Велоспорт пов’язаний зі зниженим ризиком смертності у осіб з цукровим діабетом

Резюме. На сьогодні відомо, що хворі на цукровий діабет мають підвищений ризик смерті від усіх причин та серцево-судинної смерті порівняно з особами без цукрового діабету. Проведено проспективне когортне дослідження за участю 9 тис. осіб з цукровим діабетом, в якому оцінювали вплив занять велоспортом на зниження ризику смертності

Актуальність

Цукровий діабет (ЦД) — хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін (Центр громадського здоров’я МОЗ України). І на сьогодні відомо, що хворі на ЦД мають підвищений ризик смерті від усіх причин та серцево-судинної смерті порівняно з особами без ЦД.

Відповідно до сучасних рекомендацій, модифікація способу життя є першою лінією лікування осіб з ЦД і має включати обмеження у споживанні кухонної солі та відмову від шкідливих звичок, регулярну фізичну активність, здорове збалансоване харчування, зменшення впливу забрудненої екології та низьких температур. Однак на сьогодні наявно мало підтверджених ефективних профілактичних заходів, які б впливали на ризик смерті у цій когорті пацієнтів.

На цьогорічному конгресі Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету (European Association for the Study of Diabetes — EASD), який відбувся в цифровому форматі 21–25 вересня 2020 р., представлено результати дослідження щодо ефективності занять велоспортом стосовно зниження ризику смерті від усіх причин та серцево-судинної смерті у пацієнтів із ЦД.

Дослідження проведено групою вчених на чолі з доктором Матіасом Рід-Ларсен (Mathias Ried-Larsen) з Центру досліджень фізичної активності, Ригшоспіталет, Копенгаген, Данія (Centre for Physical Activity Research, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark). Вченими проаналізовано зв’язок між часом, проведеним на велосипеді, та ризиком смерті від усіх причин та серцево-судинної смерті у пацієнтів з ЦД. Крім того, дослідники також вивчали вплив часу заняття велоспортом на ризик смерті від усіх причин та серцево-судинної смерті.

Дизайн дослідження

Проспективне когортне дослідження, що проводилося під егідою Європейського проспективного дослідження з вивчення раку і харчування (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), в якому взяли участь понад 7 тис. осіб із 8 країн Європейського Союзу. Дослідження проводилося за допомогою анкети-опитувальника. Початкове базове опитування проводилося у 1992–2000 рр., через 5 років учасникам повторно надіслали анкету-опитувальник.

Початкове опитування виявило 7 513 осіб з ЦД, з яких 5 506 осіб взяли участь у другому етапі і були вибрані доктором М. Рід-Ларсеном для включення у дослідження оцінки ефективності велоспорту. Первинними та вторинними результатами, які оцінювали у дослідженні, були ризик смерті від усіх причин та серцево-судинної смерті у хворих на ЦД. Іншим критерієм, включеним до аналізу, був середній час, який людина проводила на велосипеді (хвилин на тиждень).

Загалом до дослідження було включено 9 207 пацієнтів, період спостереження становив 5,3 року.

Результати

За період спостереження, який становив 128 860 людино-років, 2 158 учасників померли. Порівняно з учасниками, які займалися на велосипеді, ризик смерті від усіх причин, знизився на 25% при >0

Висновки

Результати проведеного дослідження свідчать, що велоспорт пов’язаний з нижчим ризиком смерті від усіх причин та серцево-судинної смерті серед хворих на ЦД незалежно від занять іншими видами фізичної активності. Дослідники зазначають: «Учасники, які почали заняття на велосипеді між базовим та другим опитуванням, мали значно нижчий ризик смертності як від усіх причин, так і від серцево-судинної смерті, порівняно з особами, які постійно займаються велоспортом». Результати дослідження можуть розглядатися як доповнення до існуючих схем, спрямованих на модифікацію способу життя у пацієнтів із ЦД.

Нагадуємо, що результати попередніх клінічних і експериментальних досліджень демонстрували, що зниження денного калоражу здатне уповільнювати процес старіння і розвитку серцево-судинних захворювань та смертності. Модифікація способу життя, в тому числі зміна харчування та їх роль у серцево-судинних захворюваннях вивчаються не перший рік. Дотримання цих рекомендацій є особливо важливим у період пандемії COVID-19, адже відомо, що пацієнти з ЦД належать до групи підвищеного ризику розвитку тяжкого перебігу COVID-19.

  • ClinicalTrials.gov (2020) Bicycling and Mortality Among Individuals With diabetesNutrition (EPIC). ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04171557.
  • International Society of Hypertension (2020) Hypertension Clinical Practice Guidelines (ISH, 2020). Medscape, May 29.
  • Мedicalxpress (2020) Cycling is associated with reduced risk of both all-cause and cardiovascular mortality among people with diabetes. Мedicalxpress, Diabetologia, Sept. 24.
  • Ried-Larsen M., Rasmussen M.G., Blond K. et al. (2020) Bicycling and all-cause mortality among individuals with diabetes. EASD, Sept. 21–25.

Анна Хиць

26 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *