Верховна Рада України підтримала зміни до законодавства щодо реформи охорони здоров’я

Резюме. Ухвалено відповідний закон

Верховна Рада України підтримала зміни до законодавства щодо реформи охорони здоров’яВерховна Рада України під час ранкового пленарного засідання 6 квітня 2017 р. прийняла у другому читанні та в цілому проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» (№ 2309а-д).

Як йдеться у пояснювальній записці до документа, основною метою цього законопроекту є комплексне реформування системи охорони здоров’я України задля створення в Україні мережі державних та комунальних закладів охорони здоров’я з достатнім рівнем самостійності для надання ефективного та своєчасного медичного забезпечення населення.

Для цього законопроектом ставиться два основні завдання: реформування організаційно-правового статусу закладів охорони здоров’я та їх фінансування. При цьому відповідно до статті 49 Конституції України існуюча мережа державних та комунальних закладів охорони здоров’я не може бути скорочена. Відповідно, згідно із законопроектом державні та комунальні заклади охорони здоров’я будуть залишатися у державній та комунальній власності та не будуть підлягати приватизації.

При підготовці законопроекту були враховані напрацювання пілотного проекту, проведеного згідно з Законом України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», щодо провадження нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, спрямованих на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення згідно з законом України.

Серед основних положень законопроекту варто виділити такі:

1. Уточнено особливості організаційно-правового статусу закладів охорони здоров’я, їх класифікацію, вимоги до установчих документів та управління.

2. Встановлено спрощений порядок реорганізації закладів охорони здоров’я — державних та комунальних установ у казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства, зокрема порядок переоформлення ліцензій, інших дозвільних документів.

3. Встановлено низку стимулів, в тому числі фінансових, для реорганізації закладів охорони здоров’я — державних та комунальних установ у казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства.

4. Урегульовано особливості укладення трудових контрактів з керівниками закладів охорони здоров’я.

5. Уточнено можливі джерела фінансування надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я.

6. Уточнено існуючу гарантію, що кошти, не використані закладом охорони здоров’я (крім державних та комунальних установ) у поточному році, не будуть вилучатися та можуть використовуватися таким закладом на фінансування його діяльності (зокрема на оновлення матеріально-технічної бази). Таке невикористання коштів не може бути підставою для зменшення фінансування у наступний бюджетний період.

7. Урегульовано окремі питання, пов’язані з договорами про медичне обслуговування населення. Договори про медичне обслуговування населення будуть укладатися відповідно до спеціального порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який замінить процедури державних закупівель, які внаслідок своєї складності та тривалості можуть призвести до перебоїв у наданні медичних послуг населенню.

Законом вводиться нове визначення поняття «охорона здоров’я», а також унормовуються різні форми власності медичних закладів.

Так, залежно від форми власності заклади охорони здоров’я утворюються та існують як державні, комунальні, приватні.

За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я державної власності можуть утворюватися та існувати як казенні підприємства, державні установи.

За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та існувати як комунальні некомерційні підприємства, комунальні установи.

Заклади охорони здоров’я приватної форми власності не обмежені у виборі організаційно-правової форми.

Заклади охорони здоров’я, утворені в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я — державних та комунальних установ, відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Основ законодавства України про охорону здоров’я можуть мати відокремлене майно (в тому числі кошти), закріплене за ним на праві оперативного управління, а також самостійний баланс, самостійно затверджувати штатний розклад та мати рахунки в установах державних банків, печатки.

Заклади охорони здоров’я, що реорганізовуються з державних установ у казенні підприємства та з комунальних установ в комунальні некомерційні підприємства, не можуть провадити інші види господарської діяльності, не пов’язані з медичним обслуговуванням.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами iportal.rada.gov.ua

15 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *