вакцинація від COVID-19

Резюме. Послуга надається амбулаторно та/або за місцем перебування особи.

Пропонуємо до Вашої уваги вимоги для укладання договору за пакетом «Вакцинація від COVID-19»

Відповідно до пункту 11619 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. № 65 (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 120), НСЗУ укладає договори за напрямом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із надавачами медичних послуг, визначеними у переліку керівника робіт, для забезпечення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — вакцинація), яка здійснюється командами, що створюються із співробітників надавача медичних послуг, які створюються як мобільні команди або команди, які безпосередньо працюють у пунктах щеплень, починаючи з місяця, в якому вакцина від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, буде офіційно зареєстрована в Україні.

Умови закупівлі медичних послуг, які надаватимуться за Договором

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати таким умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем перебування особи.

Підстави надання послуги: самозвернення особи, яка належить до цільової групи з вакцинації, визначеної чинними нормативно-правовими актами, за умови попередньої реєстрації з погодженням часу і місця вакцинації з надавачем.

Вимоги до організації надання допомоги

1. Наявність закладу у переліку, визначеному керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

2. Наявність у закладі охорони здоров’я внутрішнього наказу щодо створення медичних команд з вакцинації, які безпосередньо задіяні у процесі вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до чинних нормативно-правових актів.

3. Оплата, отримана за умовами договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій за пакетом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», використовується на організацію процесу вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

4. Закупівлі, в тому числі засоби індивідуального захисту, для організації вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, здійснюються через електронну систему публічних закупівель відповідно до законодавства про публічні закупівлі.

5. Забезпечення суворого дотримання холодового ланцюга при транспортуванні та зберіганні вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до інструкцій виробників вакцин та чинних галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

6. Організація проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в постійних та/або в тимчасових пунктах щеплень із розділенням потоків пацієнтів і забезпеченням дотримання правил епідеміологічної безпеки.

7. Оснащення місця проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я щодо організації та проведення профілактичних щеплень.

8. Наявність облаштованого місця для гігієнічної обробки рук з водою і милом та дозатора з антисептиком для обробки шкіри рук.

9. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

10. Забезпечення працівників, залучених до вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, засобами індивідуального захисту відповідно до чинних нормативів, затверджених МОЗ України.

11. Проведення первинного огляду особи з цільової групи з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначеної чинними нормативно-правовими актами, а також виявлення протипоказань до здійснення вакцинації.

12. Наявність набору з лікарськими засобами і медичними виробами, необхідними для надання першої медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я при виникненні у пацієнтів невідкладних станів.

13. Внесення та передача інформації про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я відповідно до такого обсягу даних із заповненням усіх полів: код, виробник, серія, термін придатності вакцини, кількість введеної вакцини з одиницями вимірювання, порядковий номер дози, опис протоколу, автор протоколу, етап вакцинації, кількість доз по протоколу, протидія загрозам.

14. Передача інформації про побічні реакції після застосування вакцин до ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» та відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров’я.

15. Дотримання вимог законодавства щодо поводження з медичними відходами.

16. Забезпечення утилізації вакцин, які неправильно зберігалися, згідно з вимогами чинних наказів МОЗ з обов’язковим внесенням відповідних медичних записів.

17. Дотримання політики Світового банку щодо запобігання та боротьби з шахрайством та корупцією, як визначено в «Настанові щодо запобігання та боротьби з шахрайством і корупцією у проєктах, що фінансуються за рахунок позик Міжнародного Банку Реконструкції і Розвитку та кредитів і грантів Міжнародної Агенції Розвитку (в редакції від 1 липня 2016 року).

18. Невідкладне повідомлення про випадки домашнього насильства, зокрема до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.

Вимоги до складу мобільної команди з вакцинації

1. Лікар — щонайменше одна особа, яка пройшла спеціальну підготовку та володіє правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень та систематично проходить інструктаж з правил проведення вакцинації.

2. Сестра медична — щонайменше 2 особи, які пройшли спеціальну підготовку та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень та систематично проходить інструктаж із правил проведення вакцинації.

Вимоги до переліку обладнання в розрахунку на один пункт щеплення

1. При проведенні вакцинації у тимчасовому пункті щеплення:

 • сумка-холодильник (термоконтейнер) з термометрами та відповідною кількістю холодових елементів залежно від обсягу вакцин (один для зберігання основного запасу вакцин, інший на робочому столі для зберігання відкритого флакона) — 2 одиниці;
 • столик, що за розмірами здатний вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін’єкційні матеріали і контейнер для безпечної утилізації шприців;
 • контейнер для безпечної утилізації шприців;
 • термометр для вимірювання температури у приміщенні;
 • безконтактний термометр;
 • глюкометр;
 • тонометр;
 • дихальний мішок;
 • набір з лікарськими засобами і медичними виробами, необхідними для надання першої медичної допомоги, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, при виникненні у пацієнтів невідкладних станів.

2. При проведенні вакцинації у постійному пункті щеплення:

 • холодильник для зберігання вакцин;
 • термометр у холодильнику на другій полиці (місце, що найбільш чутливе до холоду);
 • термометр для валідації показань термометра в холодильнику;
 • сумка-холодильник (термоконтейнер) із двома комплектами холодових елементів (4 елементи в кожному комплекті) та термометр;
 • столик, що за розмірами здатний вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін’єкційні матеріали і контейнер для безпечної утилізації шприців;
 • контейнер для безпечної утилізації шприців;
 • термометр для вимірювання температури у приміщенні;
 • безконтактний термометр;
 • глюкометр;
 • тонометр;
 • дихальний мішок;
 • набір з лікарськими засобами і медичними виробами, необхідними для надання першої медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я при виникненні у пацієнтів невідкладних станів.

Опис медичних послуг, які надаватимуться за Договором (Специфікація)

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити такий обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Інформування особи щодо процедури вакцинації, порядку введення вакцин та отримання інформованої згоди особи перед проведенням вакцинації у встановленому законодавством порядку.

2. Проведення медичного огляду особи з цільової групи з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначеної чинними нормативно-правовими актами, а також виявлення протипоказань до здійснення вакцинації, в тому числі проведення опитування щодо схильності особи до алергій.

3. Консультування особи, яка планує вакцинуватися, щодо подальших дій та можливих побічних реакцій, а також порядку дій особи у разі їх виникнення.

4. Здійснення вакцинації осіб від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за умови належності їх до цільової групи з вакцинації, визначеної чинними нормативно-правовими актами, з дотриманням вимог інфекційної безпеки, а також за відсутності протипоказань до здійснення вакцинації.

5. Спостереження за станом особи після проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, протягом щонайменше 30 хвилин, якщо інше не передбачено інструкціями виробників вакцини, і фіксація інформації щодо несприятливих подій після імунізації відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

6. Фіксація в електронній медичній картці пацієнта факту проведення вакцинації.

7. Забезпечення проведення двох раундів вакцинації для кожної особи, якщо інше не передбачено інструкцією виробника вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

8. Інформування пацієнта про дату, час та місце проведення наступної вакцинації та допомога при реєстрації на наступний візит, якщо така потрібна.

9. Надання першої медичної допомоги особі у разі виникнення невідкладного стану і виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Суб’єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua

4 марта, 2021
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *